מינוי אפוטרופוס

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ומינוי אפוטרופוס לרכוש

 

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש לבית המשפט.

בית המשפט בלבד מוסמך למנות אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

כל עוד בית המשפט לא מינה אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש לאדם מסוים, רשאי אותו אדם לקבל החלטות ולבצע פעולות משפטיות בכל הנוגע לחייו האישיים ולרכושו.

 

איזה בית משפט מוסמך למנות אפוטרופוס?

בית המשפט לענייני משפחה הוא בית המשפט המוסמך למנות אפוטרופוס.

הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה הנמצא באזור מגוריו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

 

מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש

בן הזוג רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לרכושה של בת זוגו וכמובן שבת הזוג רשאית להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש בן זוגה.

קרוב משפחה רשאי להגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים, הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של קרוב משפחתו.

הגדרת קרוב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 היא:

בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ולמינוי אפוטרופוס לרכוש.

 

תוכן הבקשה למינוי אפוטרופוס

בבקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש. יש לציין את יחס הקרבה בין האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש לבין מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס.

יש לציין את מצבו הבריאותי של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

יש לנמק מדוע זקוק אותו אדם שלגביו מוגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, לאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

 

מי קובע אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מסוגל להביע את דעתו ולתת הסכמה למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש?

על השאלה אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מבין ו/או מסוגל להביע דעתו בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס יכול להשיב אך ורק פסיכיאטר או פסיכוגריאטר.

 

תעודה רפואית מפסיכיאטר או מפסיכוגריאטר.

לבקשה למינוי אפוטרופוס חובה לצרף תעודה רפואית בחתימת פסיכיאטר או פסיכוגריאטר (במקרה שמדובר באדם קשיש) המעידה על מצבו הבריאותי של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

הפסיכיאטר ו/או הפסיכוגריאטר, יציין בתעודה הרפואית מדוע זקוק המטופל למינוי אפוטרופוס.

האם המטופל מסוגל להביע דעה בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס?

האם המטופל מסכים למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים, הרפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש.

האם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מסכים למינוי האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לגופו ולרכושו.

 

הגשת תצהיר

מבקש המגיש בקשה, לבית המשפט, להתמנות כאפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים (אפוטרופוס לגוף) ואפוטרופוס לרכוש חייב לצרף לבקשה תצהיר המפרט את עובדות המקרה.

המבקש חייב לחתום על התצהיר בפני עו"ד שיאמת את חתימתו.

 

הסכמת קרובי האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, למינויו של המבקש כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

הסכמת בן/בת הזוג והילדים למינוי אפוטרופוס לבן/בת הזוג ו/או למינוי אפוטרופוס לאביהם.

בית המשפט דורש את הסכמת בת זוגו וילדיו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

 

הסכמת האחות והאח ו/או האחייניות והאחיינים למינוי אפוטרופוס לאחותם ו/או לאחיהם ו/או לדודה ו/או לדוד

במקרה ולאדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לרכוש ו/או אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים אין ילדים, ומי שמבקש למנות אפוטרופוס הם אחותו או אחיו או אחייניתו או אחיינו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס, מבקש בית המשפט את הסכמת קרובי המשפחה מאותה דרגת קירבה לבקשה למינוי אפוטרופוס כגון:

אם הבקשה מוגשת על ידי האחות יבקש בית המשפט את הסכמת כל אחיותיו ואחיו של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לרכוש.

כנ"ל בעניין בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש המוגשת על ידי האחיינית ו/או אחיין דורש בית המשפט את הסכמת כל האחייניות ו/או את הסכמת כל האחיינים לבקשה למינוי אפוטרופוס.

במקרה שמגיש הבקשה למינוי אפוטרופוס הוא בן הדודה ו/או בן הדוד של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, יבקש בית המשפט את הסכמת כל בני הדודות ובני הדודים של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

 

האם לאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ניתן יומו בבית המשפט?

על פי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 חייב בית המשפט לשמוע את האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

לעיתים קרובות האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס אינו מבין את משמעות הביטוי אפוטרופוס ואינו מסוגל להביע דעה בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס.

במקרה ופסיכיאטר או פסיכוגריאטר קבע שאדם מסוים אינו מסוגל להביע דעתו, לא ישמע בית המשפט את אותו אדם.

בדרך כלל אין בית המשפט שומע את האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לפני מתן צו מינוי אפוטרופוס.

 

תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה לבקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש

חובה להעביר את העתק הבקשה שהוגשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים ואפוטרופוס לרכוש, לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ובמשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל את תגובתם לבקשה.

 

תגובה ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה לבקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש

עורכי הדין בלשכה המשפטית במשרד הרווחה בוחנים כל בקשה למינוי אפוטרופוס וכותבים תגובה לבית המשפט שהם מסכימים לבקשה למינוי אפוטרופוס לאדם מסוים אם לאו.

לעיתים מסכים בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה לבקשה למינוי אפוטרופוס ולעיתים הוא מתנגד לבקשה למינוי אפוטרופוס ומבקש מבית המשפט להזמינו לדיון.

 

החלטת בית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס

האם האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס חתם על ייפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות?

לפני הכול בודק בית המשפט אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס הפקיד ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות במזכירות האפוטרופוס הכללי.

במקרה ומתברר שהאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס הפקיד ייפוי כוח מתמשך במזכירות האפוטרופוס הכללי, דוחה בית המשפט את הבקשה למינוי אפוטרופוס לאותו אדם.

ייפוי כוח מתמשך נועד להחליף את המוסד הנוקשה והמסורבל של אפוטרופסות.

יצוין כי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בנושא ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות נכנסו לתוקף באוקטובר 2016 ולכן רוב האנשים שמבקשים למנות להם אפוטרופוס לא חתמו, מן הסתם, על ייפוי כוח מתמשך ו/או על הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך.

יש לקוות שבמרוצת הזמן יפקידו יותר ויותר אנשים, במזכירות האפוטרופוס הכללי, ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך וייתרו את הצורך במינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ובמינוי אפוטרופוס לרכוש.

 

רצון האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לרכוש

בית המשפט יתחשב במידת האפשר, ברצונו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לרכוש וישמע את דעתו, במידת האפשר, בשאלה האם הוא מסכים שיתמנה לו אפוטרופוס לרכוש והאם הוא מסכים שבית המשפט ימנה את מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכושו.

 

בחינת חלופות אפשריות במינוי אפוטרופוס לרכוש

מינוי תומך בקבלת החלטות

בית המשפט יבחן אם קיימת חלופה אחרת במקום מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או חלופה אחרת למינוי אפוטרופוס לרכוש לאדם מסוים כדי לא לפגוע בחירותו ו/או בעצמאותו ו/או בכבודו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

במקרה ומצבו הנפשי ו/או השכלי של אותו אדם מאפשר לו לקבל החלטות בעצמו ו/או לבצע פעולות, כשהוא מסתייע בתומך החלטות, ימנה בית המשפט תומך החלטות כדי שיסייע בידי אותו אדם לקבל החלטות ולבצע פעולות.

במקרה זה, בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאותו אדם שהוחלט למנות לו תומך החלטות.

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע:

א. בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאדם בגיר אלא אם ראה:

(1) בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם;

(2) לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשך שערך האדם בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי;

(3) לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן