לפגישת היכרות התקשרו לטלפון 03-6730117

האם אפשר לבטל ו/או לשנות  ייפוי כוח מתמשך?

עורכת דין עפרה זיו עברה הכשרה והוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות, טופס הבעת רצון ומינוי תומך בקבלת החלטות.

מאז תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באפריל 2017, ערכה עורכת דין עפרה זיו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות וטופס הבעת רצון ללקוחותיה.

עריכת מסמך תומך החלטות ייכנס לתוקף באפריל 2018.

ליצירת קשר עם עו"ד עפרה זיו התקשרו 03-6730117 או מלאו את טופס 'צור קשר' ונחזור אליכם בהקדם.

ממנה ומיופה כוח חתונה קתולית ?

האם אפשר לפטר מיופה כוח?

הממנה רשאי לפטר את מיופה הכוח לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו.

הממנה רשאי לפטר את מיופה הכוח לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו ובלבד שהממנה מבין את משמעות ההחלטה של פיטורי מיופה הכוח.

ביטול ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות, לפני כניסתם לתוקף

ביטול ייפוי הכוח וההנחיות המקדימות לפני כניסתם לתוקף, ייעשה בהודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי.

אל לך להסתפק בהודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי על רצונך לבטל את ייפוי הכוח המתמשך ואת ההנחיות המקדימות. עליך לקבל אישור בכתב מהאפוטרופוס הכללי כי הודעתך בעניין הביטול התקבלה על ידו, והוא ביטל את ייפוי הכוח המתמשך ו/או את ההנחיות המקדימות.

שינוי ייפוי הכוח המתמשך

ערכתי ייפוי כוח מתמשך לחיים נבו (שם בדוי).

חיים חתם בפני על ייפוי הכוח המתמשך ונתן הנחיות מקדימות.

חיים מינה את זהבה בתו כמיופת כוחו בענייניו האישיים והבריאותיים, ואת בנו קובי, העוסק בתחום ההיי-טק, כמיופה כוח בענייני הרכוש שלו.

העברתי את ייפוי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי וקיבלתי ממנו אישור על קבלתו.

לאחרונה הודיע קובי לאביו כי בדעתו לנסוע לשנתיים לארצות-הברית.

חיים החליט לבטל את מינויו של בנו קובי כמיופה כוחו בענייני הרכוש שלו ולמנות במקומו את רו"ח שלו.

כיוון שהאפוטרופוס הכללי אישר בכתב כי קיבל את ייפוי הכוח המתמשך ואת ההנחיות המקדימות, שערכתי עבור חיים נבו, כל שינוי בייפוי הכוח המתמשך ובהנחיות המקדימות צריך להיעשות בהודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי.