התנגדות לקיום צוואה

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

התנגדות לקיום צוואה

 שלמה שינה את הצוואה שעשה ועשה צוואה חדשה לטובת אשתו השנייה. 

ריקי ורדה ונאווה – בנותיו של שלמה, מנישואין קודמים,  הגישו התנגדות לקיום הצוואה האחרונה של שלמה אביהן.

בצוואה האחרונה שעשה שלמה הוא ציווה  1/4 מהעיזבון לזהבה  אשתו השנייה, 1/4 מהעיזבון  לריקי בתו,  1/4 מהעיזבון   לורדה בתו ו-1/4 מהעיזבון  לנאווה בתו.

 

בנותיו של שלמה ביקשו  לקבל צו קיום צוואה  לצוואה הקודמת שעשה שלמה  אביהן לפני 10 שנים, לפיה ציווה את הכסף בבנק ואת המכונית לאשתו  השנייה זהבה ואת יתרת העיזבון הכולל  שלוש דירות ותיק ניירות ערך  שמן לשלושת בנותיו.

בנותיו של שלמה טענו שבעת ששלמה אביהן חתם על הצוואה האחרונה הוא היה חולה במחלת האלצהיימר ולא הבין על מה הוא חותם.

 

התנגדות לקיום צוואה – מה פירוש הביטוי קיום צוואה?

כל צוואה נכנסת לתוקף אך  ורק לאחר פטירת המצווה ולאחר שרשם הירושה או בית  הדין הרבני אישר אותה דהיינו נתן תוקף לצוואה.

מתן תוקף לצוואה על ידי רשם הירושה או על ידי בית הדין הרבני נקרא קיום צוואה.

רק לאחר שרשם הירושה או בית הדין הרבני יקיים את הצוואה, אפשר יהיה לגשת לבנק ולמשוך כספים מחשבון הבנק של המצווה שנפטר.

רק לאחר קיום הצוואה אפשר לרשום בטאבו את הדירות שהיו בבעלות המצווה/המנוח על שם הזוכה בירושה.

 

האם בית  המשפט יקבל את ההתנגדות לקיום הצוואה שהגישו בנותיו של שלמה או שבית המשפט ידחה את ההתנגדות  לקיום הצוואה שהגישו בנותיו של שלמה?

בדיון שהתקיים בבית המשפט בהתנגדות  לקיום הצוואה  הועלתה שאלה מרכזית : האם שלמה היה צלול בדעתו בעת שחתם על הצוואה האחרונה?

במקרה ובית המשפט יחליט ששלמה הבין בטיבה של צוואה הוא ידחה את ההתנגדות לקיום הצוואה שהגישו בנותיו של שלמה.

במקרה ובית המשפט יחליט ששלמה לא היה צלול בדעתו בעת שחתם על הצוואה האחרונה, יקבל בית המשפט את  ההתנגדות לקיום הצוואה  ויבטל את הצוואה האחרונה שעשה שלמה.

 

בית המשפט ממנה פסיכיאטר מומחה כדי שיחווה דעתו המקצועית אם המנוח/המצווה היה צלול בדעתו אם לאו

במקרה הנדון הפסיכיאטר שמינה כב' בית המשפט ד"ר שמחוני (שם בדוי) הגיע למסקנה שקיים ספק ביכולתו של שלמה להבין את המשמעות והתוצאה של חתימה על צוואה.

שלמה קיבל במבחן מיני מנטל 20/30 ולדעת ד"ר שמחוני התוצאה אינה תוצאה טובה.

מבחן מיני מנטל הוא אחד המבחנים שעורך הפסיכיאטר כדי לבדוק אם הנבדק צלול בדעתו.

לאחר שהפסיכיאטר ד"ר שמחוני קבע בחוות דעת פסיכיאטרית, ששלמה לא היה צלול בדעתו,  העביר עו"ד צוואות וירושות של זהבה מסמכים רפואיים נוספים בחתימת שני פסיכיאטרים שבדקו את שלמה מספר חודשים לאחר עשיית הצוואה וקבעו ששלמה צלול בדעתו.

הפסיכיאטר ד"ר שמחוני שינה את חוות דעתו, לאחר שקרא את חוות הדעת של שני הפסיכיאטרים הנ"ל שקבעו ששלמה צלול בדעתו.

בית המשפט לענייני משפחה אימץ את חוות דעתו הראשונה של הפסיכיאטר ד"ר שמחוני וקיבל את  ההתנגדות לצוואה  שהגישו הבנות  לצוואתו השנייה והאחרונה  של שלמה.

 

וכך כתב שופט בית המשפט לענייני משפחה בפסק הדין: "העובדה שהמערערת ליוותה את המנוח לביקורים אצל הרופאים והיא זו שמתארת פעמים רבות את מצבו, מלמדת שכנראה הרופאים מתקשים לתקשר עם המנוח או לבסס את האבחנה על דבריו. לאור המסמכים הנ"ל נראה שהמנוח לא היה כשיר לחתום על הצוואה השנייה."

 

זהבה בכתה מרה כשקראה את פסק הדין לפיו בית המשפט קיבל את ההתנגדות לקיום הצוואה שהגישו בנותיו מנישואיו הראשונים של שלמה בעלה.

זהבה פנתה לעורך דין צוואה וירושה וסיפרה לו כי הייתה נשואה לשלמה 15 שנים, הם אהבו זה את זה וחיו בטוב, שלמה רצה להבטיח את עתידה ולכן ביטא רצונו בצוואה השנייה עליה חתם בעת שהיה צלול בדעתו.

עורך דין צוואות וירושות בחן את המסמכים וראה שבתיק בית המשפט נמצאת חוות דעת של הפסיכיאטר ד"ר מצליח, שבדק את שלמה מספר חודשים לאחר עשיית הצוואה לצורך הגשת תביעה לקבלת גמלת סיעוד,

ד"ר מצליח  קבע בחוות הדעת  הרפואית ששלמה אמנם חולה במחלת האלצהיימר בשלב התחלתי של המחלה, אבל הוא מתמצא בזמן ובמקום וכושר השיפוט שלו לא נפגע.

כחצי שנה לאחר חוות הדעת של ד"ר מצליח היה על שלמה לעבור ניתוח להסרת גידול ממאיר בגופו, הפסיכיאטר ד"ר שרוני קבע בחוות דעת פסיכיאטרית, שלשלמה  בהירות מחשבתית עם הבנה של משמעות הניתוח, שלמה מבין את משמעות התהליך ואת הסיכון הנובע ממנו.

עורך דין צוואות וירושות היה סבור על סמך חוות הדעת הפסיכיאטריות שבתיק בית המשפט, שקיימים  סיכויים טובים שבית המשפט המחוזי יקבל את הערעור, ידחה את ההתנגדות לקיום הצוואה שהגישו בנותיו של שלמה ויקיים את הצוואה האחרונה של שלמה.

 

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור שהגישה זהבה על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט המחוזי קבע על סמך חוות הדעת הפסיכיאטריות שהיו בתיק בית המשפט שהמנוח/המצווה היה כשיר לעשות צוואה והבין על מה הוא חותם בעת שעשה את הצוואה האחרונה.

בית המשפט המחוזי דחה את ההתנגדות לצוואה של בנותיו של שלמה וקיים את הצוואה האחרונה של שלמה לפיה זהבה ושלושת הבנות תתחלקנה בעיזבון בחלקים שווים ביניהן.

בית המשפט המחוזי כותב בפסק הדין כי : "שלילת הכשרות לצוות, לאחר מות, מאדם שבתהליך חייו לא הוטל ספק בכושרו לעשות פעולות משפטיות לרבות עשיית צוואה, אינה עניין של מה בכך. בשלילת הכושר לצוות יש משום פגיעה בכבוד האדם וחירותו ואין די בהעלאת ספקות בדבר כשרותו כדי לעמוד בנטל השכנוע המוטל על הטוען לחוסר כשרות … יש צורך בראיות ממשיות וברורות והנטל הינו כבד ביותר ….".

עורך דין ירושה טוב חייב לשכנע את בית המשפט על ידי מסמכים רפואיים שהמצווה/המנוח לא הבין על מה הוא חותם בעת עשיית הצוואה ו/או לא הבין את המשמעות והתוצאה המשפטית של עשיית צוואה.

במקרה שעורך דין ירושה הצליח לשכנע את בית המשפט שהמנוח/המצווה הבין בטיבה של צוואה יקיים בית המשפט את הצוואה וידחה את ההתנגדות לקיום הצוואה.

התנגדות לקיום צוואה לטובת האישה השנייה

לעיתים תזכה האישה השנייה בכל הירושה  פרי מאמץ ועבודה של האישה הראשונה.

הוא היה רופא בעל שם, מנהל מחלקה בבית חולים והיעתה לו מרפאה פרטית שהמטופלים המתינו חודשים רבים עד שהתקבלו לבדיקתו.

לימים התגרש מאשתו – אם ילדיו וחי חיי משפחה תחת קורת גג  אחת עם חמוטל.

לפני שהתחיל לחיות עם חמוטל עשה  ד"ר  תפוחי צוואה לטובת שלושת ילדיו.

 

כשנה לפני פטירתו שינה  ד"ר תפוחי את הצוואה שעשה וציווה את כל עיזבונו  הנכבד לחמוטל.

ד"ר  תפוחי כתב בצוואה כי חמוטל רשאית לעשות בעיזבון שתירש ממנו  כבתוך שלה ואף אחד מילדיו לא יהיה רשאי לנהל עליה בקורת ו/או להכתיב לה מה לעשות בכספי הירושה שתירש ממנו והוסיף כי לאחר פטירת חמוטל  יתרת העיזבון שתירש ממנו  תעבור לבנה של חמוטל ולשלושת ילדיו בחלקים שווים ביניהם.

ד"ר תפוחי כתב בצוואה שהוא נעלב מבנו יותם שהזמינו לפגישה ובפגישה ניסה להכתיב לו מה עליו לצוות לילדיו.

ד"ר תפוחי כעס על בתו שרית  שעזבה את הארץ ומתגוררת מזה עשרים שנה בקנדה.

בית המשפט דן בשאלה אם ד"ר תפוחי היה צלול בדעתו בעת חתימתו על הצוואה.

עורך דין לענייני ירושה הסריט את ד"ר תפוחי בעת שקרא את צוואתו וחתם עליה  משהוברר שד"ר תפוחי היה צלול בדעתו בעת חתימתו על גבי הצוואה, פסק בית המשפט שיש לדחות  התנגדות לקיום הצוואה שהגישו ילדיו של ד"ר תפוחי ולקיים את הצוואה האחרונה שעשה ד"ר תפוחי לטובת חמוטל חברתו לחיים.

ד"ר תפוחי הרבה להשתתף בחצי השנה האחרונה לחייו באירועים מקצועיים ותרבותיים בארץ ובעולם ולכן לא הועלתה הטענה של השפעה בלתי הוגנת.

מסקנה: טוב יעשו הילדים מנישואים קודמים אם ישמרו על יחסים טובים עם ההורים ובמיוחד במקרה שההורה התחיל בקשר עם בת זוג  חדשה או עם בן זוג חדש.

היו מקרים בהם ההורה האוהב והמסור שעשה צוואה לטובת ילדיו שינה את צוואתו בהשפעת האישה האחרת ו/או במקרה שילדיו התרחקו ממנו. ולא שמרו על קשרים טובים איתו .

נתק בין הילדים להורה עלול להביא לתוצאות קשות.

ראו הוזהרתם!

טוב יותר לשמור על קשרים טובים עם ההורים בחיי ההורה ולא להידפק לאחר פטירת ההורה על דלתות בית המשפט ולהגיש התנגדות לצו קיום צוואה שעשה ההורה לטובת בת הזוג החדשה.

עורכת דין עפרה זיו אוהבת את נושא התנגדות לצוואה ו/או הגנה על צוואה ומתמקצעת בנושא התנגדות לצוואה – הדרך לזכות בירושה.  

מאמרים בנושא..

מעורבות בעריכת צוואה כעילת התנגדות לצוואה | השפעה בלתי הוגנת – עילת (סיבת) התנגדות לצוואה |

התנגדות לקיום צוואה
התנגדות לקיום צוואה
עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן