ביטול מתנה במקרקעין

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

ביטול מתנה במקרקעין

"שונא מתנות יחיה" אומר הכתוב אבל מי מאתנו אינו אוהב מתנות?

האם ומתי יבטל בית המשפט מתנה במקרקעין שנתן  פלוני לאשתו השנייה?

האם ומתי יבטל בית המשפט מתנה במקרקעין שנתן פלוני לילדיו, או לשכנה או לחברתו  או לידועה בציבור שלו?

לא מדובר במתנה סמלית  אלא  במתנה במקרקעין של דירה או במתנה של כסף רב או במתנה ששוויה  מגיע למיליוני שקלים.

יהושוע היה גרוש ואב לשני ילדים כשפגש את עמליה ונישא לה.

ליהושע ולעמליה נולד בן.

לאחר הולדת בנו השלישי עשה יהושע צוואה וציווה את כל רכושו לאחר מותו לשני ילדיו מנישואיו הקודמים ולבנו מנישואיו לעמליה.

יהושע ציווה לעמליה זכות מגורים לכל ימי חייה בדירה היוקרתית שלו במגדלי  U בתל  אביב.

מספר חודשים לפני פטירתו, נתן יהושע  לאשתו עמליה במתנה מקרקעין שהיו בבעלותו  המתנה כללה את הדירה היוקרתית במגדלי U, דירה נוספת במרכז תל אביב, מגרש בחדרה, וכן מכונית מדגם מרצדס ואת הכספים שהיו בחשבון הבנק השמן.

יהושע לא שינה את הצוואה שעשה לטובת שלושת ילדיו.

עמליה סירבה למסור לשני ילדיו, מנישואיו הקודמים של יהושע, את הצוואה שעשה יהושע לטובתם ובידיהם של ילדיו של יהושע לא הייתה כל צוואה שעשה אביהם.

ילדיו של יהושע מנישואיו הקודמים שאלו את עמליה "מה הרכוש שהותיר אחריו אבא"? ועמליה השיבה בשלווה: "אבא לא השאיר כלום".

ילדיו של יהושע מנישואיו הקודמים פנו לעורך דין ירושה עפרה זיו ושאלו:

מה אפשר לעשות, כיצד יתכן שלא נשאר דבר מרכושו של אבא, לאן נעלמו המקרקעין שהיו בבעלותו של אבא שלנו?

עורך דין לענייני ירושה עפרה זיו, ייעצה לילדיו של יהושע, ריני ודורי, לדרוש במפגיע את הצוואה מידיה של עמליה.

ריני ודורי פנו לעמליה ודרשו לקבל את צוואת אביהם המנוח וחזרו ופנו ועמליה לא נענתה לבקשתם ולא מסרה להם את צוואת אביהם המנוח.

עורך דין ירושה עפרה זיו, שיגרה מכתב לעמליה ודרשה לקבל את צוואת בעלה המנוח, כעבור שבוע ימים התקבלה הצוואה של יהושע  ז"ל.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה לצוואתו של יהושע ז"ל.

עורך דין  צוואה עפרה זיו יעצה לריני ודורי, להגיש בקשה לצו קיום צוואה שעשה אביהם יהושע לטובתם ולטובת בנו נדב שנולד לו מנישואיו לעמליה.

צו ירושת יהושע ז"ל

רשם הירושה נתן צו ירושה המצהיר שריני, דורי ונדב הם היורשים של יהושע בחלקים שווים ביניהם.

הכן, מבעוד מועד את הראיות החשובות להתנגדות למתנה  שיגרמו לביטול עסקת המתנה במקרקעין.  

איסוף מסמכים רפואיים לפני הגשת תביעה לבית המשפט לביטול מתמנה במקרקעין

יעצתי לריני ולדורי, ילדיו של יהושע, לאסוף את כל המסמכים הרפואיים של יהושע מקופת חולים ו/או מבתי החולים בהם היה מאושפז אביהם.

לאחר למעלה מחודש ימים הופיע דורי כשחיוך נסוך על פניו ובידו קלסר עם מסמכים.

המסמכים הרפואיים שאספו ריני ודורי מקופת חולים ומבית חולים העידו על מצבו הנפשי של יהושע בעת שנתן את כל רכושו במתנה, לאשתו השנייה עמליה:

מהמסמכים הרפואיים הרבים שהביאו ריני ודורי עלה, שיהושע סבל מחרדה ומפחד, והיה נתון בדיכאון עמוק במשך שנה לפני פטירתו.

ליהושע היה ניסיון אובדני שנכשל ולאחריו אושפז במשך חודשים רבים בבית החולים הפסיכיאטרי "שלוותה".

עמליה, אשתו השנייה של יהושע השפיעה השפעה בלתי הוגנת על יהושע בכך שמנעה מרותי, אחותו, להיפגש עם יהושע בחודשים שקדמו לפטירתו.

רותי אחותו של יהושע, סיפרה לעורך דין צוואה עפרה זיו,  שביקשה לבקר את יהושע אחיה מספר פעמים, בחודשים שקדמו לפטירתו  ועמליה אשתו סירבה לאפשר לה להיפגש עם אחיה יהושע.

רותי הוסיפה שעמליה סגרה את יהושע בביתו ולא נתנה לאיש לבקרו.

הגשת תביעה לבית המשפט לביטול מתנה במקרקעין שנתן יהושע לאשתו עמליה:

עורך דין ירושות עפרה זיו, הגישה תביעה בשם ריני ודורי, לבית המשפט לענייני משפחה נגד עמליה, לביטול מתנה במקרקעין שיהושע נתן לעמליה אשתו  (דירה במגדלי U,  דירה במרכז תל אביב, מגרש בחדרה, מכונית מרצדס וכספים בחשבון בנק שמן).

בית המשפט מינה את הפסיכיאטר ד"ר אבינועם (שם בדוי) לתת חוות דעת רפואית אם יהושע היה כשיר לתת את כל רכושו במתנה לעמליה אשתו השנייה.

עורך דין ירושה עפרה זיו, הכירה את הפסיכיאטר ד"ר אבינועם מתיקים קודמים בהם טיפלה ולכן ידעה שהוא נוטה להקל בהשפעת מחלות מהם סובל המנוח  ונוטה להכשיר צוואה ו/או להכשיר מתנה שעשה ו/או נתן מנוח, שסבל ממחלה שפגעה בזיכרון ו/או בכושר השיפוט ו/או בכושר החשיבה.

הגשת בקשה משותפת לבית המשפט להחליף את הפסיכיאטר שמינה בית המשפט בפסיכיאטר אחר

עורך דין לענייני ירושה עפרה זיו, שכנעה את עורך הדין צוואה של הצד שכנגד לבקש מבית המשפט להחליף את הפסיכיאטר ד"ר אבינועם בפסיכיאטר אחר, בטענה שידם של בעלי הדין אינה משגת לשלם לד"ר אבינועם את שכרו הגבוה והם מעוניינים בפסיכיאטר ששכרו נמוך יותר.

עורך דין צוואה, שייצג את עמליה, רצה לחסוך לעמליה הוצאות והסכים להגיש בקשה משותפת לבית המשפט להחליף את הפסיכיאטר ד"ר אבינועם בפסיכיאטר אחר, שדורש שכר טרחה נמוך יותר משכר הטרחה שדורש ד"ר אבינועם.

בית המשפט נעתר לבקשה המשותפת שהגישו עורך דין ירושות עפרה זיו ועורך דין צוואה לביטול מינויו של הפסיכיאטר ד"ר אבינועם ולהחלפתו בפסיכיאטר ד"ר נועם.

עורך דין ירושות עפרה זיו, העבירה לד"ר נועם את כל המסמכים הרפואיים שהיו בידיה שהצביעו על מצבו הנפשי הקשה של יהושע ז"ל בעת שהעביר במתנה את כל רכושו לעמליה אשתו.

ד"ר נועם קבע בחוות הדעת שהגיש לבית המשפט  שיהושע לא היה כשיר לתת את רכושו במתנה לעמליה אשתו השנייה.

בית המשפט ביטל את המתנה במקרקעין (כל הרכוש) שנתן יהושע לעמליה אשתו השנייה, בית המשפט לענייני משפחה פסק שהמתנה שנתן יהושע לאשתו עמליה מבוטלת ורכושו של יהושע חוזר לעיזבון, דהיינו לשלושת ילדיו ריני, דורי ונדב.

 

פסק הדין יכול היה להיות שונה אילו ד"ר אבינועם היה כותב את חוות הדעת הפסיכיאטרית בעניין מצבו הנפשי של יהושע, בעת שהעניק במתנה, את כל רכושו לעמליה אשתו.

כיון שעורך דין ירושה עפרה זיו, הכירה מתיקים בהם טיפלה, את חוות הדעת הפסיכיאטריות של ד"ר אבינועם ידעה כיצד לנהל את העניינים ולהביא להצלחת התביעה לביטול המתנה במקרקעין לשמחתם של ריני ודורי.  

 

ביטול עסקת מקרקעין בהסכמה

אפשר לבטל עסקת מתנה במקרה שנותן המתנה ומי שקיבל את המתנה מסכימים לכך.

הסכמת נותן המתנה ומקבל המתנה לביטול מתנה ו/או לביטול מתנה במקרקעין,  מייתרת את הדיון בבית המשפט.

ישנם מקרים בהם מקבל המתנה משתכנע, שעליו להסכים לביטול עסקת המתנה, כשהוא נוכח לדעת שבידי מי שהגיש את ההתנגדות למתנה וביקש ביטול המתנה, הוכחות טובות שיביאו בסופו של יום את בית המשפט לבטל עסקת מתנה במקרקעין ובנוסף יחייב אותו בית המשפט בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין.

מי שמתנגד לעסקת מתנה במקרקעין ומבקש ביטול מתנה במקרקעין, חייב להצטייד במסמכים רפואיים המעידים על מצבו הנפשי של נותן המתנה ו/או להביא מסמכים התומכים בטענותיו לביטול מתנה במקרקעין.

אם מקבל המתנה לא ישתכנע שקיים סיכוי שבית המשפט יבטל את המתנה, לא תהיה הסכמה לביטול עסקת המקרקעין בהסכמה.

 

עורכת דין עפרה זיו טיפלה בהצלחה בתיקים של התנגדות למתנה במקרקעין ולביטול מתנה במקרקעין.

לעורכת דין עפרה זיו ידע וניסיון לסייע לך לבטל מתנה ו/או להגן על מתנה שקיבלת.

ביטול מתנה במקרקעין
ביטול מתנה במקרקעין
עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן