לפגישת הכרות נא להתקשר לטלפון מס' 077-4664195

השם שלך

האימייל שלך

הטלפון שלך

נושא הפנייה

הודעתך

משפחה – מידע כללי

הסכם ממון
זכויות הידועים בציבור
מתנות בין הורים לילדים ונכדים
שיתוף ברכוש המשפחה או חלוקת רכוש במשפחה
תביעה רכושית על פי חזקת השיתוף בין בני זוג
תביעה רכושית על פי הסדר איזון משאבים בין בני זוג
פרוק שיתוף בדירה או בעסק
מזונות אשה
מעבר לדיור מוגן או לבית אבות

למי שייך רכוש המשפחה: לאשה, לבעל או לילדים.
עו"ד עפרה זיו משיבה:
כל רכוש שהאשה והבעל רכשו ו/או צברו במהלך הנשואין כתוצאה ממאמץ משותף שייך לאשה ולבעל בחלקים שוים ביניהם.
לבית המשפט סמכות לקבוע חלוקה לא שווה של הרכוש, לטובת בן הזוג החלש.
לילדים אין זכויות, בחיי ההורים, ברכוש ההורים
לילדים אין כל זכויות, בחיי ההורים, ברכוש שצברו ו/או רכשו ההורים במהלך הנשואין ו/או בכלל.
מתנות לילדים
ההורים רשאים, כמובן, להעניק מתנות לילדיהם בידיים חמות דהיינו להעניק לבת דירה או להעניק לבן כסף או מכונית וכו'.
הילדים ירשו, בדרך כלל, את הוריהם לאחר אריכות ימיהם של ההורים.
למי שייכת דירה שהיתה בבעלותו של הבעל לפני הנשואין?
למי שייך תיק נירות הערך בן 6 הספרות שקיבל הבעל במתנה מהוריו, במהלך הנשואין ?
למי שייכת סוכנות הנסיעות שירשה האשה מאמה, במהלך הנשואין?
עו"ד עפרה זיו מאמינה בפשרה, בהסכם ממון ולא בהתדינות משפטית בין בני זוג.
התדינות בבית המשפט גוזלת כסף רב, מבזבזת את הזמן ובעקר גורמת להרבה עוגמת נפש.
בהתדינות משפטית בבית המשפט בין בני זוג אין מנצחים ואין מנוצחים, יש רק מפסידים.
התדינות בבית המשפט בין בני זוג מותירה משקעים רבים, צלקות וכאב אין סופי.
ביכולתכם ובאפשרותכם למנוע זאת מכם ומילדיכם.
הסכם ממון חוסך המון, חוסך זמן, חוסך כסף ובמיוחד חוסך הרבה עוגמת נפש.
התפשרו ועשו הסכם ממון.