אפוטרופוס לרכוש

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

מידע כללי

מה פירוש הביטוי אפוטרופוס?

אפוטרופוס או אפיטרופוס מיוונית פרושו מי שאחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בארה"ב המונח המקביל לאפוטרופוס הוא legal guardian

 

מה פירוש הביטוי אדם שמונה לו אפוטרופוס?

כשמו כן הוא, אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס כיוון שאינו מסוגל לנהל את ענייניו מבחינה נפשית ו/או שכלית.

האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס סובל מדמנציה לרבות אלצהיימר או עבר פגיעת ראש, (תאונה או אירוע מוחי) הפוגעים בזיכרון, בחשיבה ו/או בכושר השיפוט.

בעבר קראו לאדם זה חסוי/ה .

 

שמירה על כבודו ועצמאותו של האדם החולה

באוקטובר 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 (תיקון מס' 18).

התיקון לחוק מטרתו לשמור על כבודו ועצמאותו של האדם החולה.

אין להשתמש יותר במילה חסוי/ה אלא בביטוי אדם שמונה לו אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

 

תפקידו של אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש תפקידו לדאוג לענייני הרכוש של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש כפי שהוא דואג לרכושו שלו.

תפקידו של האפוטרופוס לרכוש הוא לנהל, להגן, לתחזק, לשמור, להשקיע ולהשביח את רכושו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

 

מהי המשמעות המשפטית של מינוי אפוטרופוס לרכוש

כשבית המשפט ממנה אפוטרופוס לרכושו של אדם מסוים הוא מגביל ו/או שולל למעשה, מאותו אדם עשיית כל פעולה ברכושו.

בית המשפט מינה אפוטרופוס לרכושו של ראובן שחלה באלצהיימר.

ראובן שהיה מנכ"ל חברה אינו רשאי למשוך ולו אגורה מחשבון הבנק הפרטי שלו.

שמעון, המשמש אפוטרופוס לרכושו של ראובן, ינהל את רכושו של ראובן וימשוך כספים מחשבון הבנק של ראובן לצורך תשלום כל ההוצאות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין במחייתו וברווחתו של ראובן.

 

מכירת נכסי מקרקעין של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש אינו רשאי למכור את הדירה שבבעלותו או את החנות שבבעלותו או את המגרש או הבניין שבבעלותו ואינו רשאי לתת אותם במתנה.

האפוטרופוס לרכוש בלבד רשאי למכור נכס מקרקעין של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

מכירת נכס מקרקעין של אדם שמונה לו אפוטרופוס כפופה לאישור מראש של בית המשפט.

אדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש אינו רשאי לקחת הלוואה מבנק למשכנתאות מובטחת במשכנתא ולרשום שעבוד על הדירה לטובת הבנק למשכנתאות בטאבו.

אדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש אינו רשאי לקחת הלוואה הפוכה ממוסד פיננסי כלשהו ולרשום שיעבוד על דירתו.

הלוואה הפוכה היא הלוואה שניתנת, בדרך כלל, וזמן פירעונה לאחר פטירת הקשיש/הלווה.

האפוטרופוס לרכוש של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס רשאי להגיש בקשה לבנק למשכנתאות, לקבלת הלוואה, עבור האדם שהוא משמש אפוטרופוס לרכושו ולשעבד את הדירה שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש ובאישור מראש של בית המשפט.

 

מכירת המכונית של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

מכוניתו של ראובן אינה מתאימה לכסא הגלגלים שראובן נזקק לו, שמעון האפוטרופוס לרכוש של ראובן יחליט אם למכור את מכוניתו של ראובן ואם כן איזה מכונית חלופית לרכוש לראובן.

אם ראובן יביע רצון ליתן במתנה את מכוניתו הישנה לנכדו, יהיה זה אך ורק בהסכמת שמעון המשמש כאפוטרופוס לרכוש ובאישור מראש של בית המשפט.

 

מתנות של אדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

האם ראובן שמונה לו אפוטרופוס לרכוש רשאי להמשיך לתת מתנות לילדיו, ו/או לנכדיו?

בתו של ראובן טוענת שאביה הבטיח לה, לפני שחלה התדרדרות במחלת האלצהיימר ממנה הוא סובל , לתת לה במתנה אחת מהדירות שבבעלותו.

במקרה זה מתן דירה במתנה יהיה אך ורק בהסכמת שמעון המשמש כאפוטרופוס לרכוש של ראובן.

שמעון יהיה חייב לבחון האם מצבו הכלכלי של ראובן, מאפשר מתן אחת מדירותיו במתנה לבתו של ראובן.

במקרה ושמעון יגיע למסקנה שמצבו הכלכלי של ראובן מאפשר העברת דירה מסוימת במתנה לבתו של ראובן כפי שראובן הבטיח לבתו סמוך לפני שחלה התדרדרות במחלת האלצהיימר, יהיה על שמעון, האפוטרופוס לרכוש להגיש בקשה לכב' בית המשפט לאישור העברת הדירה במתנה לבתו של ראובן.

 

האם האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש רשאי להמשיך לתת הלוואות לילדיו ו/או לנכדיו?

ראובן תמך, כל השנים בבנו אלי והיה נוהג לתת לו מידי פעם בפעם הלוואות.

האם שמעון המשמש אפוטרופוס לרכוש של ראובן יהיה רשאי להמשיך לתת הלוואות לאלי בנו של ראובן כפי שראובן נהג כל השנים?

שמעון האפוטרופוס לרכוש, יבחן כל בקשה להלוואה שמבקש אלי בנו של ראובן, יבחן האם מצבו הכלכלי של ראובן מאפשר מתן הלוואה לאלי בנו של ראובן.

שמעון האפוטרופוס יערוך חוזה הלוואה עם אלי ויקבע תנאים להחזר ההלוואה.

 

האם האפוטרופוס לרכוש של בלה רשאי לתת מתנת בת מצווה, מכספיה של בלה, לנכדתה רינת?

בלה הסבתא, נהגה לתת מתנת בת מצווה לכל אחת משתי נכדותיה בסך 50,000 ₪.

בלה חלתה במחלת האלצהיימר ובית המשפט מינה לה אפוטרופוס לרכוש. רינת, נכדתה הצעירה של בלה, תחגוג בעוד חודשיים בת מצווה.

האם האפוטרופוס לרכוש של בלה רשאי לתת 50,000 ₪ מכספיה של בלה, כמתנת בת מצווה לנכדתה רינת?

האפוטרופוס לרכושה של בלה פנה לכב' בית המשפט והגיש בקשה לתת מכספיה של בלה מתנה בסך 50,000 ₪ לרינת נכדתה לחגיגת בת המצווה.

האפוטרופוס לרכושה של בלה טען בבקשה שהגיש לכב' בית המשפט שבלה נהגה לתת מתנה בסך 50,000 ₪ לכל אחת ואחת מנכדותיה לחגיגת בת המצווה.

האפוטרופוס לרכוש של בלה הוסיף וטען שאילו בלה הייתה מבינה עניין היא הייתה רוצה וודאי לתת מתנת בת מצווה לנכדתה רינת כפי שנהגה לתת לכל אחת ואחת מנכדותיה.

השופט דיין פסק לאחר שהאפוטרופוס לרכוש של בלה מסר לו פרטים המתייחסים למצבה הכלכלי של בלה, שאפשר לתת 50,000 ₪ מכספיה של בלה כמתנת בת מצווה לנכדתה רינת.

בלה השתתפה בחגיגת הבת מצווה של נכדתה רינת ונהנתה מאוד.

 

תפקידיו של אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש חייב לנהל את הרכוש של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש, להגן על הרכוש מפני השתלטות של מי שמעוניין לנצל את חולשתו הנפשית והשכלית ו/או את מצוקתו של האדם החולה ו/או האדם הבודד.

אפוטרופוס לרכוש חייב להשקיע ולהשביח את הרכוש של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

 

חובותיו של אפוטרופוס לרכוש

האפוטרופוס לרכוש חייב לנהל את הכנסותיו והוצאותיו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

 

הכנסותיו של אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש חייב לבדוק שהאדם עליו הוא משמש אפוטרופוס לרכוש מקבל את כל ההכנסות המגיעות לו:

יונתן משמש אפוטרופוס לרכושו של שאול ועליו לבדוק אם שאול מקבל את כל הכנסותיו כגון:

פנסיה ממקום עבודתו בחברת החשמל, דמי שכירות מהשכרת דירה ושתי חנויות שבבעלות שאול, קצבת אזרחים ותיקים, גמלת סיעוד המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי ו/או על ידי חברת ביטוח, גמלה המשתלמת ממשרד האוצר לנכה רדיפות הנאצים, תשלום משלטונות גרמניה ועוד.

 

הוצאותיו של אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לרכוש

האפוטרופוס לרכוש חייב לשלם את כל ההוצאות של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

יונתן חייב לשלם את כל הוצאותיו ו/או את כל חובותיו של שאול כגון:

תשלום הוצאות אחזקת הדירה שבבעלות שאול, לדאוג לתשלום ארנונה לעירייה, תשלום לחברת המים, תשלום לחברת החשמל, תשלום לוועד הבית, תשלום לחברת הכבלים ועוד.

התשלום יכול להיעשות בהוראת קבע לגופים הנ"ל.

 

תשלום למטפל

יונתן חייב לשלם למטפל של שאול את שכרו החודשי וכן את התשלומים הנוספים המגיעים למטפל על פי החוק כגון חופשה שנתית, חופשת מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין במקרה של פיטורי המטפל ועוד .

מינוי אפוטרופוס לרכוש באמצעות עו"ד מיומנת

האפוטרופוס לרכוש חייב להגן על הנכסים של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

קשיש שהחל לסבול מדמנציה לרבות אלצהיימר ו/או קשיש שעבר אירוע מוחי הוא טרף קל לניצול מצוקתו הנפשית.

 

רישום צו מינוי אפוטרופוס על כל נכס מקרקעין שבבעלות ו/או בחכירת האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

האפוטרופוס לרכוש חייב לרשום את צו מינוי האפוטרופוס, בטאבו, על כל נכס מקרקעין שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכוש, על הדירה בטאבו מונע מכירת הדירה ו/או מתן הדירה במתנה על ידי בעל הדירה שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

האפוטרופוס לרכוש בלבד, רשאי למכור את הדירה של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש ובתנאי שקיבל לכך אישור מראש של בית המשפט.

 

רישום צו מינוי אפוטרופוס בכל חשבון וחשבון בנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

נועם המשמש כאפוטרופוס לרכוש של נחום חייב לרשום את צו מינוי האפוטרופוס לרכוש בכל חשבון בנק של נחום.

נחום אינו רשאי למשוך כספים מחשבון הבנק שלו כיוון שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

אילו נועם המשמש כאפוטרופוס לרכוש של נחום לא היה רושם את צו מינוי האפוטרופוס לרכוש בכל אחד ואחד מחשבונות הבנק של נחום ו/או על תיק ההשקעות של נחום היה חשש שנחום ימשוך כספים מחשבון הבנק שלו ויפזרם לכל עבר.

נחום היה רגיל, לפני שבית המשפט מינה את נועם כאפוטרופוס לרכוש, לתת את כספיו לאנשים שונים מבלי לקבל תמורה וכן נהג לקנות מוצרים שונים בכמויות גדולות מבלי שהיה לו צורך בהם.

נועם בלבד, רשאי למשוך כספים, מחשבון הבנק של נחום ולהשתמש בכספים אלו למחייתו ולרווחתו של נחום בלבד.

 

רישום צו מינוי אפוטרופוס בכל חשבון וחשבון בנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש, יגן על הכספים וימנע משיכת כספים על ידי האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש ופיזורם לכל עבר ללא קבלת כל תמורה .

 

האפוטרופוס לרכוש חייב לרשום את צו מינוי האפוטרופוס בקופת הגמל, בקופת התגמולים, בקרן ההשתלמות ובתוכניות החיסכון של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכוש על כל נכס מקרקעין בטאבו ו/או בכל חשבון בנק ו/או בקופת גמל ו/או בקופת תגמולים ו/או בקרן השתלמות ו/או בחברת הביטוח ו/או במשרד הרישוי, אינו מאפשר לאדם כלשהו, זולת האפוטרופוס לרכוש, לבצע פעילות בנכסים אלו.

רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכוש על הנכסים הנ"ל מגן עליהם מפני השתלטותם של מי שרוצה לנצל את מצוקתו של האדם החלש ולהשתלט על רכושו.

 

השקעת כספיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

נועם חייב להשקיע את כספיו של נחום בצורה סולידית ולא בצורה ספקולטיבית והכול בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000.

במקרה וסכום הכסף שיש לאדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש, עולה על סך 1,000,000 ₪, חייב האפוטרופוס לרכוש לפנות לבית המשפט ולקבל הוראות מבית המשפט כיצד להשקיע את הכספים.

הסכום של 1,000,000 ₪ מתעדכן מדי פעם.

לנחום תיק ניירות ערך בסך של 600,000 ₪ וקופת גמל בסכום של 2,000,000 ₪ נועם חייב לפנות לבית המשפט ולהגיש בקשה למתן הוראות להשקעת הכספים.

בית המשפט ייתן החלטה בבקשה שהגיש נועם להשקעת כספיו של נחום לאחר שקיבל את תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי.

 

השכרת הנכסים של האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לרכוש

אם לאדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לרכוש דירה שאינה משמשת למגוריו או נכס אחר שאין בו שימוש כגון חנות או משרד או מחסן ועוד, על האפוטרופוס לרכוש להשכיר את הנכס הפנוי בשוק החופשי למרבה במחיר.

בבעלותו של נחום שתי חנויות ונועם חייב להשכיר את החנויות לשוכרים טובים.

נועם חייב לערוך חוזה שכירות בין נחום לבין שוכר החנות, לקבל ערבויות לתשלום דמי השכירות ועוד.

על חוזה השכירות חותם נועם בשמו של נחום לו הוא משמש אפוטרופוס לרכוש.

 

אחזקת נכסיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

האפוטרופוס לרכוש חייב לדאוג לשמירת נכסי המקרקעין של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש וכן לדאוג לשמירת המתקנים והאביזרים הנמצאים בדירה, ו/או בחנות ו/או במשרד ו/או במחסן שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

באחת מהחנויות שבבעלות נחום התקלף הטיח, נועם דאג לתיקון ולסיוד החנות.

באחת מהחנויות שבבעלות נחום הייתה דליפה מדוד השמש, כיוון שמדובר בדוד שמש ישן החליט נועם להחליף את דוד השמש הישן בחדש.

 

השבחת נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

האפוטרופוס לרכוש חייב לבחון אפשרויות להשבחת הנכס שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

 

מיזם תמ"א 38א' בבניין בו נמצאת דירה בבעלות אדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

אם בעלי הדירות בבניין בו נמצאת דירה בבעלות האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש, החליטו לבצע מיזם תמ"א 38א' דהיינו חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה ושיפוץ הבניין, האפוטרופוס לרכוש, חייב לבחון את כדאיות המיזם ולקבל החלטה לטובת האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

האפוטרופוס לרכוש חייב להתחשב ככל האפשר ברצון האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש

 

בית המשפט מינה אותי כאפוטרופוס לרכושה של סוניה

סוניה אלמנה ולה בת יחידה.

בתה של סוניה אינה בקו הבריאות ואינה מסוגלת לנהל את רכושה של אמה סוניה.

בתה של סוניה נדהמה לגלות בארון הבגדים של סוניה עשרות קופסאות קוסמטיקה.

הבת הייתה המומה, אמה מעולם לא השתמשה במוצרי קוסמטיקה.

עיון בתדפיס כרטיס האשראי של סוניה העלה כי חברת הקוסמטיקה חייבה את סוניה בתשלום של 10,000 ₪ עבור רכישת מוצרי קוסמטיקה שסוניה כלל לא נהגה להשתמש בהם.

 

בתה של סוניה בקשה מבית המשפט למנות את עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו כאפוטרופוס לרכושה של אמה.

בית המשפט נעתר לבקשה ונתן צו מינוי אפוטרופוס לרכושה של סוניה.

 

לסוניה דירה בבניין בו בוצע מיזם תמ"א 38א' חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה ושיפוצו.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו עקבה אחרי תהליך תמ"א 38א' מתחילתו, קיבלה הצעות ממספר קבלנים ו/או מיזמים המתמחים במיזם תמ"א 38א'

בחנה את ההצעות לפרטיהם.

חתמה, בשם סוניה על החוזה עם גיל היזם לביצוע מיזם לחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה, וקבלה ממנו ערבויות מתאימות.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, עקבה אחר התקדמות הליך הבניה, התשלום לגיל היזם בוצע בהתאם לשלבי התקדמות הבניה.

כיום לסוניה דירה בבניין משופץ, חזק עם מעלית וקל לה יותר לצאת לקניות, ו/או למועדון השכונתי בליווית המטפלת.

רצוי מאוד שהאפוטרופוס לרכוש יתייעץ עם עו"ד שעוסק בהתחדשות עירונית, במקרה שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס דירה בבניין המיועד למיזם תמ"א 38א' ו/או למיזם תמ"א 38ב' (הריסת הבניין ובניית בניין חדש במקומו).

 

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו בתפקידה כאפוטרופוס לרכוש קשישים

דואגת להגן, לשמור, להשקיע ולהשביח את רכושם של מי שהיא משמשת

להם אפוטרופוס לרכוש.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו נותנת יעוץ משפטי לאפוטרופסים לרכוש בכל עניני האפוטרופסות.

לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן