בקשה לצו ירושה צעד הכרחי לקבלת ירושה

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

בקשה לצו ירושה צעד הכרחי לקבלת הירושה

נירה  לא ידעה שעליה להגיש בקשה לצו ירושה של אביה המנוח.  

נירה היא בת יחידה להוריה.

אביה של נירה נפטר ולא השאיר אחריו צוואה.

נירה  ואימה נעמי פנו לבנק וביקשו למשוך כספים מתיק ההשקעות השמן שהשאיר בעלה המנוח של נעמי ואביה של נירה.   

פקיד הבנק סרב לבקשתן של נעמי  ונירה ואמר להן שעליהן להגיש בקשה לצו ירושה, לאחר שרשם הירושה ייעתר לבקשה לצו ירושה וייתן צו ירושה המצהיר שנעמי ונירה הן יורשותיו של הבעל/האב המנוח, תוכלנה נעמי ונירה למשוך  כספים מחשבון הבנק ו/או מתיק ההשקעות השמן בהתאם לחלקיהן בצו הירושה.

בקשה לצו ירושה מה פירוש הביטוי?

בקשה לצו ירושה היא בקשה המוגשת לרשם הירושה, או לבית הדין הרבני לקבלת צו ירושה של מנוחה שנפטרה ו/או של מנוח שנפטר.

צו ירושה, מה פירוש הביטוי?

צו ירושה הוא מסמך רשמי המצהיר מי הם יורשיו של אדם שנפטר דהיינו מי הם יורשיו של המורישה או של המוריש.

צו ירושה הוא צו הצהרתי המצהיר מי הם יורשיו של המוריש ומה חלקו של כל יורש בירושה .

מי מוסמך לתת צו ירושה?

רשם הירושה, מוסמך לתת צו ירושה.

בית המשפט מוסמך לתת צו ירושה.

בית הדין הרבני מוסמך לתת צו ירושה.

בדיקת צו ירושה באופן מקצועי עם עו"ד עפרה זיו

מתי מגישים בקשה לצו ירושה?

מת אדם (אישה או גבר) ולא השאיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לרשם הירושה או לבית הדין הרבני למתן צו ירושה שיצהיר מי הם יורשיו של המוריש ומה חלקו של כל יורש בעיזבון .

מועד הגשת בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה רצוי להגיש סמוך לאחר פטירת המורישה או סמוך לאחר פטירת המוריש.

חוק הירושה אינו קובע מועד להגשת בקשה לצו ירושה.

מובהר ומודגש בזאת כי את הבקשה לצו ירושה אפשר להגיש אך ורק לאחר פטירת המורישה או לאחר פטירת המוריש

אם אתה יורש או אם את יורשת אל תתמהמהו  בהגשת בקשה לצו ירושה אל תישנו על זכויותיכם ותאפשרו למי שבידיו צוואה להגיש בקשה לצו קיום צוואה וללטעון  נגדך כי חל שיהוי  בהגשת בקשה לצו ירושה והעובדה שלא  הגשת בקשה לצו ירושה מדברת בעד עצמה .

מדוע יש צורך להגיש בקשה לצו ירושה ולקבל צו ירושה של האדם שנפטר?

כל עוד לא נתן רשם הירושה צו ירושה או כל עוד לא נתן בית הדין הרבני צו ירושה אין היורש רשאי לעשות שימוש בעיזבון שירש:

היורש אינו רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק של המורישה ואינו רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק של המוריש.

היורש אינו רשאי להשכיר את הדירה שירש וודאי שאינו רשאי למכור את המכונית ו/או את הדירה שירש.

רק לאחר שרשם הירושה נתן צו ירושה רשמי המצהיר ששלומית ובנותיה אביטל, וטל הן היורשות של הבעל/האב מנחם, יהיו שלומית, אביטל וטל רשאיות לעשות שימוש בירושה שירשו.

הבנות / היורשות ופקיד הבנק

אילנה אלמנה ולה שתי בנות, נפטרה באופן פתאומי מדום לב, האם בנותיה של אילנה שקד ואלונה רשאיות למשוך כספים מחשבון הבנק של אילנה לצורך תשלום לקבלן ממנו רכשה אילנה דירה חדשה?

אילנה לא השאירה אחריה צוואה.

הבנות ביקשו מפקיד הבנק למשוך כספים מחשבון הבנק של אימן לצורך תשלום הוצאות הלווייתה, קבורתה והוצאות השבעה וכן בקשו  להעביר כסף לקבלן ממנו רכשה אילנה דירה חדשה בטרם  נפטרה.

פקיד הבנק לאחר התייעצות עם מנהל הסניף אמר שהוא מוכן להעביר לבנות סך 3,000 ₪ לצורך כיסוי הוצאות כבודה האחרון של אימן אילנה.

פקיד הבנק אמר לבנות שקד ואלונה שהוא מסרב להעביר ולו אגורה אחת לקבלן ממנו רכשה אילנה דירה חדשה.

הבנות כעסו ואמרו לפקיד הבנק:

בעוד יומיים עלינו לשלם לקבלן את התשלום השני שאמא התחייבה לשלם על חשבון רכישת הדירה ואם לא נשלם את התשלום בהתאם לחוזה הרכישה נמצא עצמנו בהפרת חוזה על כל  המשתמע מכך.

פקיד הבנק משך בכתפיו ואמר חד משמעית:  "אין כל אפשרות למשוך ולו אגורה אחת מחשבון הבנק של אילנה אמכן, לפני מתן צו ירושה המצהיר שאתן היורשות של אמכן אילנה."

הבנות אמרו נפנה לעורך דין ירושה שיטפל בעניין ויאפשר לנו למשוך כספים מחשבון הבנק השמן של אמנו אילנה ז"ל כדי שלא נמצא עצמנו בהפרת חוזה.

אכן שקד ואלונה פנו לעורך דין לענייני ירושה שהגישה בקשה לצו ירושת אילנה ז"ל.

חלפו חודשיים והבנות חזרו לפקיד הבנק והציגו בפניו צו ירושה המצהיר שהן היורשות של אימן אילנה בחלקים שווים ביניהן.

כספי הירושה התחלקו בין שתי הבנות.

אילנה לא חתמה על ייפוי כוח מתמשך המסמיך את בנותיה שקד ואלונה למשוך כספים, לאחר פטירתה, מחשבון הבנק שלה לצורך מימון הוצאות הלוויה, קבורה ושבעה ולצורך הקמת מצבה.

אילנה לא חתמה על ייפוי כוח מתמשך  המייפה את כוחן  של בנותיה להשלים את עסקת רכישת הדירה שרכשה לפני פטירתה ולשלם לקבלן את תשלומי רכישת הדירה .

אילו הייתה אילנה עושה ייפוי כוח מתמשך, היא הייתה רשאית להסמיך את בנותיה שקד ואלונה למשוך כספים מחשבון הבנק שלה לצורך מימון הלווייתה, קבורתה, הוצאות השבעה והקמת מצבה.

אילו אילנה הייתה עושה ייפוי כוח מתמשך היו יכולות הבנות להמשיך ברכישת הדירה כדי למנוע נזק לעיזבון.

אילנה לא עשתה ייפוי כוח מתמשך, ולכן הבנות נאלצו לממן את הוצאות כבודה האחרון של אימן מכיסן ולפצות את הקבלן בגין עיכוב בתשלום השני של רכישת הדירה.

הליך קבלת צו ירושה ברשם הירושה

א. בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם הירושה באזור המגורים בו נפטרה המורישה או בו נפטר המוריש.

כיום יש 5 משרדים של רשם הירושה: רשם הירושה בתל אביב, רשם הירושה בחיפה, רשם הירושה בירושלים, רשם הירושה בבאר שבע ורשם הירושה בנצרת.  

ב. תשלום אגרה לרשם הירושה

יש לשלם אגרה, לרשם הירושה, עבור הגשת הבקשה לצו ירושה.

נכון להיום סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לצו ירושה הוא בסך 566 ש״ח, סכום זה מתעדכן אחת לשנה.

ג. רשם הירושה מפרסם  כל  בקשה לצו ירושה.  

רשם הירושה דואג לפרסום הבקשה לצו ירושה.  

כל בקשה לצו ירושה הייתה מתפרסמת בשני עיתונים יומיים.

לאחרונה החליט רשם הירושה לפרסם כל בקשה לצו ירושה במרשתת, באינטרנט.

פרסום הבקשה לצו ירושה מאפשר למי שמתנגד למתן צו הירושה להגיש התנגדות  לצו ירושה לרשם הירושה ולבקש מרשם הירושה לא להיעתר לבקשה לצו ירושה ולא לתת צו  ירושה לירושת המורישה ו/או   לא לתת צו ירושה לירושת המוריש .  

התנגדות לצו ירושה

ירון אביו של נמרוד נפטר כשהוא גרוש.

לירון שלושה ילדים מנישואיו  לאפרת.

נמרוד הגיש בקשה לצו ירושה של ירון אביו המנוח.  

נמרוד בנו של ירון  מנישואיו לאפרת לא ידע ו/או "שכח" לציין בבקשה לצו הירושה,  שלאביו ירון יש בן נוסף שנולד לו מחוץ למסגרת הנישואין מרומן שניהל אביו עם דוגמנית יפיפייה.

יואב בנו של ירון, שנולד לו מחוץ למסגרת הנישואין, הגיש התנגדות לבקשה לצו ירושה וטען בפני רשם הירושה שהוא בנו של ירון ויורש על פי הדין של אביו ירון.

על פי חוק הירושה כל ילדה ו/או ילד שנולדו למנוח, יורשים אותו שווה בשווה בין אם נולדו למנוח במסגרת הנישואין ובין אם נולדו למנוח מחוץ למסגרת הנישואין.

אם יואב יוכיח שהוא אכן בנו של המנוח, יהיה נמרוד חייב לתקן את הבקשה לצו ירושת אביו המנוח ולהוסיף את שמו של יואב בנו של המנוח, כיורש נוסף של המנוח.

אכן בתעודת הזהות של ירון ז"ל היו רשומים ארבעה ילדים כולל בנו יואב שירון ז"ל הכיר בו כבנו.

רשם הירושה קיבל את ההתנגדות לצו ירושה שהגיש יואב.

נמרוד תיקן את הבקשה לצו ירושה של אביו המנוח, הירושה של ירון ז"ל התחלקה בין ארבעת ילדיו כולל יואב בחלקים שווים ביניהם.

ג. בא כוח  היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי בודק את הבקשה לצו ירושה

רשם הירושה מעביר את הבקשה לצו ירושה לבדיקת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבודק את הבקשה לצו ירושה.

לעיתים בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שואל שאלות את  מי שהגיש בקשה לצו ירושה  ו/או מבקש השלמת פרטים.

לאחר שעורך  דין לענייני ירושה המטפל בבקשה לצו ירושה עונה על השאלות ששאל בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, ולאחר שעורך דין לענייני ירושה השלים את כל הפרטים  שנדרש להשלים לשביעות רצונו של האפוטרופוס הכללי, בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי כותב שאין לו עניין בבקשה לצו ירושה.  

האם על  מי שהגיש בקשה לצו ירושה להודיע ליורשים על פי דין של המורישה או של המוריש  שהגיש בקשה לצו ירושה?

רשם הירושה דורש שמגיש הבקשה לצו ירושה יצהיר שהודיע לכל היורשים על פי הדין שהוגשה בקשה לצו ירושה.

הצהרתו של המבקש צו ירושה  על כך שהודיע לכל היורשים על פי דין  על הגשת בקשה לצו ירושה, היא הצהרה חיונית לבקשה לצו ירושה.

צו ירושה דיגיטלי

רשם הירושה מנפיק צו ירושה דיגיטלי רק לאחר קבלת תגובה מהאפוטרופוס הכללי  כי אין לו עניין להתערב בבקשה לצו ירושה ורק לאחר שחלפו 14 ימים מיום פרסום הבקשה לצו ירושה בעיתון יומי ו/או במרשתת (באינטרנט) ולא הוגשה התנגדות לצו הירושה .

מה פירוש צו ירושה דיגיטלי?

צו ירושה דיגיטלי פירושו צו שמנפיק רשם הירושה באופן דיגיטלי ללא נייר.

כיום מנפיק רשם הירושה צו ירושה דיגיטלי ומשגר, באמצעות הדואר האלקטרוני, את צו הירושה הדיגיטלי החתום,  לעורך הדין שהגיש את הבקשה לצו ירושה.

רשם הירושה משגר את צו הירושה למשרדי הממשלה השונים כגון: לשכת רישום המקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל, רשות התאגידים, רשות המיסים, משרד החוץ, משרד התחבורה,  בנקים ולחברות הביטוח.

המלצת רשם הירושה למי  שקיבל צו ירושה היא: לשמור את צו הירושה הדיגיטלי המצורף כקובץ במחשב.

קבלת צו ירושה בדואר אלקטרוני

עורך דין לענייני ירושה יעביר אליך את צו הירושה בדואר אלקטרוני.

לאחר שקיבלת את צו הירושה הדיגיטלי המצהיר שאתה היורש או שאתה אחד היורשים באפשרותך לגשת לסניף הבנק יחד עם היורשים האחרים ולמשוך את הכספים מחשבון הבנק ו/או מתיק ההשקעות של המורישה או של   המוריש.

מימוש צו ירושה – חלוקת הירושה בין היורשים

קיבלת צו ירושה דיגיטלי מרשם הירושה המצהיר, כי אתה ואחיך שמעון יורשים את הוריכם המנוחים בחלקים שווים ביניכם, מה הלאה?

כיצד תחלקו ביניכם  את ירושת ההורים המנוחים.

חלוקת הכספים המופקדים בבנק על שם המוריש או על שם המורישה חלוקת כספים המופקדים בקופות גמל או בקרנות השתלמות על שם המורישה או המוריש

עליך ועל אחיך שמעון, להופיע יחד בבנק בו מופקדים כספים על שם אביך המנוח או על שם אמך המנוחה.

רשם הירושה העביר לבנק את צו הירושה הדיגיטלי, המצהיר שאתה ואחיך  שמעון הנכם היורשים של אמכם המנוחה.

רצוי שתשמרו את צו הירושה הדיגיטלי במכשיר הפלאפון של כל אחד מכם, כדי שתוכלו להציג את צו הירושה הדיגיטלי בפני פקיד הבנק במקרה וצו הירושה הדיגיטלי לא הגיע, מכל סיבה שהיא, לסניף הבנק.

לאחר שפקיד הבנק ראה את צו הירושה תוכלו לתת הוראות לבנק למשיכת הכספים ולהעברת מחצית מהכספים לכל אחד מכם.

כנ"ל לגבי משיכת כספים מקופת גמל ו/או משיכת כספים מקרן השתלמות במקרה ואתם המוטבים בקופת הגמל ו/או בקרן ההשתלמות.

העדר מוטבים בקופת הגמל ו/או בקרן ההשתלמות

במקרה ואמך המנוחה ו/או אביך המנוח לא ציינו מוטבים בקופת הגמל ו/או בקרן ההשתלמות, יחולקו הכספים בינך לבין אחיך בהתאם לצו הירושה.

מימוש ירושה של דירה או מגרש

בקשה לרישום ירושה של נכסי מקרקעין בטאבו

רשם הירושה מעביר את צו הירושה הדיגיטלי לרשות מקרקעי ישראל וללשכת רישום המקרקעין (טאבו).

עורך דין ירושה מומלץ יגיש בקשה לטאבו, לרישום צו הירושה על הדירה שירשת.

משמעותה של הבקשה לרישום צו הירושה, על הדירה שירשת בטאבו, היא שרשם המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מוחק מרישומיו את שמו של המוריש ורושם את הדירה על שם היורש בהתאם לצו הירושה.

דוגמא: במקרה שיאיר ירש דירה מאמו המנוחה, מוחק רשם המקרקעין את שמה של יהודית, אמו של יאיר, מרישומי הטאבו, ורושם את הדירה בטאבו על שם יאיר.

לאחר שרשם המקרקעין רשם את יאיר ברישומי הטאבו, הופך יאיר לבעלים הרשום של הדירה.

כל עוד לא הגיש עורך דין לענייני ירושה  בקשה לרשם המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), לרשום את צו הירושה על הדירה שירשת, אינך הבעלים הרשום של הדירה והמשמעות היא שלא תוכל למכור את הדירה, או לשעבד אותה (לקחת הלוואה מבנק למשכנתאות ולרשום משכנתא/שיעבוד על הדירה).

 עורך דין ירושה ירשום, על שמך, את צו הירושה  על כל דירה ודירה ברשות מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין.

רישום צו הירושה על כל דירה ו/או על כל מגרש ו/או כל בניין שירשת, על שמך

עורך דין לענייני ירושה  ירשום את הדירה שהייתה בבעלותו של המוריש, על שמך בטאבו.

עורך דין לענייני ירושה ירשום כל נכס מקרקעין שהיה בבעלות המוריש, על שמך בטאבו.

נכס מקרקעין פירושו: דירה, מגרש, חנות, מבנה, בניין ועוד.

מתי ירשום עורך דין ירושה את הדירה על שמך ברשות מקרקעי ישראל (במינהל)

במקרה והדירה הייתה בבעלות מדינת ישראל והמוריש היה החוכר של הדירה ירשום עורך דין לענייני ירושה את הדירה ברשות מקרקעי ישראל.

במקרה והמוריש רכש דירה מחברה קבלנית והדירה טרם נרשמה על שם המוריש בטאבו ו/או ברשות מקרקעי ישראל (מנהל לשעבר) תירשם הדירה על שמך בחברה המשכנת דהיינו בחברה הקבלנית.

 לעורך דין עפרה זיו ניסיון עשיר בהגשת בקשות לצו ירושה וחלוקת ירושה בין היורשים.

עורך דין עפרה זיו תלווה אותך לאורך כל הדרך עד שתקבלי ו/או עד שתקבל את צו הירושה ותממש את הירושה.

בקשה לצו ירושה צעד הכרחי לקבלת ירושה

עורך דין לענייני ירושה
עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן