צרו קשר

  ּ

  צוואה

  צוואה היא כח ושליטה.

  בצוואה אתם המחליטים ואתם הקובעים מי ירש את עזבונכם לאחר אריכות ימיכם.

  את וודאי אינך רוצה כי עזבונך יעבור לבת הזוג הצעירה של בעלך, היו מקרים כאלו.

  אם ברצונך כי ילדיך יהיו יורשיך ולא בת זוגך, עליך לעשות צוואה.

  אם החלטת לצוות חלק מעזבונך לבת זוגך השניה, עליך לעשות זאת בדרך הנכונה ולמנוע מאבקי ירושה ממושכים בין בת זוגך השניה לבין ילדיך מנשואיך הקודמים.

  לעו"ד עפרה זיו, ניסיון עשיר וידע רב בעריכת צוואה, בעריכת צוואות הדדיות, בבקשה לצו קיום צוואה

  לייעוץ ולטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס': 03-6730117 ואשמח לעזור


  עורך דין צוואות

  מה זה עורך דין צוואות?

  עורך דין צוואות הוא עורך דין שעורך הרבה צוואות ויש לו ניסיון עשיר בעריכת צוואות.

  למרות זאת, יש להתייחס לכל מצווה ומצווה באופן אישי, לתת לו את תשומת הלב המרבית ולהקדיש לו זמן.

  עורך דין צוואות יודע לערוך צוואה המבטאת את רצונותיו של המצווה.

  עורך דין צוואות יודע לשאול את המצווה את כל השאלות הרלוונטיות ולהציע לו אפשרויות שונות לכלול הוראות רלוונטיות בצוואה.

  הוראות הצוואה צריכות להיות ברורות לכל.

  ניסוח לא ברור של הצוואה עלול להביא לפרשנויות שונות של הצוואה באופן שכל זוכה על פי הצוואה יפרש את הצוואה לטובתו.

  אפשרות לפרש את הצוואה באופן שונה ומשונה עלול לגרום לסכסוכים במשפחה ולהתדיינות בבית המשפט.

  עורך דין צוואות עורך צוואה על פי חוק הירושה, צוואה 'נקיה' ללא טעויות וללא פגמים העלולים להביא לפסילתה.

  יש להפקיד לרשום בצוואה את התאריך בו חתם המצווה על הצוואה וכן יש להקפיד על רישום התאריך בו חתמו עדי הצוואה על הצוואה ואישרו שהמצווה חתם בפניהם על גבי הצוואה.

  תאריך חתימת עדי הצוואה על גבי הצוואה צריך להיות זהה לתאריך בו חתם המצווה בפניהם על גבי הצוואה.

  בהעדר תאריך של חתימת המצווה על גבי הצוואה ו/או בהעדר תאריך חתימת העדים על גבי הצוואה, אין לדעת מתי עשה המצווה את הצוואה ואין לדעת האם זו צוואתו האחרונה.

  על פי חוק הירושה הצוואה האחרונה שעשה המצווה היא הצוואה הקובעת והתקפה.

  עורך דין צוואות יודע לנסח צוואה על פי הוראות חוק הירושה.

  צוואה שאינה כתובה על פי הוראות חוק הירושה ו/או צוואה שיש בה פגמים צורניים עלולה לגרום בעיות ליורשים.

  קל יותר לתקוף צוואה שיש בה פגמים ועניין זה משחק לידי מי שהגיש התנגדות לקיום הצוואה.

  הצוואה חייבת להיות מנוסחת באופן ברור וחד משמעי כדי שלאחר פטירת המצווה וקיום הצוואה לא יתעוררו ספקות ו/או שאלות בעניין פרשנות הצוואה.

  צוואה שהניסוח שלה לא ברור מובילה להתדיינות משפטית בין היורשים בבית המשפט.

  התדיינות משפטית בין היורשים מעמיקה את הסכסוך המשפחתי, עולה כסף וגוזלת זמן וחבל.

  עורך דין צוואה

  מה זה עורך דין צוואה ?

  עורך דין צוואה הוא עורך דין שיש לו ידע, ניסיון ומיומנות בנושאים הבאים:

  • עריכת צוואה
  • הגשת בקשה לצו קיום צוואה
  • התנגדות לצו קיום צוואה

  עורך דין צוואה חייב להכיר את אישיותו של המצווה, את רחשי ליבו של המצווה את מי מקרובי משפחתו הוא אוהב יותר או אוהב פחות ו/או לא אוהב כלל, להיות קשוב לדברי המצווה ולנהוג בו בעדינות.

  עורך דין צוואה צריך לתת ביטוי משפטי לרצונותיו, לגחמותיו ולהוראותיו של המצווה.

  עו"ד עפרה זיו פורשת בפני המצווה את כל האפשרויות העומדות בפניו בעשיית צוואה.

  המצווה הוא שמחליט באיזה מבין האפשרויות שמציגה בפניו עו"ד עפרה זיו ברצונו לבחור.

  במקרה שהמצווה מצווה את כל עיזבונו לאחר פטירתו לאשתו או לידועה בציבור שואלת עו"ד עפרה זיו את המצווה האם ברצונו שבת זוגו (אשתו או הידועה בציבור) תוכל לעשות בעיזבון שתירש ממנו כבתוך שלה ללא כל הגבלות או שברצונו להטיל הגבלות על בת זוגו כגון שלא תוכל לתת את העיזבון שתירש ממנו במתנה לאדם כלשהו זולת לילדיו.

  מעשה באמיר שעשה צוואה וציווה את כל עיזבונו לאשתו השנייה נטלי.

  עורך דין צוואה שלא היה ראוי לתואר ערך צוואה לאמיר וקבע בצוואה שלאחר אריכות ימיה של נטלי תעבור יתרת העיזבון לילדיו של אמיר.

  אמיר נפטר ושלושת ילדיו המתינו לפטירתה של נטלי שירשה מאמיר, בין היתר את הווילה המפוארת בקיסריה.

  לא ברור אם עורך הדין שערך את הצוואה שאל את אמיר אם ברצונו להטיל הגבלות על נטלי עם לאו.

  מכל מקום בצוואה לא הוטלו כל הגבלות על נטלי.

  ביום בהיר אחד התבשרו הילדים שנטלי נפטרה.

  הם נסעו מיד לקיסריה ונוכחו לדעת שהווילה המפוארת עומדת על תילה.

  הילדים מיהרו להתקשר לעורך הדין שערך את הצוואה של אמיר אביהם ואמרו לו בטלפון:

  נטלי אשתו השנייה של אבינו נפטרה ועכשיו אנו היורשים של הווילה בקיסריה.

  עורך הדין הזמין את ילדיו של אמיר לפגישה במשרדו.

  שלושת הילדים: אמה, גילי, ורני נראו מחויכים, סוף סוף הם היורשים של אביהם אמיר.

  עורך הדין ביקש מהמזכירה לקבל נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ופניו החווירו.

  מה קרה? שאלו אמה, גילי ורני עורך הדין השיב להם: "הווילה בקיסריה אינה רשומה על שם נטלי ."

  התברר שלאחר פטירת אמיר מצאה נטלי מאהב צעיר ממנה ב-30 שנה ונתנה לו במתנה את הווילה.

  ילדיו של אמיר אמה, גילי ורני לא ירשו את הווילה בקיסריה כיון שאמיר לא פנה לעורך הדין הנכון.

  עורך דין צוואה מציע למצווה לכלול בצוואה סעיף של יורש אחר יורש.

  במקרה שהמצווה מצווה את כל עיזבונו לאחר פטירתו לאשתו או לידועה בציבור רצוי לכלול סעיף בצוואה הקובע שאחרי פטירת אשתו של המצווה או אחרי פטירת הידועה בציבור של המצווה תעבור יתרת העיזבון שתירש בת הזוג לילדיו.

  בדרך כלל רוב המצווים מעוניינים לכלול סעיף זה בצוואה אבל כמובן שישנם מצווים שאינם מעוניינים לכלול סעיף זה בצוואה וכל צוואה נערכת על פי רצונו של כל מצווה ומצווה.

  עורך דין צוואה מציע למצווה לכלול בצוואה סעיף שרשרת:

  המצווה מצווה את עיזבונו לבנו ולבתו ולאחר פטירת הבן או הבת תעבור יתרת העיזבון שיירש הבן או הבת מהמצווה לילדיו, דהיינו לנכדיו של המצווה.

  עורך דין צוואה צריך להקפיד על ניסוח ברור של הצוואה בהתאם להוראות חוק הירושה.

  עורך הדין חייב להקפיד על רישום נכון ומדויק של מספר הזהות של המצווה בהתאם לתעודת הזהות שמציג בפניו המצווה וכן צריך להקפיד על רישום מדויק של מספרי תעודת הזהות של כל אחד מהיורשים.

  האם העורך יפרט בצוואה את רכושו של המצווה או יציין בצוואה את הרכוש שבבעלות המצווה באופן כללי?

  לעיתים, לא נעים לעורך הדין לשאול את המצווה כמה דירות יש לו, האם בבעלותו מגרש, האם בבעלותו יאכטה או מטוס?

  היכן מפקיד המצווה את כספיו הרבים:

  שם הבנק, מספר סניף הבנק וכתובת הסניף, מספר חשבון הבנק.

  האם בבעלות המצווה קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, תכנית חסכון, ביטוח חיים ו/או ביטוח מנהלים?

  ישנם מצווים שרשימת נכסיהם משתרעת על שני עמודים ויותר והם מאוד גאים לפרט את הרכוש שצברו במהלך חייהם.

  צוואה הוא מסמך משפטי פרטי וסודי, המצווה מחליט למי ברצונו למסור את הצוואה שעשה.

  עו"ד עפרה זיו, סבורה, שרצוי שעורך דין צוואה העורך צוואה, יפרט בצוואה כל נכס מקרקעין ו/או כל מקור כספים שהמצווה ציווה.

  פרוט נכסי המקרקעין של המצווה עשוי לסייע ליורשים לערוך הסכם בין יורשים לחלוקת העיזבון באופן שונה מחלוקת העיזבון שקבע המצווה בצוואה שעשה.

  בהסכם בין יורשים אפשר יהיה לקבוע איזה נכס מקרקעין או נכס אחר שהוריש המוריש, יקבל כל אחד מהיורשים.

  במקרה שנכסי העיזבון כתובים בצוואה באופן כללי ללא פרוט, לא יתאפשר ליורשים לערוך הסכם בין יורשים לחלוקת נכסי העיזבון.

  צו קיום צוואה

  מה זה צו קיום צוואה? צו קיום צוואה הוא צו המצהיר שהצוואה שעשה המצווה היא בת תוקף. צו קיום צוואה ניתן אך ורק לאחר פטירת המצווה.   צו קיום צוואה מאפשר ליורש לקבל את הירושה כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה המצהיר...

  שירותי עורך דין צוואות וירושות

  3מה תפקידו של עו"ד צוואות וירושות תפקידו של עורך דין צוואות וירושות הוא להסביר לך בשפה ברורה מי הם יורשיך על פי חוק הירושה. לאחר ששמעת מפי עו"ד צוואות וירושות מי הם יורשיך על פי חוק הירושה: ישאל אותך עוה"ד מהו...

  תנית סילוקין בצוואה - התנגדות לצו קיום צוואה

  שני בניו של פנחס התנגדו לצו קיום הצוואה שעשה אביהם המנוח והפסידו שלושה עשר מיליון ₪.   פנחס לא היה אדם עני, כשנפטר פנחס, נאמד עזבונו בעשרים וחמישה מיליון ₪. פנחס השאיר אחריו צוואה בה ציווה את ביתו לשכנתו יפה וכן...

  תעלומת נתן זך: מדוע אשתו של המשורר מונעת מחבריו לפגוש אותו?

  הרהורים משפטים / כתבה עו"ד עפרה זיו. מהתקשורת ומשיחות עם אנשים שרצו לבקר את נתן זך המאושפז בבית האבות "משען" מתברר כי אשתו שרה מונעת מחבריו לבקר אותו. ישראל גודוביץ' - מהנדס עיריית תל אביב לשעבר, סיפר לי שנתן זך היה...

  כתיבת צוואה, עשיית צוואה, עריכת צוואה מהו הביטוי הנכון?

  עו"ד עפרה זיו מתמחה בעריכת צוואה, לייעוץ ולשירות משפטי בנושא עריכת צוואה ובמכלול הנושאים בעשיית צוואה תוכלו לפנות אלי בטלפון 03-6730117 ואשמח לעזור. מה הביטוי הנכון כתיבת צוואה, עשיית צוואה או עריכת צוואה? התשובה: כל הביטויים נכונים ובלבד שתעשו צוואה ותקבעו מי...

  התנגדות לצו קיום צוואה

  עילות (סיבות) להתנגדות לצו קיום צוואה: חוק הירושה קבע עילות (סיבות) מוגדרות להתנגדות לצוואה ו/או להתנגדות לצו קיום צוואה. א. הצוואה מזויפת לא אחת שמעתי טענה מצד אדם שלא זכה בירושה, שהצוואה מזויפת. הגשתי התנגדות לצו קיום הצוואה אך ורק לאחר שהייתה בידי...

  צוואה הדדית

  עו"ד עפרה זיו מתמחה בעריכת צוואות הדדיות ועוסקת בתחום שנים רבות, לייעוץ ולעשיית צוואה הדדית צרו קשר בטלפון 03-6730117 או מלאו טופס צור קשר באתר ואחזור אליכם בהקדם. מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא צוואה שעושים בני זוג זה לטובת זה...

  דוגמא לצו קיום צוואה

  לפניכם, דוגמא לצו קיום צוואה מקורי שניתן על ידי רשם הירושה. עו"ד עפרה זיו, מתמחה בהגשת בקשת צו קיום צוואה. בטרם תחליטו היכן יש להגיש בקשת צו קיום צוואה, פנו אלי לייעוץ משפטי ולטיפול משפטי בהגשת בקשת צו קיום צוואה. ייעוץ משפטי...

  שאלות ותשובות בדיני צוואה

  כל מה שרצית לדעת על צוואה הערה: המידע הנ"ל הוא מידע כללי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי על ידי עו"ד העוסק בדיני ירושה ומשפחה. יש לפנות בכל מקרה ומקרה לעו"ד ולקבל יעוץ משפטי מקצועי.

  המטופל הקשיש עשה צוואה לטובת המטפלת והוריש לה את עיזבונו

  לעורכת דין עפרה זיו ניסיון רב שנים של טיפול בתיקים רבים בנושא התנגדות לצו קיום צוואה ו/או בהתנגדות לצו ירושה. ליצירת קשר עם עו"ד עפרה זיו התקשרו 03-6730117 או מלאו את טופס 'צור קשר' ונחזור אליכם בהקדם. האם לצוות את...

  עו"ד צוואות וירושות

  מה תפקידו של עו"ד צוואות וירושות? תפקידו של עורך הדין העורך צוואה הוא לתת ביטוי משפטי לרצונותיך. אתה מחליט ואתה קובע למי ברצונך לצוות את רכושך/עיזבונך לאחר אריכות ימיך. עורך הדין יבטא בצוואה, בשפה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים למי ברצונך לצוות...
  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ