לפגישת היכרות התקשרו לטלפון 03-6730117

מושגי יסוד בייפוי כוח מתמשך

עורכת דין עפרה זיו עברה הכשרה והוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות, טופס הבעת רצון ומינוי תומך בקבלת החלטות.

מאז תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באפריל 2017, ערכה עורכת דין עפרה זיו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות וטופס הבעת רצון ללקוחותיה.

עריכת מסמך תומך החלטות ייכנס לתוקף באפריל 2018.

ליצירת קשר עם עו"ד עפרה זיו התקשרו 03-6730117 או מלאו את טופס 'צור קשר' ונחזור אליכם בהקדם.

מי הוא הממנה?

ממנה הוא האדם החותם על ייפוי כוח מתמשך ומסמיך ו/או מייפה את כוחו של מי שהוא קובע לקבל החלטות ולבצע פעולות בענייניו האישיים, הרפואיים, בענייני רכוש, או בכל עניינים אחרים, הכול בהתאם להחלטת הממנה, בעת חתימתו על ייפוי הכוח המתמשך, בהיותו בדעה צלולה.

מי הוא מיופה הכוח?

מיופה הכוח הוא האדם שהממנה בחר בו וייפה את כוחו בייפוי כוח מתמשך, לקבל החלטות ולבצע פעולות במקומו, כאשר אינו מסוגל מבחינה נפשית או שכלית, על פי קביעת רופא מומחה, לקבל החלטות ולבצע פעולות.

מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו אך ורק על פי תעודה רפואית, בה רופא מומחה יקבע שאינך מסוגל לקבל החלטות ולבצע פעולות בנושאים המצוינים בייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

עניינים אישיים פירושם רווחתו האישית של האדם, צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך 'ייפוי כוח מתמשך רפואי', שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

ענייני רכוש פירושם טיפול בכלל רכושו של הממנה, לרבות נכסים, כספים, זכויות ו/או התחייבויות של הממנה.

מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח

הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד לעניינים אישיים, מיופה כוח אחד לעניינים רפואיים ומיופה כוח אחד לענייני רכוש, או למנות מיופה כוח אחד שייטפל בכל העניינים, האישיים, הרפואיים וענייני הרכוש שלו.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להיות מפורט ויכול להיות כללי, באופן שהממנה משאיר למיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות על-פי שיקול דעתו.

תוכנו של ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך, שברצונו להמשיך לגור בביתו, או לעבור לגור בדיור מוגן או בבית-אבות, בהתחשב במצב בריאותו.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך, באיזה דיור מוגן, או באיזה בית-אבות ברצונו להתגורר.

הממנה רשאי לקבוע, בייפוי הכוח המתמשך, כי ברצונו לצאת בכל יום לטיול בחוץ, למשך שעה או שעתיים.

הממנה רשאי לקבוע, בייפוי הכוח המתמשך, שמיופה הכוח חייב לדאוג להמשך פעילות ספורטיבית, שהממנה רגיל היה לעשות, ואם מצב בריאותו של הממנה אינו מאפשר לו, לדוגמה, לטייל בחוץ בכוחות עצמו, יש לדאוג לו למלווה.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך כי ברצונו להמשיך לנסוע לחופשה, לשבוע, באילת, כפי שהיה רגיל מדי שנה בשנה.

במקרה שמצב בריאותו של הממנה אינו מאפשר לו לצאת לחופשה שנתית באילת בכוחות עצמו, על מיופה הכוח לנסוע עמו ולסייע לו, ואם אינו מסוגל להתלוות לממנה, עליו לדאוג למלווה אחר.

אין ספור הנחיות מקדימות רשאי הממנה ליתן, בייפוי הכוח המתמשך, למיופה הכוח שבחר ומינה.

הממנה רשאי להכתיב בייפוי הכוח המתמשך, למיופה הכוח שמינה, את סדר יומו, את תוכן חייו, מהן ההחלטות שברצונו שמיופה הכוח יקבל במצבים מסוימים ומהן הפעולות שהוא רוצה שמיופה הכוח יבצע במצבים מסוימים, ועוד ועוד.

כל ממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח, הנחיות מקדימות, למיופה הכוח, בהתאם לאופיו, לרצונו ולהשקפת חייו.