מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

עריכת ייפוי כוח מתמשך לחולה אלצהיימר

 

ייפוי כוח מתמשך לחולה אלצהיימר או מינוי אפוטרופוס לרכוש לחולה אלצהיימר

קשישים רבים סובלים, לצערנו ממחלת האלצהיימר.

לעיתים מחלת האלצהיימר אינה מאובחנת בשלביה הראשוניים, הקשיש מתנהג באופן מוזר, הוא עצבני, הוא אגרסיבי ו"שכח" את נועם הליכותיו ו/או את נימוסיו מעצוריו של הקשיש נחלשים והוא מתנהג בצורה שונה ומשונה שלא כהרגלו כל השנים.

אשתו וילדיו לא ממהרים לגשת לרופא אבל כשהמצב מחמיר ופונים לרופא הם נדהמים לשמוע את אבחנת הרופא שאביהם או אמם חולים במחלת האלצהיימר.

אלצהיימר היא מחלה חשוכת מרפא כיום.

 

מקרה בו טיפולי של מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

מוטי היה אדם בריא בדרך כלל, בחלומותיו הרעים ביותר לא חלם שיחלה במחלת האלצהיימר וניהול עסקיו יילקח ממנו בחייו.

מוטי לא אמר מעולם מי מבין 3 ילדיו ינהל את עסקיו אם יחלה חלילה במחלת האלצהיימר ו/או אם יקבל אירוע מוחי ולא יהיה מסוגל לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות.

כל אחד מ-3 ילדיו של מוטי, רצה להיות הבוס ולהיכנס לנעליו הגדולות של אביו מוטי, אף אחד מהילדים לא העז לומר למוטי אביו שברצונו להיות הבן/הבת הממשיך או הממשיכה, לא היה ברור אם לאחד הילדים כישורים לנהל את החברה שמוטי אביהם הקים ובנה בעשרת אצבעותיו.

מוטי היה איש עסקים מצליח, תמיד ניהל את עסקיו ביד רמה וחילק הוראות לעובדיו.

מוטי היה חוזר הביתה בשעות הערב המאוחרות לאחר יום עבודה מפרך הוא אהב להאזין למוסיקה קלאסית ולקנח את היום בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית או בצפייה באופרה.

בתקופה האחרונה הבחינה ציפי אשתו של מוטי, בשינוי במצב הרוח של בעלה, הוא גילה עצבנות יתר, התרגז על כל שטות, סרב לאכול את האוכל שאהב ועוד.

קרן מזכירתו של מוטי הבחינה בהתנהגות חריגה מצדו והרימה גבה, זה לא הבוס שהכירה במשך 10 שנים.

מוטי לא רצה לבקר את רופא המשפחה, לאחר שכנועים ו/או פיתויים מצד בתו אביטל, הגיעו מוטי ואביטל, בתו האהובה לרופא.

הרופא קבע חד משמעית מוטי חולה במחלת האלצהיימר.

התקדמות המחלה הייתה איטית.

הפסיכיאטר ד"ר פוקס קבע שמוטי נמצא בשלב התחלתי של מחלת האלצהיימר ומבין את העניינים המפורטים בייפוי כוח מתמשך.

הפסיכיאטר ד"ר פוקס קבע שמוטי מסוגל לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו ערכה ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות למוטי.

מוטי מינה את אשתו ציפי כמיופת כוח בייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים רפואיים ואת בתו אביטל כמיופת כוחו בייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים.

מוטי כתב הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך ונתן הוראות מפורטות לבתו אביטל כיצד לנהל את החברה שבבעלותו ובאלו אנשי מקצוע עליה להסתייע בניהול החברה.

מוטי צרף להנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך את רשימת עובדי החברה, את רשימת לקוחותיו, את רשימת הספקים, את שמותיהם של עורכי הדין של החברה ואת שם רואה החשבון של החברה.

מוטי ציין על יד כל שם ברשימה שערך, כמפורט לעיל, את מספרי תעודת הזהות, מספר הטלפון הנייד, את כתובת המגורים ואת כתובת הדואר האלקטרוני של כל מי שמופיע ברשימה הנ"ל.

מוטי צרף להנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך את המסמכים הבאים:

תזכיר ותקנון החברה שבבעלותו.

פרוטוקולים של אספות החברה מהשנה האחרונה.

מדיניות החברה.

החזון של החברה.

הוראות לניהול החברה.

מקורות לגיוס אשראי.

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

למוטי היה מזל שבתחילת מחלת האלצהיימר היה מסוגל להבין בעניינים המפורטים בייפוי כוח מתמשך, לעשות ייפוי כוח מתמשך, למנות מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך ולתת הנחיות (הוראות) מקדימות למיופיי כוחו כיצד ברצונו לחיות וכיצד יש להמשיך ולנהל את החברה שבבעלותו בתקופה שלא יהיה מסוגל לעשות כן בגלל מצבו הנפשי והשכלי.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מנעה סכסוך משפחתי בין אביטל בתו של מוטי לבין בנו שוקי מנשואיו הקודמים.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מנעה את הצורך לפנות בעתיד לבית המשפט בבקשה למנות למוטי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים וכן למנות לו אפוטרופוס לרכוש כשמחלתו תחמיר .

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש למוטי הייתה גורמת להתדיינות בבית המשפט בין אביטל בתו המוכשרת של מוטי לבין שוקי בנו והתוצאה הייתה שבית המשפט היה ממנה אפוטרופוס חיצוני לניהול הרכוש הרב שבבעלות מוטי, אפוטרופוס לרכוש שאינו מכיר את מוטי ואת דרך ניהול החברה.

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר לרכוש שלא ניהל מעולם חברה בתחום דומה או זהה לתחום פעילותה של החברה שבבעלותו של מוטי.

יתכן והאפוטרופוס הזר חסר הניסיון בניהול חברה בתחום פעילותה של החברה שבבעלות מוטי, היה גורם נזק לחברה.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך לחולה אלצהיימר או מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

ישנם מקרים בהם מחלת האלצהיימר מתפתחת בהדרגתיות ובאיטיות.

לעיתים חולה אלצהיימר הנמצא בשלב התחלתי של מחלת האלצהיימר מסוגל להבין בעניינים המפורטים בייפוי כוח מתמשך.

במקרה ופסיכיאטר ו/או פסיכוגריאטר מאשר שחולה אלצהיימר מסוגל לחתום על ייפוי כוח מתמשך זו הצלה של ממש לחולה האלצהיימר ולבני משפחתו.

בייפוי כוח מתמשך מייפה חולה האלצהיימר את מי שהוא מכיר וסומך עליו לשמש כמיופה כוח לעניינים אישיים רפואיים ולענייני רכוש.

חולה האלצהיימר יכול לתת הנחיות (הוראות) מקדימות, למיופה כוחו בייפוי כוח מתמשך כיצד ברצונו לחיות: האם ברצונו להמשיך לחיות בבית, להמשיך ללכת לקונצרטים ולהאזין למוסיקה, להמשיך לעסוק בתחביביו ועוד.

חולה האלצהיימר רשאי לתת הוראות למיופה כוחו בייפוי כוח מתמשך כיצד לנהל את רכושו, כיצד להשקיע את כספיו וכיצד להשביח את רכושו.

במקרה שפסיכיאטר ו/או פסיכוגריאטר קובע שחולה אלצהיימר זקוק למינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר ואינו מסוגל לחתום על ייפוי כוח מתמשך, אין ברירה אלא לפנות לבית המשפט ולהגיש בקשה לצו מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש של חולה האלצהיימר.

במקרה וחולה האלצהיימר נמצא בתחילת מחלתו והוא עדיין מסוגל להבין בעניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך, רצוי ביותר שיעשה ייפוי כוח מתמשך ובכך ישמור על כבודו, על עצמאותו על רצונותיו ועל אורח חייו ככל האפשר בהתחשב במצב בריאותו.

 

ראובן סובל ממחלת האלצהיימר, הוא אינו יודע באיזה בנק מופקדים כספיו, הוא אינו יודע כמה כסף יש לו בבנק, הוא אינו מבין על מה הוא חותם ועוד.

ראובן אינו מסוגל, מבחינה נפשית ושכלית, לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

אין ספק, ראובן זקוק למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים הרפואיים ולמינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר לרכוש.

 

לעורך דין עפרה זיו, ניסיון בעריכת ייפוי כוח מתמשך לחולי אלצהיימר, במקרה שהפסיכיאטר קבע שחולה האלצהיימר מבין בעניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך ומסוגל לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו ניסיון בהגשת בקשות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן