מושגי יסוד בייפוי כוח מתמשך

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

הסבר על מושגי יסוד בייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בו את או אתה קובע מי ינהל את ענייניכם האישיים הרפואיים וענייני הרכוש שלכם, בתקופה בה לא תוכלו לקבל החלטות ולבצע פעולות בגלל מצבכם הנפשי ו/או השכלי.

בייפוי כוח מתמשך את או אתה מייפים את כוחו של אדם שעליו אתם סומכים ובו יש לכם אמון לקבל החלטות ולבצע פעולות בשמכם ובמקומכם לאחר שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו.

 

טופס / שאלון בייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך הוא טופס/שאלון המופק על ידי משרד המשפטים ובו שאלות חובה ו/או שאלות רשות.

ישנן שאלות בטופס/שאלון ייפוי כוח מתמשך שחייבים להשיב עליהן.

הטופס/שאלון בייפוי כוח מתמשך כולל הנחיות מקדימות.

 

מי הוא הממנה בייפוי כוח מתמשך?

ממנה בייפוי כוח מתמשך הוא האדם שחותם על ייפוי הכוח המתמשך.

הממנה מייפה את כוחו של אדם מסוים, לקבל החלטות ולבצע פעולות, בשמו ובמקומו בתקופה בה לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ולבצע פעולות, בגלל מצבו הנפשי והשכלי.

בייפוי הכוח המתמשך נותן הממנה הוראות, או בלשון החוק הנחיות מקדימות, כיצד ברצונו לחיות וכיצד ברצונו שמיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך ינהל את ענייניו האישיים הרפואיים ואת ענייני רכושו, בתקופה בה לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ולבצע פעולות מפאת מצבו הנפשי ו/או השכלי.

 

מי הוא מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך?

מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך הוא האדם שהממנה בחר בו וייפה את כוחו בייפוי כוח מתמשך, לקבל החלטות ולבצע פעולות בשמו במקומו, בזמן שהממנה אינו מסוגל מבחינה נפשית או שכלית, על פי קביעת רופא מומחה, לעשות כן.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים?

עניינים אישיים פירושם צרכיו היומיומיים של הממנה, מקום מגוריו, כל העניינים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין ברווחתו של הממנה, עניינים חברתיים ועוד כגון:

האם הממנה ימשיך להתגורר בדירת מגוריו אם יחלה חס וחלילה באלצהיימר,

האם ברצון הממנה להמשיך להתגורר בביתו בסיוע מטפלת צמודה,

האם ברצון הממנה להמשיך להיפגש עם בני משפחה ו/או עם חברות וחברים,

האם ברצון הממנה להמשיך ללכת לקונצרטים ולהאזין למוזיקה קלאסית,

והאם ברצונו להשתתף בחוגים בקאנטרי קלאב כפי שנהג להשתתף בחוגים אלו בתקופה שקדמה לכניסתו של ייפוי כוח מתמשך זה לתוקף.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים?

בייפוי הכוח המתמשך אתה מסמיך ומייפה את כוחו של מי שאתה סומך עליו כדי שידאג לבריאותך.

מיופה הכוח לעניינים רפואיים שמינית בייפוי הכוח המתמשך ידאג שתקבל את הטיפול הרפואי המיטבי.

מיופה כוחך בעניינים רפואיים ידאג שהמטפל/ת הצמוד/ה (במקרה שאתה מתגורר בביתך) ייקח אותך לקופת חולים לביקור אצל רופא המשפחה ו/או לביקור אצל רופאים מומחים.

מיופה הכוח שמינית בייפוי הכוח המתמשך ידאג שהמטפל/ת ייקח אותך לביצוע בדיקות מעבדה ו/או לביצוע בדיקות הדמיה וכדומה.

מיופה הכוח לעניינים רפואיים בייפוי הכוח המתמשך ידאג לקבל חוות דעת רפואית שנייה במקרה שהרופא ימליץ על שינוי טיפול ו/או על טיפול חדשני ו/או על טיפול ניסיוני.

מיופה הכוח לעניינים רפואיים בייפוי הכוח המתמשך יחתום בשמך ובמקומך על הסכמה לפעולה רפואית פולשנית כגון קולונוסקופיה, או צנתור, או ניתוח במקרה הצורך.

למה לחתום על ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש?

ענייני רכוש כוללים את כל רכושו של הממנה, לרבות, נכסי מקרקעין כספים, זכויות ו/או התחייבויות.

מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך פועל על פי הוראות (ההנחיות) שקיבל הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

הנחיות שנותן הממנה למיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך יכולות להיות כלליות ויכולות להיות מפורטות.

במקרה וההנחיות שנותן הממנה למיופה הכוח הן כלליות ביותר ולמיופה הכוח אין הנחיות מפורטות כיצד לפעול, מן הראוי, לעניות דעתי שמיופה הכוח יפעל כמפורט להלן:

הכנסותיו של הממנה בייפוי הכוח המתמשך

מיופה הכוח ידאג שהממנה יקבל את כל ההכנסות המגיעות לו הן פנסיה ממקום עבודתו, קצבאות שונות המגיעות לו מהמוסד לביטוח לאומי כגון קצבת אזרחים ותיקים, קצבת שאירים ו/או גמלת סיעוד.

וכן שהממנה יקבל את דמי השכירות מהשכרת נכס שבבעלות הממנה.

מיצוי זכויות

מן הראוי שמיופה הכוח לענייני רכוש בייפוי הכוח המתמשך ידאג שהממנה יקבל את כל הזכויות המגיעות לו.

איזון הכנסות והוצאות של הממנה

מן הראוי שמיופה הכוח לענייני רכוש בייפוי הכוח המתמשך ידאג שכלל הוצאותיו של הממנה לא יעלו על כלל הכנסותיו.

מן הראוי שמיופה הכוח לענייני רכוש בייפוי הכוח המתמשך ידאג לתשלום כל התשלומים הכרוכים במישרין ו/או בעקיפין במחייתו ו/או ברווחתו של הממנה

מן הראוי שמיופה הכוח לענייני רכוש בייפוי הכוח המתמשך ידאג לתשלום כל התשלומים הכרוכים במישרין ו/או בעקיפין במחייתו ו/או ברווחתו של הממנה כגון תשלום למטפלת או תשלום למוסד הסיעודי ו/או לבית האבות בו נמצא הממנה.

תשלום עבור מזון לממנה ולמטפל/ת, תשלום הוצאות אחזקת הבית, תשלום ביגוד והנעלה, תשלום נסיעות במונית, תשלום לרופאים פרטיים, תשלום לקופת חולים תשלום להוצאות תרבות.

הוצאות אחזקת כל נכס מקרקעין שבבעלות הממנה (דירה ו/או חנות).

מן הראוי שמיופה הכוח לענייני רכוש בייפוי הכוח המתמשך ידאג לתשלום כל הוצאות אחזקת כל נכס מקרקעין שבבעלות הממנה כגון תשלום מיסי ארנונה לעירייה, תשלום לחברת החשמל, תשלום לחברת המים, תשלום לוועד הבית ו/או תשלום לחברת הכבלים ו/או תשלום לחברת האינטרנט ועוד.

 

מהן הנחיות מקדימות למיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך ומה חשיבותן?

הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך הן הוראות שאתה נותן למיופה הכוח שבחרת ומינית כיצד ברצונך לחיות בתקופה בה לא תהיה צלול בדעתך ולא תהיה מסוגל לקבל החלטות ולבצע פעולות.

מבחינתי ההנחיות המקדימות בייפוי הכוח המתמשך חשובות ביותר ואני נוהגת להקדיש להן זמן רב.

אני "תופרת" את ההנחיות המקדימות בייפוי הכוח המתמשך של כל אדם ואדם לפי צרכיו ולפי רצונותיו.

את או אתה נותנים הנחיות מקדימות (הוראות) למיופה הכוח שמיניתם כיצד ברצונכם לחיות וכיצד ברצונכם שינהל את ענייניכם בתקופה שלא תהיו מסוגלים לעשות כן בגלל מצבכם הנפשי ו/או השכלי.

האם ברצונך שמיופה כוחך לענייני רכוש בייפוי הכוח המתמשך ישקיע את כספיך בהשקעות שהסיכון בהן נמוך או בהשקעות שהסיכון בהן גבוה?

האם ברצונך שלמיופה כוחך תהיה סמכות למכור את הדירה הנוספת שבבעלותך במקרה והכספים שלך לא יספיקו למימון תשלום לדיור המוגן ו/או לבית האבות ועוד.

המטרה היא שכל מי שחתם על ייפוי כוח מתמשך ימשיך לחיות, בתקופה שלא יהיה צלול בדעתו ולא יהיה מסוגל לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות, על פי השקפת עולמו, באופן עצמאי ככל שמצב בריאותו יאפשר לו, כשסדר יומו ואורח חייו יהיה דומה ככל האפשר לסדר יומו, לפעילותיו, להרגליו ולתחביביו כפי שהיו בתקופה שקדמה לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם וזאת בהתחשב במצב בריאותו.

 

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך

לאחר שהממנה ומיופה הכוח חותמים על ייפוי הכוח המתמשך ועל ההנחיות המקדימות, ולאחר שאני מאשרת את חתימת הממנה וחתימת מיופה הכוח, אני מעבירה את ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות, באופן מקוון למזכירות האפוטרופוס הכללי.

בנוסף להעברת ייפוי הכוח המתמשך, באופן מקוון, לאפוטרופוס הכללי, עלי לשלוח את המסמך המקורי של ייפוי הכוח וההנחיות המקדימות, למזכירות האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי בודק את ייפוי הכוח שהפקדת ושולח הודעה בזו הלשון: "נבדק ואושר".

בכך מסתיים הליך הפקדת ייפוי הכוח המתמשך.

לא בוצעה הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך כמפורט לעיל, אזי אין כל תוקף משפטי לייפוי הכוח המתמשך.

 

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו כשמיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך יודיע בכתב לאפוטרופוס הכללי שרופא מומחה קבע שאינך מבין בעניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך "ישכב" במזכירות האפוטרופוס הכללי עד לקבלת הודעה ממיופה הכוח שרופא מומחה קבע שאינך מבין בעניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך עליו חתמת.

ייפוי כוח מתמשך

האם לייפוי כוח מתמשך ולהנחיות מקדימות יש זמן תפוגה ?

התשובה שלילית, ייפוי הכוח המתמשך תקף לכל החיים.

ברוב המקרים ייפוי הכוח המתמשך "שוכב" במזכירות האפוטרופוס הכללי ואינו נכנס לתוקף כיון שהממנה צלול בדעתו ונפטר כשהוא צלול בדעתו.

 

פיקוח על מיופה הכוח

באפשרותך לקבוע פיקוח על מיופה הכוח שמינית על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי רו"ח שלך או על ידי כל אדם אחר.

פיקוח האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח הוא פיקוח קפדני ומכביד ביותר.

ייפוי כוח מתמשך נועד להקל על הממנה ועל מיופה הכוח ולא להכביד על מיופה הכוח בהגשת דוחות בתשלום אגרה ובפנייה לבית המשפט.

אם אתה סומך ויש לך אמון במיופה הכוח שלך כגון במקרה שמיופה הכוח שלך בן/בת הזוג ו/או ילדך באפשרותך לקבוע שאין כל צורך בפיקוח על פעולתם.

 

מיודע

באפשרותך לקבוע בייפוי הכוח המתמשך אדם מסוים או מספר אנשים שברצונך שמיופה הכוח ימסור להם מידע ו/או דו"ח על החלטותיו ו/או על פעולותיו בעניינך האישיים, הרפואיים והרכושיים.

אין חובה לקבוע אדם מיודע.

הגבלת מידע

העיון בייפוי הכוח המתמשך, במזכירות האפוטרופוס הכללי, מוגבל לקרובי משפחה בלבד.

באפשרותך לקבוע בייפוי הכוח המתמשך שאינך מעוניין שקרובי משפחתך יעיינו בייפוי הכוח המתמשך.

קרובי משפחה הם:

בן/בת הזוג, ילדים, אחיות ואחים.

 

עו"ד ייפוי כוח מתמשך – עפרה זיו ערכה מספר רב של ייפויי כוח מתמשך והנחיות מקדימות, ומשתתפת באופן קבוע בכל ההשתלמויות שעורכת לשכת עורכי הדין בנושא ייפוי כוח מתמשך וכתוצאה מכך צברה ידע רב בנושא ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות.

לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשר לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן