זכויות וכספים המגיעים לאדם שמונה לו אפוטרופוס

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

אפוטרופוס לרכוש, חייב לדאוג שהאדם עליו הוא משמש אפוטרופוס, יקבל את כל הכספים ו/או הזכויות המגיעות לו כגון:

א. קצבה ו/או גמלה מהמוסד לביטוח לאומי:

  • קצבת זיקנה.
  • גמלת שארים לאלמן או לאלמנה.
  • גמלת סיעוד.
  • גמלת נכות.

השגה על החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחות את התביעה לקבלת קצבה ו/או קבלת גמלה.

במקרה והמוסד לביטוח לאומי החליט לדחות את תביעת האפוטרופוס, בשם האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לקבלת קצבה או גמלה כמפורט לעיל, על האפוטרופוס לבדוק את נימוקי המוסד לביטוח לאומי לדחיית התביעה ולשקול את סיכויי הגשת השגה על דחיית התביעה.

ב. גמלת סיעוד מחברת ביטוח

במקרה שהאדם שמונה לו אפוטרופוס מבוטח בחברת ביטוח, על האפוטרופוס לבדוק האם האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס זכאי לקבלת כסף ו/או גמלה מחברת הביטוח בהתחשב במצב בריאותו.

השגה על החלטת חברת הביטוח לדחות את התביעה לקבלת גמלת סיעוד

במקרה וחברת הביטוח החליטה לדחות את תביעת האפוטרופוס לקבלת גמלת סיעוד ו/או כסף מחברת הביטוח, חייב האפוטרופוס לבדוק את הנימוקים לדחיית התביעה לקבלת גמלת סיעוד ו/או כסף מחברת הביטוח ולשקול את

סיכויי ההצלחה של הגשת ההשגה על ההחלטה לדחות את התביעה במקרה וסיכויי ההשגה טובים, על האפוטרופוס להגיש השגה על החלטת חברת הביטוח לדחות את התביעה.

זכויות האדם שמונה לו אפוטרופוס בקופת חולים

על האפוטרופוס לבדוק באילו ביטוחים מבוטח, האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס, בקופת חולים.

על האפוטרופוס לדאוג שהאדם עליו הוא משמש אפוטרופוס יקבל את כל הזכויות המגיעות לו מקופת חולים בהתאם לביטוחים בהם הוא מבוטח.

שדרוג הביטוח הרפואי בקופת חולים

לעיתים, רצוי לשדרג את הביטוח הרפואי, בקופת חולים.

על ידי הוספת סכום כסף לא גבוה ניתן לעלות מדרגה ולקבל ביטוח רפואי משלים טוב יותר עבור האדם שיש לו אפוטרופוס.

נראה לי כי שדרוג הביטוח הרפואי עבור האדם שיש לו אפוטרופוס משתלם, אבל יש לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו לפני שהאפוטרופוס מחליט לשדרג את הביטוח הרפואי בקופת חולים עבור אותו אדם.

על האפוטרופוס לקרוא את תקנון הביטוח/פוליסה בו מבוטח האדם שמונה לו אפוטרופוס ולדעת מהן הזכויות המגיעות לאדם שיש לו אפוטרופוס המבוטח בבטוח כלשהו בקופת חולים.

ביטוח סיעודי בקופת חולים

כל קופת חולים מבטחת את חבריה בביטוח סיעודי.

על האפוטרופוס לקרוא את תקנון הביטוח הסיעודי/פוליסה במגמה לממש את זכויותיו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס בהיותו חולה סיעודי.

מי הוא חולה סיעודי?

חולה סיעודי הוא חולה שאינו מסוגל לבצע 3 מתוך 6 הפעולות הבאות:

  • לאכול ולשתות.
  • ללכת.
  • לקום ולשכב.
  • להתלבש ולהתפשט.
  • שליטה בסוגרים.
  • יש לו צורך בהשגחה של אדם אחר כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

האדם שמונה לו אפוטרופוס, באמצעות האפוטרופוס, חייב לקבל מקופת חולים את כל הזכויות המגיעות לו, כחולה סיעודי, המבוטח בביטוח סיעודי בקופת חולים.

לעיתים, אין הביטוח הסיעודי בקופת חולים מספיק כדי לכסות את כל הוצאותיו של האדם הסיעודי.

רצוי כי האפוטרופוס יבחן אפשרות ביטוח האדם לו הוא משמש אפוטרופוס בחברת ביטוח פרטית בביטוח סיעודי, זאת יש לעשות לפני שהאדם עליו הוא משמש אפוטרופוס הופך לסיעודי.

חוות דעת שניה

על האפוטרופוס לשקול באלו מקרים רצוי לקבל חוות דעת שנייה מרופא מומחה עבור האדם לו הוא משמש אפוטרופוס.

מימוש זכויות לניצול שואה שמונה לו אפוטרופוס

אם האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא ניצול שואה, על האפוטרופוס לדאוג כי אותו אדם יקבל את כל הזכויות הכספיות וזכויות אחרות המגיעות לו מהאוצר או משלטונות גרמניה.

לאדם שמונה לו אפוטרופוס אין מקורות מימון מספיקים המאפשרים לו מחייה סבירה, מה על האפוטרופוס לעשות?

האפוטרופוס חייב לברר אפשרות קבלת הלוואה עבור האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס.

אם מדובר באדם צעיר ניתן לפנות לבנק למשכנתאות ולברר אפשרות קבלת הלוואה כנגד רישום משכנתא על דירתו. אם מדובר באדם מבוגר, אין הבנק למשכנתאות מעניק הלוואה, בדרך כלל, לאנשים קשישים.

בית מניב

הלוואה שזמן פירעונה לאחר אריכות חיי האדם שמונה לו אפוטרופוס.

ישנן חברות המעניקות הלוואה לאנשים קשישים כנגד שיעבוד דירתם.

ההלוואה תעמוד לפירעון לאחר פטירת האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס.

יתרונותיה של הלוואה כזו היא:

האדם שמונה לו אפוטרופוס יכול לשפר את איכות חייו וליהנות מכספי ההלוואה שקיבל.

חסרונות קבלת ההלוואה:

ההלוואה נושאת ריבית גבוהה ביותר והתוצאה היא כי : יורשי האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס יקבלו ירושה קטנה יותר.

הערה:

לקיחת הלוואה עבור האדם שמונה לו אפוטרופוס ושעבוד דירתו כבטחון להחזרת ההלוואה כפופה לאישור בית המשפט.

זכויות סוציאליות המגיעות לאדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס

על האפוטרופוס לדאוג, שהאדם שהוא משמש לו אפוטרופוס, יקבל את כל הזכויות המגיעות לו בעת פרישתו מעבודתו כגון:

פיצויי פיטורין, פדיון חופשה, קרן השתלמות, קופת תגמולים, ביטוח מנהלים וכל הטבה ו/או מענק שהוא זכאי לקבל ממעסיקו על פי החוק ו/או על פי חוזה העבודה שנחתם בין המעסיק לבין האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן