צו קיום צוואה

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

מה זה צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הוא צו המצהיר שהצוואה שעשה המצווה היא בת תוקף.

צו קיום צוואה ניתן אך ורק לאחר פטירת המצווה.

 

צו קיום צוואה מאפשר ליורש לקבל את הירושה

כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה המצהיר שהצוואה שעשה המנוח/ה היא בת תוקף, אין כל אפשרות שהזוכה/יורש על פי הצוואה יקבל את הירושה.

 

סוזי המטפלת התחבבה מאוד על מעסיקה והשפיעה עליו לעשות צוואה ולצוות לה את הכספים המופקדים על שמו בקופת הגמל.

סוזי לא התמהמה ויומיים לאחר פטירת המעסיק התייצבה במשרדי קופת הגמל הציגה את הצוואה שעשה מעסיקה לטובתה וביקשה ממנהל קופת הגמל למשוך את כל הכספים המופקדים בקופת הגמל שהתנהלה על שם המעסיק.

מנהל קופת הגמל אמר לסוזי שכל עוד לא תציג בפניו צו קיום צוואה לא ייתן לה למשוך כספים מקופת הגמל המתנהלת על שם מעסיקה.

 

משיכת כספים מחשבון הבנק של המצווה שנפטר

כשבידי הזוכה על פי הצוואה צו קיום צוואה המצהיר שהצוואה היא בת תוקף, באפשרותו לפנות לסניף הבנק ו/או לקופת הגמל ו/או לקרן ההשתלמות ו/או לכל מקום בו מופקדים כספיו של המצווה ולמשוך את הכספים המופקדים על שם המצווה.

הזוכה על פי הצוואה רשאי לרשום את צו קיום הצוואה על דירת המצווה או על החנות של המצווה או על המגרש של המצווה בטאבו.

צו קיום צוואה מאפשר לזוכה/היורש על פי הצוואה לרשום את שמו כיורש ולרשת את נכסי המקרקעין שציווה לו המצווה.

 

קרן מגבעתיים שואלת:

בידי צו קיום צוואה המצהיר שצוואת סבי המנוח בת תוקף, על פי הצוואה ירשתי דירה בת שלושה חדרים בצפון הישן של תל אביב, מה עלי לעשות בצו קיום הצוואה שאני מחזיקה בידי?

 

עו"ד צוואה עפרה זיו משיבה:

יש להגיש בקשה ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) לרישום צו קיום הצוואה בטאבו.

 

רק לאחר שרשם המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) בודק את צו קיום הצוואה ואת הצוואה ומוצא שהכל תקין, תירשם הדירה על שמך בטאבו.

יצוין שרשם המקרקעין בודק אם נפלה טעות בצו קיום הצוואה ובצוואה כגון אם נפלה טעות במספר תעודת הזהות של המצווה או טעות במספר תעודת הזהות של היורש על פי הצוואה או טעות ברישום מספר הגוש, ו/או החלקה ו/או תת החלקה של הדירה כפי המופיע בצוואה בהשוואה למספר הגוש, החלקה ותת החלקה הרשומים בטאבו.

אם הכל תקין, תירשם דירת סבך המנוח על שמך בטאבו.

לאחר רישום הדירה על שמך בטאבו תוכלי להשכיר את הדירה או למכור את הדירה או לתת את הדירה במתנה או לקחת הלוואה ולרשום משכנתה על הדירה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה בליווי מקצועי

בקשה לצו קיום צוואה

מהי בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה היא בקשה המוגשת לרשם הירושה או לבית הדין הרבני למתן תוקף לצוואה.

 

מי רשאי להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה?

זוכה על פי הצוואה רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

 

מתי יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה ?

בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש אך ורק לאחר פטירת המצווה.

 

האם אפשר לזכות בירושה מבלי להגיש בקשה לצו קיום צוואה

התשובה שלילית.

אין כל אפשרות לפעול על פי צוואה ולזכות בירושה מבלי שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה ולפני שרשם הירושה או בית הדין הרבני נתן צו קיום צוואה.

 

באחד מפסקי הדין שקראתי בנושא התנגדות לצו קיום צוואה היו עובדות המקרה כדלהלן:

רבקה ובעלה יהושוע היו נשואים שנים רבות ולא היו להם ילדים.

איזמרלדה, עובדת זרה, טפלה שנים רבות ברבקה שהייתה נכה.

לאחר פטירתה של רבקה המשיכה איזמרלדה לטפל בבעלה יהושוע.

ליהושוע היו שני אחיינים שנהגו לבקרו מדי פעם בפעם וכן נהגו להזמינו לביתם בערבי חגים.

לאחר פטירתו של יהושוע, הופיעה איזמרלדה בסניף הבנק בו היו מופקדים כספיו הרבים של יהושוע, איזמרלדה הציגה בפני פקיד הבנק צוואה חתומה על ידי יהושוע בפני שני עדים.

בצוואה ציווה יהושוע את דירת מגוריו בראשל"צ ואת כספיו הרבים לאיזמרלדה.

איזמרלדה דרשה במפגיע ממנהל סניף הבנק למשוך את כל הכספים המופקדים על שם יהושוע לרבות את הכספים שהיו מושקעים בניירות ערך, בתוכניות חסכון ובמט"ח .

מנהל הבנק אמר לאיזמרלדה חד משמעית: הצוואה שאת מציגה בפני לא קוימה רשם הירושה או בית הדין הרבני לא נתן צו קיום צוואה, כל עוד לא תציגי בפני צו קיום צוואה אין באפשרותי לתת לך למשוך ולו אגורה אחת מכספיו של יהושוע ז"ל.

איזמרלדה מהרה לעו"ד שהגיש בשמה בקשה לרשם הירושה למתן צו קיום צוואתו של יהושוע ז"ל.

אחייניו של יהושוע הגישו התנגדות לצו קיום צוואת דודם יהושוע והעלו טענות:

יהושוע דודנו לא היה צלול בדעתו ולא הבין על מה הוא חותם, איזמרלדה השפיעה עליו השפעה בלתי הוגנת לעשות צוואה לטובתה ולאחר שעשה צוואה לטובתה היא קצצה בהוצאותיו, הזניחה אותו והמתינה למותו כדי לרשת אותו.

הדיונים בבקשת איזמרלדה למתן צו קיום צוואה ובהתנגדות האחיינים למתן צו קיום צוואה נמשכו שלוש שנים.

לאחר דיונים ממושכים פסק בית המשפט שאיזמרלדה היא הזוכה בירושתו של יהושוע ז"ל ונתן צו קיום צוואה לצוואה שעשה יהושוע.

האחיינים היו המומים.

ושוב הגיעה איזמרלדה לסניף הבנק כשחיוך משוך על שפתיה, בלי אומר ודברים הציגה את צו קיום הצוואה חתום על ידי שופטת בית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ.

אני היורשת אמרה למנהל סניף הבנק.

המנהל קרא בעיון את הצוואה שעשה יהושוע ואת צו קיום הצוואה שנתנה השופטת מצמץ בעיניו והורה לפקיד הבנק להעביר את כל הכספים המופקדים על שם יהושוע לחשבון הבנק של איזמרלדה.

 

הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה ברשם הירושה

בקשה לצו קיום צוואה חייבת להיות חתומה על ידי הזוכה על פי הצוואה דהיינו על ידי מי שהמצווה קבע בצוואתו שהוא היורש.

לבקשה למתן צו קיום צוואה יש לצרף תעודת פטירה של המצווה.

יש לשלם אגרה לרשם הירושה.

הבקשה לצו קיום צוואה מועברת לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי למתן תגובתו.

 

רשם הירושה מפרסם שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה בשני עיתונים יומיים כדי לאפשר למי שמעוניין להגיש התנגדות, להגיש את התנגדותו לבקשה לצו קיום צוואה תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה בעתון.

אם בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי כותב שאין לו עניין בבקשה למתן צו קיום צוואה ואם לא הוגשה התנגדות, נותן רשם הירושה צו קיום צוואה.

רשם הירושה מצהיר שצוואתו של המנוח מיום 1.1.2015 היא בת תוקף.

במקרה והוגשה התנגדות לצו קיום צוואה, מעביר רשם הירושה את הבקשה ואת ההתנגדות, לבית המשפט לדיון ולמתן פסק דין האם לתת צו קיום צוואה או לקבל את ההתנגדות לצו קיום צוואה.

 

עו"ד עפרה זיו שומרת על קשרי ידידות עם לקוחותיה לאורך שנים.

עו"ד עפרה זיו עוסקת בעריכת צוואה, בבקשה לצו קיום צוואה ובכל הקשור לענייני צוואות וירושות.

ליצירת קשר עם עו"ד עפרה זיו התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואחזור אליכם בהקדם.

 

 

בקשה לקיום צוואה

 

מהי בקשה לקיום צוואה?

בקשה לקיום צוואה היא בקשה למתן תוקף לצוואה.

 

מי רשאי להגיש בקשה זו?

הזוכה על פי הצוואה רשאי להגיש את הבקשה.

 

מי מוסמך לתת צו קיום צוואה?

רשם הירושה מוסמך לתת צו קיום צוואה.

בית המשפט לענייני המשפחה, בית המשפט המחוזי וכמובן בית המשפט העליון מוסמכים לתת צו קיום צוואה.

בית הדין הרבני מוסמך לתת צו קיום צוואה.

 

האם הזוכים על פי הצוואה יכולים לרשת ללא בקשה לקיום צוואה?

אין כל אפשרות לרשת ללא הגשת הבקשה וקבלת צו קיום צוואה על ידי מי שמוסמך לקיים את הצוואה.

 

האם הגשת הבקשה עולה כסף?

יש לשלם אגרה לרשם הירושה או לשלם אגרה לבית הדין הרבני כדי שרשם הירושה או בית הדין הרבני יטפלו בבקשה.

יצוין כי סכום האגרה של הבקשה המוגשת לרשם הירושה זהה לסכום האגרה שיש לשלם לבית הדין הרבני עבור הגשת הבקשה.

 

 

האם יש הבדל בין הליך הגשת בקשה לקיום צוואה ברשם הירושה לבין הליך הגשת הבקשה בבית הדין הרבני?

יש הבדל מהותי בין הטיפול בבקשה ברשם הירושה לבין הטיפול בבקשה בבית הדין הרבני.

בבית הדין הרבני אישה אינה יורשת.

בית הדין הרבני מזמין את היורשים לדיון בפניו.

הגשת בקשה ברשם הירושה כרוכה בחתימה על מסמכים ללא הופעה בפני רשם הירושה.

כל מה שעליך לעשות הוא לגשת לעו"ד העוסק בהגשת בקשה לקיום צוואה ולחתום על גבי מסמכים.

עורך הדין יטפל בהליך הגשת הבקשה ברשם הירושה.

ברשם הירושה, שלא כמו בבית הדין הרבני, אין הבדל בין המינים הזוכה על פי צוואה יורשת וגם הזוכה על פי צוואה יורש.

 

מי בודק את הבקשה?

האפוטרופוס הכללי בודק את הבקשה וזאת לפני שרשם הירושה נותן צו קיום צוואה.

האפוטרופוס הכללי בודק את הצוואה מבחינה צורנית האם בצד חתימתו של המצווה על גבי הצוואה מופיע תאריך?

האם בצד חתימתם של העדים על גבי הצוואה מופיע תאריך חתימת העדים?

האם שני עדים אישרו בחתימתם על גבי הצוואה שהמצווה חתם על הצוואה בפניהם?

האפוטרופוס הכללי בודק את הבקשה מבחינה מהותית.

האם בין הזוכים על פי הצוואה קיים קטין (ילד שטרם מלאו לו 18 שנים)?

האם בין הזוכים על פי הצוואה נמצא אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין?

האם בין הזוכים על פי הצוואה נכלל נעדר דהיינו אדם שעזב את הארץ ואין יודעים היכן הוא נמצא?

 

מה משך הטיפול בבקשה?

משך הטיפול בבקשה ברשם הירושה זריז ביותר ועשוי להמשך כ-3 חודשים.

הכול תלוי בעומס העבודה ברשם הירושה.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן