בקשה לצו קיום צוואה

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

בקשה לצו קיום צוואה

לילי המתגוררת דרך קבע בניו-יורק הגיעה לארץ מספר ימים לפני פטירת דודה יעקב.

במהלך השבעה מצאה לילי צוואה בחתימת דודה יעקב לפיה ציווה לה את מכונית המרצדס שהייתה בבעלותו.

לילי לא היססה דקה, פרסמה מודעה למכירת מכונית המרצדס ומכרה את המכונית לקונה הראשון שהגיע והציע מחיר טוב.

הקונה שילם ללילי את מלוא תמורת רכישת המכונית, אלא שהעברת הבעלות על שם הקונה נתקלה בבעיה.

הובהר שעורך דין ירושה המייצג את לילי לא הגיש בקשה לצו קיום צוואה של יעקב דודה המנוח של לילי ולכן לא ניתן היה למכור את המכונית לקונה.

מכירת מכונית המרצדס ו/או כל נכס אחר של המצווה/המנוח חייבת להיעשות אך ורק לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה וקבלת צו קיום צוואה.

מהי בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה היא בקשה לאישור הצוואה דהיינו מתן תוקף לצוואה.

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הוא צו פורמלי המצהיר שהצוואה שעשה  המצווה/המנוח היא בת תוקף.

דוגמא לצו קיום צוואה + צוואה ראה בנפרד.

מי מוסמך לתת צו קיום צוואה?

רשם הירושה מוסמך לתת צו קיום צוואה.

בית המשפט מוסמך לתת צו קיום צוואה.

בית הדין הרבני, מוסמך לתת צו קיום צוואה.

מדוע יש צורך בצו קיום צוואה לפני מימוש הצוואה?

כל עוד לא הוגשה בקשה לצו קיום צוואה וכל עוד לא נתן רשם הירושה צו קיום צוואה, אין היורש יכול לממש את הירושה שירש.

הזוכה על פי הצוואה אינו רשאי לעשות שימוש בירושה שירש דהיינו, אינו יכול להשכיר את הדירה שירש מהמצווה/המנוח, אינו רשאי למכור את הבית שירש מהמצווה/המנוח, אינו רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק של המוריש ו/או מקופות הגמל של המוריש ו/או מקרן ההשתלמות של המוריש, אינו יכול למכור את המכונית שהייתה בבעלות המוריש ועוד.

הליך בקשה לצו קיום צוואה

מי רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

זוכה על פי צוואה דהיינו מי שהמצווה ציווה לו חלק בעיזבונו רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

מנהל עיזבון רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה 

לבקשה לצו קיום צוואה יש לצרף את הצוואה שעשה המצווה לטובתך.

יצוין שרשם הירושה דורש לקבל את הצוואה המקורית שעשה המצווה.

כמה עולה להגיש צו קיום צוואה?

עליך לשלם אגרה לרשם הירושה בסך 554 ₪

הסכום הנ"ל נכון לשנת 2024 ומתעדכן אחת לשנה.

סכום האגרה כולל את עלות פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעיתון ו/או באינטרנט.

בדיקת הבקשה לצו קיום צוואה על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי (להלן: "האפוטרופוס הכללי")  בודק האם הצוואה המצורפת לבקשה לצו קיום צוואה חוקית?

האם הצוואה המצורפת לבקשה לצו קיום צוואה מוסרית?

האפוטרופוס הכללי בודק כל בקשה לצו קיום צוואה וכן את הצוואה המצורפת לבקשה לצו קיום הצוואה.

האפוטרופוס הכללי  בודק: האם הצוואה חוקית? האם הצוואה מוסרית?

אם הצוואה המצורפת לבקשה לצו קיום צוואה אינה חוקית ו/או אינה מוסרית, לא ייעתר רשם הירושה לבקשה לצו קיום צוואה ולא ייתן תוקף לצוואה המצורפת לבקשה לצו קיום צוואה.

דוגמא:

במקרה מסוים ציווה המנוח את כל עיזבונו להקמת בית בושת בו יוכלו גברים ליהנות, תמורת תשלום, מחסדיהן של נערות צעירות ואולי אפילו נערות קטינות.

כיוון שהקמת ו/או ניהול בית בושת אסורה על פי חוק העונשין, דחה בית המשפט, במקרה זה, את הבקשה לצו קיום צוואה ולא הנפיק צו קיום צוואה.

במקרה מסוים ציווה המצווה את כל עיזבונו לבנו יחידו, בתנאי שהתגרש מאשתו.

בית המשפט קבע שתנאי זה בצוואה אינו מוסרי ודחה את הבקשה לצו קיום צוואה.

פגמים בצוואה

בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, בודק האפוטרופוס הכללי אם לא נפלו פגמים צורניים בצוואה, פגמים שיש בהם כדי להביא לפסילת ו/או לביטול הצוואה.

האם המצווה כתב תאריך בצד חתימתו על גבי הצוואה?

האם התאריך בו חתמו העדים על גבי הצוואה זהה לתאריך חתימת המצווה על גבי הצוואה?

האם המצווה חתם על הצוואה בנוכחות שני עדים או רק בנוכחות עד אחד?

במקרה והמצווה חתם על גבי הצוואה בנוכחות עד אחד ואין עד שני המעיד שהמצווה חתם בפניו על גבי הצוואה,  ידחה רשם הירושה את הבקשה לצו קיום צוואה.

הצהרת המצווה כי זוהי צוואתו

במקרה והמצווה לא הצהיר בסיום הצוואה "הריני מצהיר כי זו צוואתי" יש לראות בכך פגם.

ישנם פגמים בצוואה שניתן לתקנם וישנם פגמים בצוואה שיביאו לביטול ו/או לפסילת הצוואה.

פרסום הבקשה בעיתון יומי ו/או במרשתת (באינטרנט)

רשם הירושה מפרסם כל בקשה לצו קיום צוואה בעיתון ולאחרונה החליט רשם הירושה לפרסם כל בקשה באינטרנט.

מטרת פרסום הבקשה לצו קיום הצוואה בעיתון או באינטרנט היא לאפשר לכל מי שמתנגד לבקשה לצו קיום צוואה להגיש התנגדות לצוואה תוך 14 יום מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעיתון ו/או באינטרנט.

הערה: יצוין כי אם לא הספקת להגיש התנגדות לצוואה תוך 14 יום מיום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, תוכל להגיש בקשה לרשם הירושה להארכת המועד להגשת התנגדות לצוואה שצורפה לבקשה ולנמק מדוע לא הגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה במועד שקבע רשם הירושה.

ראה מאמרים נפרדים על התנגדות לצוואה, התנגדות לקיום צוואה והתנגדות לצו קיום צוואה.

הודעת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה שאין לו עניין בבקשה לצו קיום צוואה

הודעת בא כוח היועמ"ש במשרד האפוטרופוס הכללי שאין לו עניין בבקשה לצו קיום צוואה הוא שלב חשוב וחיוני בדרך למתן צו קיום צוואה.

משמעותה של ההודעה הנ"ל היא שהצוואה חוקית ואין בה פגם צורני העלול להביא לפסילת ו/או לביטול הצוואה.

הערה: העובדה שהאפוטרופוס הכללי נתן הודעה שאין בדעתו להתערב בבקשה לצו קיום צוואה אין בה כדי למנוע מהמתנגד לקיום הצוואה להעלות טענות שונות שיש בהן כדי להביא לביטול ו/או לפסילת הצוואה כגון: הצוואה מזויפת, המצווה לא היה כשר לעשות צוואה, הזוכה על פי הצוואה השפיע על המצווה השפעה בלתי הוגנת, לעשות צוואה לטובתו,  הזוכה על פי הצוואה היה מעורב בהליך הכנת הצוואה ועוד.

ראה מאמר נוסף בנושא השפעה בלתי הוגנת– עילת (סיבת) התנגדות לצוואה 

ראה מאמר נוסף בנושא מעורבות בעריכת צוואה עילת התנגדות לצוואה

מתי ייעתר רשם הירושה לבקשה לצו קיום צוואה?

רשם הירושה ייעתר לבקשה לצו קיום צוואה במקרים הבאים:

  • האפוטרופוס הכללי הודיע שאין לו עניין בבקשה לצו קיום צוואה.
  • לא הוגשה התנגדות לצו קיום צוואה.

רשם הירושה ינפיק צו קיום צוואה דיגיטלי ורשמת הירושה תחתום חתימה דיגיטלית על צו קיום הצוואה.

צו קיום צוואה הוא צו דיגיטלי

רשם הירושה יעביר את צו קיום הצוואה הדיגיטלי, באמצעות הדוא"ל, לעורך דין ירושה שטיפל בהגשת הבקשה לצו קיום צוואה.

רשם הירושה מעביר את צו הירושה הדיגיטלי למוסדות שונים: משרדי ממשלה, בנקים וחברות ביטוח.

השווה והשונה בהגשת צו קיום צוואה ברשם הירושה לבין הגשת צו קיום צוואה בבית הדין הרבני.

גובה האגרה

סכום האגרה שיש לשלם לרשם הירושה עבור הגשת בקשה לצו קיום צוואה, זהה ברשם הירושה ובבית הדין הרבני.

משך הטפול בבקשה לצו קיום צוואה

משך הזמן לטיפול בבקשה לצו קיום צוואה משתנה מפעם לפעם.

לאחרונה, בתקופת המלחמה, משך הזמן שרשם הירושה מטפל בבקשה לצו קיום צוואה עד לקבלת צו קיום צוואה, כחודשיים.

האם עליך להופיע אישית ברשם הירושה כדי לקבל צו קיום צוואה?

אין צורך להופיע אישית ברשם הירושה, כדי לקבל צו קיום צוואה.

אין צורך לבזבז זמן או להפסיד ימי עבודה בביקורים במזכירות רשם הירושה ו/או בעמידה בתור, כל מה שעליך לעשות הוא לפנות לעורך דין לענייני ירושה ולחתום על גבי המסמכים במשרדו של עורך דין ירושה  המטפל מטעמך בבקשה לצו קיום צוואה.

בית הדין הרבני מחייב הופעה של כל היורשים בפניהם

בבית הדין הרבני חייבים כל היורשים להופיע לדיון ולבזבז שעות רבות.

בבית הדין הרבני אישה אינה יורשת.

הסתלקות מנכס מסוים שירשת בהתאם לצוואה

במקרה ובהתאם לצוואה, ציווה לך המצווה נכס מסוים כגון כספים ו/או מכונית ו/או דירה או בית או מגרש, תוכל להסתלק מחלקך בנכס זה לטובת יורש אחר.

הסתלקות מנכס מסוים שירשת, בהתאם לצוואה, אינה מהווה אירוע מס.

על הסתלקות מנכס מסוים שציווה לך המצווה בצוואה שעשה ראה במאמר נפרד.

בידך צו קיום צוואה, כיצד תממש את הירושה?

מימוש הכספים שזכית בהם על פי הצוואה.

אביך המנוח ציווה לך ולאחותך יפה את כל הכספים שבתיק ההשקעות השמן שלו, את הכספים בקופות הגמל ואת הכספים שבקרן ההשתלמות.

עליך ועל אחותך יפה, להתייצב בסניף הבנק בו ניהל אביכם המנוח את תיק ההשקעות שלו ולבקש מהפקיד המטפל להעביר את כל הכספים לך ולאחותך יפה כפי שציווה אביכם המנוח בצוואה שעשה.

צו קיום הצוואה אמור להיות בבנק אבל ליתר ביטחון מומלץ שיהיה בטלפון הנייד שלך צו קיום צוואה + צוואה במקרה שהבנק לא קיבל ו/או לא ימצא את צו קיום הצוואה והצוואה, שעשה אביכם המנוח.

האמור לעיל, נכון גם לגבי משיכת כספים מקופת גמל ו/או מקרן השתלמות.

מה עליך לעשות כדי להפוך לבעלים של מכונית היגואר שירשת מאמך המנוחה על פי הצוואה שעשתה?

בצוואה שעשתה אמך המנוחה היא ציוותה את מכונית היגואר שהייתה בבעלותה לך ולשני אחיך בחלקים שווים ביניכם.

הגשת לרשם הירושה בקשה לצו קיום צוואת אמך המנוחה, רשם הירושה נעתר לבקשה לצו קיום צוואה והנפיק  צו קיום צוואה.

עליך לרשום במשרד הרישוי שאתה ושני אחיך יובל ועומר ירשתם את המכונית מאמכם.

המכונית תירשם במשרד הרישוי על שמך ועל שם יובל ועומר אחיך ותוכלו לעשות במכונית כעולה על דעתכם: למכור את המכונית או להשתמש בה.

מימוש מקרקעין (דירה, בית, בניין, מגרש ועוד)

לאחר שרשם הירושה נעתר לבקשה לצו קיום צוואה והנפיק צו קיום צוואה לצוואה שעשתה אחותך לטובתך, יהיה על עורך דין ירושה לרשום את צו קיום הצוואה בטאבו על הדירה או על הבית או על המגרש או על הבניין שירשת.

לאחר רישום צו קיום הצוואה בטאבו על כל נכס מקרקעין שירשת, תוכל להשכיר את הדירה או את הבית או את הבניין, תוכל למכור את הדירה או הבית או את המגרש או את הבניין וכן יהיה באפשרותך לקחת הלוואה מבנק למשכנתאות, במקרה הצורך ולשעבד את אחד הנכסים שירשת דהיינו לרשום משכנתא כבטוחה להחזרת ההלוואה שקיבלת מהבנק למשכנתאות ו/או מגורם פיננסי כלשהו.

מכירת הדירה על ידי היורשים

לאחר שהדירה נרשמה בטאבו על שמות היורשים, יהיו היורשים רשאים למכור את הדירה.

הסכמת כל היורשים למכירת הדירה שירשו

אם כל היורשים מסכימים למכירת הדירה שירשו ושנרשמה על שמם בטאבו, אין כל בעיה, פונים לעורך דין מקרקעין ומתחילים בהליך מכירת הנכס.

אחד היורשים מתנגד למכירת הדירה

במקרה ואחד היורשים מתנגד למכירת הדירה, אין כל אפשרות למכור את הדירה כי הרי הקונה מעוניין לקנות דירה שלמה ולא חלק מהדירה.

תביעה לפירוק שיתוף בדירה

במקרה ואחד היורשים מתנגד למכירת הדירה וגם במקרה שמדובר ביורש שחלקו בדירה קטן ביותר לדוגמא חלקו בדירה 10% בלבד, על היורשים לפנות לעורך דין ירושה שיגיש תביעה לבית המשפט לפרוק שיתוף בדירה.

מהו פירוק שיתוף בדירה?

פירוק שיתוף פירושו הפרדה בזכויות היורשים/השותפים  שירשו דירה או נכס מקרקעין אחר כגון בית או מגרש או בניין.

פירוק השיתוף בדירה אחת שירשו שניים או יותר יורשים מתבצע, ברוב המקרים, על ידי מכירת הדירה בשוק החופשי למרבה במחיר.

פסק דין לפירוק השיתוף בדירה בדרך של מכירתה בשוק החופשי למרבה במחיר

בתביעה לפירוק השיתוף בדירה, אין למתנגדים למכירת הדירה, בדרך כלל, הגנה כנגד התביעה שהגישו נגדם למכירת הדירה.

בית המשפט ייתן פסק דין, בדרך כלל המורה על פירוק השיתוף בדירה בדרך של מכירתה בשוק החופשי למרבה במחיר.

בית המשפט ממנה עורך דין, כונס נכסים שימכור את הדירה בשוק החופשי למרבה במחיר ויחלק את תמורת מכירת הדירה בניכוי ההוצאות הכרוכות במכירת הדירה בין היורשים בהתאם לחלקיהם בצוואה.

בקשה לצו קיום צוואה | כל מה שרצית לדעת על צוואה הדדית | מדוע חשוב שכל זוג נשוי יעשה צוואות הדדיות | האם אפשר לבטל צוואה הדדית

 

 

בקשה לצו קיום צוואה
עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן