מעורבות בעריכת צוואה כעילת התנגדות לצוואה

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

מעורבות בעריכת צוואה עילת התנגדות לצוואה

במקרה שנהנה על פי הצוואה מעורב בעריכת הצוואה ולוקח חלק בעריכתה יש לפסול את הצוואה.

ריטה הייתה נוכחת בעת שבעלה עתיר הממון עשה צוואה לטובתה ולטובת שני נכדיה והדיר את בנו מירושתו.

ריטה תרגמה לבעלה את הצוואה מעברית לרוסית  למרות שלא שלטה היטב בשפה הרוסית.

עורך הדין ומזכירתו שהיו עדים לצוואה לא הבינו רוסית ולא יכלו להבין אם ריטה תרגמה את הצוואה כראוי לבעלה.

היו ביטויים בצוואה שריטה כלל לא הבינה אותם ואם ריטה לא הבינה את הביטויים בצוואה כיצד יכולה הייתה לתרגמם מעברית לרוסית?

לאחר פטירת אלכסיי הגיש בנו לאון התנגדות לצוואה שעשה אביו אלכסיי לפיה הדיר אותו מירושתו.

במקרה דומה, ראה בית המשפט, שהתנהלותה של ריטה בנסיבות העניין מהווה מעורבות בעריכת הצוואה ופסל את הצוואה.

יצוין שבית המשפט החליט, במקרה דומה, לפסול את הצוואה על אף העובדה שהפסיכיאטר שמינה בית המשפט קבע, שהמצווה/המנוח היה צלול בדעתו והבין בטיבה של צוואה.

 

סעיף 35 לחוק הירושה תשכ"ה 1965 קובע: " הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה"

 

הוראת הסעיף הנ"ל אוסרת  על נהנה לפי הצוואה: לערוך את הצוואה ו/או להיות עד לצוואה ו/או לקחת חלק אחר בעריכתה.

 

מה פירוש הביטוי "לקח באופן אחר חלק בעריכתה"?

הביטוי "לקח באופן אחר חלק בעריכתה" הוא ביטוי גמיש ובית המשפט ממלא אותו בתוכן בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

השאלה אם הנהנה נטל חלק בעריכת הצוואה, תיבחן לפי מידת המעורבות וחומרתה.

השפעה בלתי הוגנת – עילת (סיבת) התנגדות לצוואה

נראה שנהנה שנוטל חלק בעריכת הצוואה, משפיע על המצווה השפעה בלתי הוגנת לעשות צוואה לטובתו ולכן המחוקק מבקש  להרתיע נהנים ובני זוגם שלא יהיו עדים או מעורבים, באופן פסול, בעריכת הצוואה.

 

החוק קובע סנקציה קשה של ביטול צוואה, במקרה ונהנה ו/או בן זוגו של נהנה לקחו חלק בעריכת הצוואה.

 

מדוע מטיל חוק הירושה סנקציה כבדה על נהנה שמעורב ו/או לוקח חלק בעריכת הצוואה?

נהנה שמעורב ו/או לוקח חלק בעריכת הצוואה עלול להשפיע על המצווה השפעה בלתי הוגנת לעשות צוואה לטובתו ולכן חוק הירושה מחייב שעשיית הצוואה תהיה ללא מעורבות הנהנה על פי הצוואה.

 

מתי תחשב התנהגותו של הנהנה לפי הצוואה כמי שמעורב בעריכת הצוואה ו/או כמי שנטל חלק בעריכתה?

בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו.

לפעמים פעולות מסוימות שעושה הנהנה על פי הצוואה לא ייחשבו כמעורבות בעריכת הצוואה ו/או כנטילת חלק בעריכת הצוואה אבל הצטברותם של פעולות שעושה הנהנה ייחשבו כמעורבות בעריכת הצוואה ויביאו לפסילת הצוואה.

עזרה טכנית של הנהנה למצווה לא תחשב כמי שלקח חלק בעריכת הצוואה.

במקרה שהנהנה הסיע את המצווה למשרדו של עורך הדין ואפילו שילם לעורך הדין את שכר טרחתו לא יחשב כמי שלקח חלק בעריכת הצוואה.

 

מתי ייחשב הנהנה כמי שלקח חלק בעריכת הצוואה?

א. המצווה/המנוח שהיה אלמן עשה צוואה לטובת שתי בנותיו גילה וצילה.

לאחר מספר שנים, נקלע בעלה של צילה לחובות כבדים וצילה חששה שנושיו של בעלה יגיעו אליה "וירדו" לנכסיה.

ילדיה של צילה – נכדיו של אביה, השפיעו על סבם לעשות צוואה לטובת אמם צילה וטענו בפני סבם שבתו גילה "מסודרת" מבחינה כלכלית ואינה זקוקה לירושתו.

האב/הסב החליט לשנות את צוואתו, בהשפעת נכדיו, ולצוות את עיזבונו לנכדיו – בניה של בתו צילה ולהדיר את בתו גילה מירושתו.

רועי בנה של צילה, כתב צוואה והעביר אותה בדואר אלקטרוני לעורך הדין, אותו הכיר שנים רבות ושייצג אותו בעסקאות מקרקעין.

רועי, הסיע את סבו למשרדו של עורך הדין והיה נוכח  בעת שסבו חתם על הצוואה, רועי גם שילם לעורך הדין את שכר טרחתו.

לאחר פטירת המנוח/המצווה הגישה גילה התנגדות לקיום הצוואה בטענה שנכדיו של אביה היו מעורבים בעריכת הצוואה.

במקרה דומה, בית המשפט פסל את הצוואה שעשה הסבא מהנימוק שנכד – הנהנה על פי הצוואה הכתיב לעורך הדין את תוכן הצוואה.

 

ב. אשת המצווה ישבה על ידו בעת שחתם על הצוואה, רכנה מעליו והראתה לו היכן לחתום על צוואה לפיה ציווה לה את כל עיזבונו.

יצוין שבאותה פגישה חתמה אשתו של המצווה על צוואה וציוותה את כל עיזבונה לבנה מנישואין קודמים ולא לבעלה שעשה כאמור, צוואה לטובתה.

בתו ובנו של המצווה/המנוח מנישואין קודמים הגישו התנגדות לקיום הצוואה בטענה שאשת המצווה/המנוח הייתה מעורבת בעריכת הצוואה.

בית המשפט פסל, במקרה דומה, צוואה בגלל מעורבות הנהנה בעריכתה.

 

ג. קרן הייתה בהליכי גירושין מבעלה ואף הגיעה עמו להסכם גירושין.

קרן רצתה שאביה החולה, שאינו מבחין בטיבה של צוואה, יעשה צוואה לטובתה בלבד, תוך הדרת אשתו ובנו – אחיה של קרן מירושתו.

קרן ידעה גם ידעה שעורך דין סביר, לא יערוך צוואה לאביה, שעבר אירוע מוחי ואינו מסוגל להבין בטיבה של צוואה.

קרן החתימה את אביה על הצוואה בנוכחות שני עדים: בעלה בנפרד וחברתה הטובה.

קרן לא ידעה שבעלה, קרי בן זוגה, אינו רשאי לשמש עד לצוואה לפיה קרן היא הנהנית.

לאחר פטירתו של האב, מיהרה קרן להגיש בקשה לצו קיום צוואת האב המנוח.

אשתו של האב ובנו של האב הגישו התנגדות לקיום הצוואה "שעשה" המנוח/המצווה לטובת קרן בלבד.

בית המשפט פסל, במקרה דומה, צוואה שאחד העדים לה היה בן זוגה של הנהנית על פי הצוואה.  בעלה של קרן לא נתן לה גט פיטורין וקרן לא קיבלה מבעלה גט פיטורין ולכן היא נחשבת כאשתו לכל דבר ועניין הגם שחיו בנפרד.

 

בית המשפט דחה טענת מעורבות בעריכת צוואה והורה לקיים את הצוואה

יהושע רצה לעשות צוואה לטובת נכדו חנן.

חנן התקשר לעורך דין אותו הכיר וסיפר לו שסבו רוצה לעשות צוואה ולצוות לו את בית מגוריו, את מכוניתו ואת תיק ההשקעות השמן שיש לסבו בבנק.

חנן הסיע את יהושע למשרדו של עורך הדין והמתין בחדר ההמתנה, במשרד עורך הדין בעת שסבו יהושע שוחח עם עורך הדין וכן הסיע אותו לפגישה שנייה בה חתם יהושע על הצוואה לטובת נכדו חנן.

נכדתו של יהושע הגישה התנגדות לצוואה של סבה בטענה שחנן בן דודה היה מעורב בעריכת הצוואה.

 

בית המשפט פסק, במקרה דומה, שאם המצווה נפגש עם עורך-דין ומוסר לו הוראותיו, ניתן, לרוב, לגרוס, כי הפעלתנות הקודמת של הנהנה אצל המצווה אין בה משום נטילת חלק בעריכת הצוואה, כיוון ששיקול דעתו העצמאי של עורך הדין והקשר הישיר, שנוצר בינו לבין המצווה, יש בהם כדי לנתק את הקשר בין אירועי העבר לבין פעולתו של עורך הדין ויש בהם כדי ליצור התחלה חדשה בכל הנוגע לעריכת הצוואה. לא כן כאשר המצווה לא נפגש כלל עם עורך הדין והנהנה עצמו והוא בלבד מהווה את החוליה המקשרת בן המצווה לבין עורך הדין.

בית המשפט דחה את ההתנגדות לצו קיום צוואה והורה לקיים את הצוואה.

 

המסקנה: אם אביך, או סבך, או דודך, או שכנך רוצה לעשות צוואה לטובתך, טוב תעשה אם תתפוס מרחק ותאפשר למצווה, להיפגש ביחידות עם עורך הדין ולמסור לעורך הדין את הוראות הצוואה.

תוכל כמובן להסיע את המצווה למשרדו של עורך הדין, אבל אנא, עליך לאפשר למצווה להיות עצמאי ולפעול ביחידות לעשיית צוואה לטובתך.

מעורבותך בהליך עריכת הצוואה, עלול להיות לך לרועץ ואם תתערב יתר על המידה עשוי בית המשפט לפסול את הצוואה שנכתבה לטובתך.

התנגדות לצוואה – הדרך לזכות בירושה

עורכת דין עפרה זיו בודקת, בכל מקרה ומקרה בו היא מטפלת, אם הייתה מעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה, בבדיקתה מסתמכת עורכת דין התנגדות לקיום צוואה עפרה זיו על פסקי הדין שקראה ותמצתה בנושא מעורבות בעריכת צוואה. 

מעורבות בעריכת צוואה
מעורבות בעריכת צוואה
עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן