לפגישת היכרות התקשרו לטלפון 03-6730117

צוואה או ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות

עורכת דין עפרה זיו עברה הכשרה והוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות, טופס הבעת רצון ומינוי תומך בקבלת החלטות.

מאז תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באפריל 2017, ערכה עורכת דין עפרה זיו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות וטופס הבעת רצון ללקוחותיה.

עריכת מסמך תומך החלטות ייכנס לתוקף באפריל 2018.

ליצירת קשר עם עו"ד עפרה זיו התקשרו 03-6730117 או מלאו את טופס 'צור קשר' ונחזור אליכם בהקדם.

ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות ייכנסו לתוקף כשהממנה עדיין בחיים, אולם רופא מומחה קבע כי אינו מסוגל להבין בנושאים, או לקבל החלטות, או לעשות פעולות, המפורטות בייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך יאפשר למיופה הכוח לנהל את ענייניך האישיים, הבריאותיים וענייני רכושך, בעודך בחיים.

צוואה נכנסת לתוקף לאחר פטירתך.

בצוואה אתה מצווה מי יזכה ברכושך/עזבונך לאחר מותך.

חשוב לחתום על ייפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות ולעשות צוואה

כל אדם חייב, לעניות דעתי, לחתום על ייפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות, כיוון שאין אדם יודע מה מצפה לו; ייתכן וייפגע בתאונת דרכים או בתאונת עבודה, ייתכן ויקבל אירוע מוחי, יחלה בדמנציה לרבות אלצהיימר, וכדומה.

אנשים הנמצאים ברמת סיכון גבוהה ואנשים שיש להם רקע משפחתי של מחלות דמנטיות, חייבים לדאוג למיופה כוח שינהל את ענייניהם כאשר לא יהיו מסוגלים לעשות זאת, מבחינה נפשית או שכלית.

אישה שאין לה בן-זוג חייבת לחתום על ייפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות

אישה שחיה לבד ללא בן-זוג, חייבת להבטיח מראש, בייפוי כוח מתמשך, שיהיה לה מיופה כוח, שידאג לענייניה, כאשר כבר לא תוכל, מבחינה נפשית או שכלית, לקבל החלטות ולבצע פעולות.

אישה שיש לה בן-זוג שאינו מסוגל מסיבות שונות לדאוג לה, או שאינו רוצה לדאוג לה, חייבת לחתום על ייפוי כוח מתמשך ולמנות אדם שהיא סומכת עליו, ומאמינה בו, לשמש כמיופה כוחה כאשר לא תהיה מסוגלת, מסיבה נפשית או שכלית, לקבל החלטות או לבצע פעולות.

הורה קשיש, שיש לו מספר ילדים ורוצה שבנו או בתו, הקרובים אליו מבחינה נפשית או מבחינת מקום המגורים, והוא סומך עליו, רצוי ביותר שיחתום על ייפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות, וימנה כמיופה כוחו את הבן או הבת הקרובים אליו ביותר.

מי שאין לו בן/בת זוג ואין לו ילדים

בדרך כלל מייפה אדם את בן/בת זוגו או את ילדיו, או את אחד מילדיו, לנהל את ענייניו האישיים, הבריאותיים ואת ענייני הרכוש שלו.

במקרה שלאדם אין בן/בת זוג ואין לו ילדים, רצוי שיחתום מבעוד מועד על ייפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות וימנה את מי שהוא סומך עליו ומאמין בו, בין אם מדובר בקרוב משפחה או בחבר/ה טוב/ה כמיופה כוחו, לנהל את ענייניו במקומו ולבצע פעולות במקומו, כשלא יוכל, מבחינה נפשית או שכלית, לקבל החלטות ולבצע פעולות.

אדם מיודע

הממנה רשאי לקבוע ביפוי הכוח המתמשך אדם שיקבל עדכון ממיופה הכוח על קבלת החלטות ו/או על ביצוע פעולות בעניניו של הממנה.

הממנה רשאי לקבוע שמיופה הכוח יהיה חייב לעדכן אדם מסוים, שבחר, ולעדכן אותו, לדוגמא:

כאשר רופא מומחה קבע שהממנה אינו מסוגל להבין בענינים המפורטים ביפוי הכוח המתמשך וכי יפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו.

הממנה רשאי לקבוע ביפוי הכוח המתמשך שעל מיופה הכוח לעדכן את האדם המיודע באשפוזו של הממנה בבית החולים ו/או בשחרורו של הממנה מבית החולים.

הממנה רשאי לקבוע ביפוי הכוח המתמשך שעל מיופה הכוח לעדכן את האדם המיודע על החלטה להעביר את הממנה מביתו לבית אבות.

הממנה רשאי לקבוע, ביפוי הכוח המתמשך, שעל מיופה הכוח לעדכן את האדם המיודע על ההחלטה למכור את ביתו של הממנה לצורך מימון אשפוזו במוסד סיעודי.

בחירת האדם המיודע ועדכונו באילו החלטות ובאילו פעולות מיופה הכוח חייב לעדכנו, תקבע על פי שיקול דעתו של הממנה ביפוי הכוח המתמשך.

מי רשאי לערוך יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות?

עו"ד שעבר השתלמות ושהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות, רשאי לערוך יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות.

עו"ד שלא עבר השתלמות ולא הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות אינו רשאי לערוך מסמכים אלו.

עברתי השתלמות בנושא יפוי כוח מתמשך והאפוטרופוס הכללי הסמיך אותי לערוך יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות.

כבר ערכתי מספר יפויי כח מתמשך והנחיות מקדימות.

אני קוראת לכל אדם הנמצא בדיעה צלולה והחושב על עתידו בגיל השלישי לתכנן את חייו מכאן ואילך ולחתום על יפוי כח מתמשך ועל הנחיות מקדימות.

אם יש לך הורה קשיש, הפנה אותו אלי, לחתימה על יפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות כדי למנוע ממך התדיינות בבית המשפט בנושא מינוי אפוטרופוס על הורך הקשיש, חסוך מעצמך את הבירוקרטיה, כאב הראש והזמן המיותר בהתכתבויות אין ספור ובעמידה בדרישות המכבידות של האפוטרופוס הכללי ובמיוחד בהגשת דוחות כספיים ובאיסוף קבלות על כל הוצאה קטנה שהוצאת עבור אביך או אמך הקשישים.