התנגדות למינוי אפוטרופוס

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

התנגדות למינוי אפוטרופוס לעניינים אישים רפואיים (אפוטרופוס לגוף) והתנגדות למינוי אפוטרופוס לרכוש

 

האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס רשאי להתנגד:

א. לבקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או להתנגד למינוי אפוטרופוס לרכוש.

ב. להתנגד למינוי אפוטרופוס מסוים לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף).

להתנגד למינוי של אדם מסוים כאפוטרופוס לרכוש.

  • הבהרה: האדם שמבקשים מינוי אפוטרופוס לגביו, רשאי להתנגד לעצם מינוי האפוטרופוס לענייניו האישים והרפואיים (אפוטרופוס לגוף) ורשאי להתנגד לעצם מינוי אפוטרופוס לרכוש.

האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לרכוש רשאי להתנגד למינוי אדם מסוים כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים ורשאי להתנגד למינוי אדם מסוים כאפוטרופוס לרכוש.

דהיינו התנגדות לזהות האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים (אפוטרופוס לגוף) או התנגדות לזהות האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש.

 

דיון בבית המשפט בהתנגדות האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או אפוטרופוס לרכוש

במקרים המפורטים לעיל, יזמן בית המשפט לדיון בפניו את המבקש להתמנות כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או את מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש וכן את מי שהגיש התנגדות למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואת המתנגד למינוי אפוטרופוס לרכוש.

בית המשפט שומע את המבקש שהגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או את מי שהגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס לרכוש.

בית המשפט שומע את טענות מי שמתנגד למינוי אפוטרופוס לעניינים האישיים והרפואיים (אפוטרופוס לגוף) וכן שומע את טענות האדם שמתנגד למינוי אפוטרופוס לרכוש.

בית המשפט קורא את תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה לבקשה למינוי אפוטרופוס ואת תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה בהתנגדות למינוי אפוטרופוס.

לעיתים מסתייע בית המשפט בחוות דעת פסיכיאטרית לגבי מצבו הנפשי ו/או השכלי של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או לאדם שמבקשים לגביו מינוי אפוטרופוס לרכוש.

לאחר שמיעת הצדדים לבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש (מגיש הבקשה ו/או המתנגד לבקשה) נותן בית המשפט פסק דין.

על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

 

קרוביו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או אפוטרופוס לרכוש רשאים להגיש התנגדות למינויו של קרוב משפחה מסוים ו/או למינויו של אדם מסוים כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או התנגדות למינוי אפוטרופוס לרכוש של קרוב משפחתם.

דוגמאות למקרים בהם הוגשה התנגדות, לבית המשפט, למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או למינוי אפוטרופוס לרכוש

ילדיו של אהרון מנישואיו הקודמים פנו לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו ובקשו שתגיש בקשה, לכב' בית המשפט ותתנגד למינוי שלומית, אשתו השנייה של אהרון, כאפוטרופוס לרכושו.

הילדים חששו ששלומית תשתלט על רכוש אביהם ובקשו למנות את אחד מילדיו של אהרון כאפוטרופוס לרכוש אביהם.

שלומית טענה בבית המשפט שהיא הנפש הקרובה לאהרון, היא נשואה לו מזה 10 שנים ורצונה להמשיך לנהל את חייו ואת הוצאות המשפחה כפי שנהגה לעשות כן במשך 10 שנים.

שלומית התנגדה שילדיו של אהרן יתערבו בענייניה האישיים והרכושיים במקרה שכב' בית המשפט ימנה אותם כאפוטרופוס על אהרן בעלה.

ילדיו של אהרן לא הגיעו לכלל הסכמה מי מבניהם ינהל את רכושו הרב של אביהם אהרון.

 

בנסיבות העניין מינה כב' בית המשפט את שלומית כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אהרון ואת עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו כאפוטרופוס לרכוש אהרון.

 

האח התנגד למינוי של אחיו כאפוטרופוס לענייניה האישיים הרפואיים והאפוטרופוס לרכוש של אמם

נמרוד הגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס לענייניה האישיים והרפואיים ואפוטרופוס לרכושה של אמו חנה שלאחר אירוע מוחי שעברה החלה לסבול מפגיעה בזיכרון, בחשיבה ובכושר השיפוט.

התנגדות למינוי אפוטרופוס – יהודה התנגד למינויו של נמרוד אחיו, כאפוטרופוס לענייניה האישיים הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש לאמם חנה בטענה שאחיו נמרוד אינו דואג לאמם וכל מטרתו של אחיו נמרוד היא בצע כסף והשתלטות על רכושה של האם.

יהודה ביקש שבית המשפט ימנה אותו כאפוטרופוס לענייניה האישים הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של אמו חנה.

נמרוד התנגד לבקשה והטיח האשמות קשות באחיו יהודה שאינו מסוגל לגמור את החודש, מצבו הכלכלי בכי רע והוא סוחט כספים מאמם.

בנסיבות העניין מינה בית המשפט אפוטרופוס חיצוני לעניינים אישים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש לאמם חנה.

 

20 האחייניות והאחיינים התנגדו למינויה של ריקי בת דודתם כאפוטרופוס לענייניה האישיים הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של דודתם לידיה.

לידיה הייתה אלמנה בת 90 ללא ילדים, אחיותיה ואחיה נפטרו אולם היו לה אחייניות ואחיינים רבים.

ריקי אחיינית אחת שהתגוררה בסביון החליטה "לקחת" את הדודה לביתה, היא עשתה זאת מאחורי גבם ומבלי ידיעתם של האחייניות ו/או האחיינים האחרים.

לא חלף זמן רב וריקי הגישה בקשה לבית המשפט להתמנות כאפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים (אפוטרופוס לגוף) ואפוטרופוס לרכוש על דודתה.

האחייניות והאחיינים האחרים התנגדו למינוי ריקי כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים (אפוטרופוס לגוף) ולמינוי ריקי כאפוטרופוס לרכוש של דודתם לידיה.

כיון שלא הייתה הסכמה מי מבין האחייניות והאחיינים של לידיה יתמנה אפוטרופוס לעניינים האישיים והרפואיים ואפוטרופוס לרכוש, החליט כב' בית המשפט למנות את עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו כאפוטרופוס חיצוני לעניינים אישיים רפואיים (אפוטרופוס לגוף) ואפוטרופוס לרכוש של לידיה.

אפוטרופוס חיצוני הוא אפוטרופוס שאינו קרוב משפחה של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס.

 

האח המתגורר בארה"ב הגיש בקשה לבית המשפט לביטול מינויה של אחותו המשמשת כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ואפוטרופוס לרכוש לאביהם

ג'קי התגורר שנים רבות מעבר לים וטען שאחותו ורדה המשמשת אפוטרופסית לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ולרכושו של אביהם אינה ממלאת את תפקידה כראוי, מושכת כספים מחשבון הבנק של אביו ומשתמשת בכספים אלו לבזבוזים ולמותרות ולא לצרכי ו/או למחייתו של אביו.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו טענה בבית המשפט, שכל מטרתה של ורדה היא למשוך כספים מחשבון הבנק של אביו של ג'קי "ולדלל" את החשבון.

ג'קי פנה לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו בבקשה לבטל את המינוי של ורדה כאפוטרופסית לרכושו של אביו הקשיש ולהתמנות במקומה כאפוטרופוס לרכושו של אביו – הוואי אומר – התנגדות למינוי אפוטרופוס.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, הסבירה לג'קי שבית המשפט אינו ממנה תושב חוץ כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ולהתמנות במינוי זמני כאפוטרופוס לרכוש.

בסופו של יום מינה כב' בית המשפט את עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו כאפוטרופסית לגופו ולרכושו של אביו של ג'קי יחד עם ורדה אחותו.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו וורדה שימשו כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ואפוטרופוס לרכוש על האב הקשיש עד לפטירתו.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו מנעה מורדה "לדלל" את חשבון הבנק של ההורה הקשיש.

 

לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, ניסיון בהגשת התנגדות למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ובהתנגדות למינוי אפוטרופוס לרכוש.

לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן