בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה

מועד הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה

את הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה רצוי להגיש סמוך לאחר פטירת המוריש.

חוק הירושה אינו קובע מועד להגשת הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

מובהר ומודגש בזאת כי את הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה אפשר להגיש אך ורק לאחר פטירת המוריש.

 

בקשה לצו ירושה

מת אדם (אישה או גבר) ולא השאיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לרשם הירושה או לבית הדין הרבני למתן צו ירושה.

צו הירושה מצהיר מי הם יורשיו של האדם שנפטר.

כל עוד לא נתן רשם הירושה צו ירושה או כל עוד לא נתן בית הדין הרבני צו ירושה אין היורש רשאי לעשות שימוש בעיזבון שירש:

היורש אינו רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק של המוריש ואינו רשאי להשכיר את הדירה שירש וודאי שאינו רשאי למכור את המכונית ו/או את הדירה שירש.

רק לאחר שרשם הירושה נתן צו ירושה רשמי המצהיר ששלומית ובנותיה אביטל, וטל הן היורשות של הבעל-האב מנחם, יהיו שלומית, אביטל וטל רשאיות לעשות שימוש בירושה שירשו.

 

בקשה לצו קיום צוואה

לפני שנים ערכתי את צוואתה של דבורה שציוותה את עיזבונה לבנה ליאור ולנכדיה

הבוקר התקשר אלי ליאור, מה קרה שאלתי כשהבחנתי בנימת קולו העצוב: "אימא נפטרה", השיב לי.

ליאור הוסיף ואמר: "אימא שלי אמרה לי שהיא שומרת את צוואתה בכספת הנמצאת בחדר השינה, אינני יודע את הקוד לכספת, הוסיף ליאור ואין בידי העתק צוואת אמי המנוחה".

הרגעתי את ליאור ואמרתי לו כי בידי נמצאת הצוואה המקורית של אמו.

ליאור הגיע למחרת היום למשרדי וכיוון שידעתי שדבורה ציוותה את מרבית עיזבונה לליאור בנה, מסרתי לו את צוואתה.

ליאור אמר לי: "אגש לבנק למשוך כספים מחשבון הבנק של אימא לכיסוי הוצאות כבודה האחרון"

השבתי לליאור: "אינך שותף בחשבון הבנק של אימא והבנק לא יאפשר לך למשוך ולו אגורה מחשבון הבנק שלה.

ליאור היה המום, "הרי אני יורש את מרבית עיזבונה על פי צוואתה ולאמי רכוש רב

מדוע אינני רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק של אמי"? שאל ליאור כשארשת תדהמה נסוכה על פניו.

השבתי לליאור: "ראשית, יש לקבל צו קיום צוואה, רק לאחר שיהיה בידך צו קיום צוואה, תוכל לעשות שימוש בכספיה של אמך המנוחה ובדירות שירשת ממנה, ככל העולה על דעתך.

 

ייפוי כוח מתמשך מאפשר למיופה הכוח למשוך כספים לצורך מימון הוצאות קבורה ושבעה של הממנה

אילו הייתה אמו של ליאור חותמת על ייפוי כוח מתמשך היא הייתה יכולה לתת הוראה שמיופה הכוח שלה יהיה רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק שלה לצורך תשלום עלות הוצאות כבודה האחרון.

אחד מהיתרונות הרבים של ייפוי הכוח המתמשך היא האפשרות שמיופה הכוח רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק של הנפטר לצורך תשלום הוצאות קבורה ושבעה של הנפטר.

 

מי רשאי לתן צו קיום צוואה?

רשם הירושה מוסמך ליתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה.

בית הדין הרבני מוסמך ליתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה.

 

צו קיום צוואה מה פירושו?

צו קיום צוואה הוא צו שניתן על ידי רשם הירושה או על ידי בית הדין הרבני המאשר שהצוואה היא בת תוקף.

רשם הירושה מנפיק צו ירושה דיגיטלי רק לאחר קבלת תגובה מהאפוטרופוס הכללי לבקשה למתן צו ירושה או לבקשה למתן צו קיום צוואה.

לעיתים "נתקעת" הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה באפוטרופוס הכללי.

לעיתים דורש האפוטרופוס הכללי השלמת פרטים מהזוכה על פי הצוואה.

עד להשלמת הפרטים מתעכבת תגובת האפוטרופוס הכללי וכפועל יוצא מתעכב מתן צו הירושה או מתן צו קיום הצוואה.

 

צו ירושה או צו קיום צוואה דיגיטלי

כיום מנפיק רשם הירושה צו ירושה או צו קיום צוואה דיגיטלי המועבר לעורך הדין המייצג את הזוכה בירושה.

רשם הירושה מעביר את צו הירושה או את צו קיום הצוואה לבנקים.

מדובר בחידוש מרענן.

אינך צריך להציג בפני הבנק צו ירושה מקורי או צו קיום צוואה מקורי כפי שהיה נהוג בעבר.

צו הירושה או צו קיום צוואה דיגיטלי נמצא בבנק,.

במקרה והפקיד המטפל בבנק לא יאתר את צו הירושה, באפשרותך להציג בפני פקיד הבנק את צו הירושה או את צו קיום הצוואה הדיגיטלי המופיע על צג מכשיר הטלפון הנייד שלך.

 

כמה עולה לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה?

כדי להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה עליך לשלם אגרה בסך 555 ₪ לרשם הירושה.

הסכום הנ"ל כולל עלות פרסום בשני עיתונים יומיים על כך שהגשת בקשה לצו ירושה ו/או לצו קיום הצוואה.

רשם הירושה הוא שדואג לפרסום ההודעה הנ"ל.

הפרסום על הגשת בקשה לצו ירושה ו/או בקשה לצו קיום צוואה בשני עיתונים יומיים מאפשר לכל מי שרוצה להגיש התנגדות למתן צו הירושה ו/או למתן צו קיום הצוואה, להגיש התנגדות תוך הזמן שקבוע בהודעה.

את האגרה אפשר לשלם בכרטיס אשראי באמצעות המרשתת (אינטרנט), או באמצעות שובר תשלום בדואר.

 

השווה והשונה בהגשת בקשה לצו ירושה ו/או לצו קיום צוואה ברשם הירושה או בבית הדין הרבני.

 

גובה האגרה

סכום האגרה שיש לשלם לרשם הירושה עבור הגשת בקשה לצו ירושה ו/או בקשה לצו קיום צוואה, זהה ברשם הירושה ובבית הדין הרבני.

 

משך הטפול בבקשה לצו ירושה ו/או בבקשה לצו קיום צוואה

משך הזמן לטיפול בבקשה לצו ירושה ו/או בבקשה לצו קיום צוואה משתנה מפעם לפעם.

בתקופה שקדמה לפרוץ מגפת הקורונה היה הטיפול בבקשה לקבלת צו ירושה ו/או לקבלת צו קיום צוואה, ברשם הירושה, זריז ביותר.

 

האם עליך להופיע אישית ברשם הירושה כדי לקבל צו ירושה ו/או כדי לקבל צו קיום צוואה?

אין צורך שתופיע אישית ברשם הירושה כדי לקבל צו ירושה ו/או צו קיום צוואה.

אינך צריך לבזבז זמן או להפסיד ימי עבודה בביקורים במזכירות רשם הירושה ו/או בעמידה בתור, כל מה שעליך לעשות הוא לחתום על גבי המסמכים שיכין עבורך עורך הדין המטפל בבקשה לצו ירושה או בבקשה לצו קיום צוואה.

 

בית הדין הרבני מחייב הופעה של כל היורשים בפניהם לצורך דיון בבקשה למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה.

בבית הדין הרבני חייבים כל היורשים להופיע לדיון ולבזבז שעות רבות.

 

בבית הדין הרבני אישה אינה יורשת

האם זהבית תירש את הוריה המנוחים?

אופיר ואחותו זהבית הגישו בקשה, לבית הדין הרבני, למתן צו ירושת הוריהם המנוחים.

הדיין בבית הדין הרבני אמר לזהבית: "לך אין חלק בירושת הוריך, בת אינה יורשת."

זהבית הייתה המומה.

הדיין פנה לאופיר ושאל: "האם אתה מסכים לוותר על מחצית הירושה שאתה יורש מהוריך המנוחים לטובת זהבית אחותך?"

אופיר נענע בראשו לאות הסכמה.

בית הדין נתן את צו ירושת הוריהם המנוחים של זהבית ואחיה אופיר והצהיר שאופיר וזהבית יורשים את הוריהם בחלקים שווים ביניהם.

אלמלא הסכים אופיר שזהבית אחותו תירש, יחד אתו, את הוריהם המנוחים, לא הייתה זהבית יורשת את הוריה המנוחים.

המסקנה: אם אחיך אינו מסכים שיהיה לך חלק בירושת הוריך המנוחים, אני אפנה בשמך לרשם הירושה ואקבל צו ירושה המצהיר שאת היורשת של הוריך בדיוק כפי שאחיך שהינו זכר, יורש את ההורים המנוחים.

בדיקת צו ירושה באופן מקצועי עם עו"ד עפרה זיו

מימוש צו ירושה או מימוש צו קיום צוואה

 

קיבלת צו ירושה דיגיטלי מרשם הירושה המצהיר כי אתה ואחיך שמעון יורשים את הוריכם המנוחים בחלקים שווים ביניהם, מה הלאה?

כיצד תממשו את ירושת ההורים המנוחים.

 

מימוש ירושה של כספים בבנק ו/או בקופות גמל ו/או בבית השקעות

עליך ועל אחיך שמעון להופיע יחד בבנק בו ניהלו הוריכם המנוחים את הכספים שלהם.

רשם הירושה העביר לבנק את צו הירושה הדיגיטלי המצהיר שאתם היורשים של הוריכם.

אם בבנק, לא נמצא, מכל סיבה שהיא צו הירושה של ההורים המנוחים תוכלו להציג בפני הבנקאי המטפל את צו הירושה הדיגיטלי המופיע בצג מכשיר הפלאפון שלכם.

לאחר שפקיד הבנק ראה את צו הירושה תוכלו לתת הוראות לבנק למשיכת הכספים ולהעברת מחצית מהכספים לכל אחד מכם.

כנ"ל לגבי משיכת כספים מקופת גמל ו/או משיכת כספים מקרן השתלמות.

הדברים המפורטים לעיל יפים גם במקרה של קבלת צו קיום צוואה מרשם הירושה ו/או מבית הדין הרבני.

 

מימוש ירושה של דירה או מגרש

רשם הירושה מעביר את צו הירושה הדיגיטלי לרשות מקרקעי ישראל וללשכת רישום המקרקעין (טאבו) יש להגיש בקשה לרישום צו ירושה או לרישום צו קיום צוואה על הדירה שירשת והרשומה ברשות מקרקעי ישראל או בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

רק לאחר שרשם המקרקעין (טאבו) מוחק את שם המוריש מפנקסי רישום המקרקעין ורושם את שמות היורשים הופכים היורשים לבעלים הרשומים של הדירה.

 

מכירת הדירה על ידי היורשים

לאחר שהדירה נרשמה ברשות מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) על שמות היורשים, יוכלו היורשים למכור את הדירה.

 

הסכמת כל היורשים למכירת הדירה שירשו

אם כל היורשים מסכימים למכירת הדירה שירשו ושנרשמה על שמם ברשות מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), אין כל בעיה, פונים לעורך דין ומתחילים בהליך מכירת הנכס.

 

אחד היורשים מתנגד למכירת הדירה

במקרה ואחד היורשים מתנגד למכירת הדירה, אין כל אפשרות למכור את הדירה כי הרי הקונה מעוניין לקנות דירה שלמה ולא חלק מהדירה.

 

תביעה לפירוק שיתוף בדירה

במקרה ואחד היורשים מתנגד למכירת הדירה וגם במקרה שמדובר ביורש שחלקו בדירה קטן ביותר לדוגמא חלקו בדירה 10% בלבד, על היורשים לפנות לעו"ד שיגיש תביעה לבית המשפט לפרוק שיתוף בדירה.

 

מהו פירוק שיתוף בדירה?

פירוק שיתוף בדירה היא תביעה שמוגשת לבית המשפט על ידי אחד או יותר מהיורשים שירשו דירה והמעוניינים למכור את הדירה נגד אחד או יותר מבעלי הדירה המתנגדים למכירת הדירה.

בסיום ההליך המשפטי נותן בית המשפט, בדרך כלל, צו פירוק שיתוף בדירה.

 

מינוי כונס נכסים לצורך מכירת הדירה

במקרה והיורשים אינם מסוגלים למכור את הדירה בכוחות עצמם בגלל סכסוכים ביניהם, ממנה בית המשפט כונס נכסים שימכור את הדירה למרות התנגדותו של אחד היורשים למכירת הדירה.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן