מסמך הבעת רצון

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

מסמך הבעת רצון על ילד קטין

 

מהו מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי בו מציין אפוטרופוס לרכוש ו/או אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים מי ברצונו שיחליף אותו בתפקידו כאפוטרופוס במקרה שלא יהיה מסוגל, מבחינה נפשית ו/או שכלית, להמשיך למלא את תפקידו כאפוטרופוס לעניינים אישיים ו/או אפוטרופוס לרכוש.

 

אפוטרופוס על ילדים קטינים

ילדים קטינים הם ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים.

האם והאב משמשים אפוטרופוס טבעיים לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש של הבת או הבן הקטינים.

האפוטרופסות של האם והאב על ילדיהם הקטינים פוקעת (מתבטלת) במלאות לכל ילד 18 שנים.

כל הורה סמוך ובטוח שיהיה באפשרותו לשמש אפוטרופוס טבעי לבתו ולבנו עד למלאות לילדיו 18 שנים.

לעיתים המציאות טופחת על הפנים וישנם מקרים מצערים בהם אחד ההורים או שני ההורים חולים ואינם מסוגלים לשמש אפוטרופוס טבעי לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש של ילדיהם הקטינים.

 

הורים הדואגים לשלומם של ילדיהם הקטינים חייבים לחתום על מסמך הבעת רצון ולקבוע מי יחליף אותם כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ו/או כאפוטרופסים לרכושם של בתם או בנם במקרה ויחלו, חלילה, ולא יהיו מסוגלים להמשיך לשמש אפוטרופסים טבעיים לילדיהם הקטינים.

אני מבינה שקשה להורים לחשוב על מחליף שלהם בגידול ילדיהם, אבל טובת הילדים הקטינים מחייבת חתימה על מסמך הבעת רצון וקביעה מפורשת מי יחליף אותם כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ו/או מי יחליף אותם בתפקידם כאפוטרופוס לרכושם של ילדיהם הקטינים.

 

מתי לא יהיה מסוגל ההורה לשמש אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש של בתו או בנו הקטינים.

במקרה שההורה חלה במחלה הפוגעת בזיכרון, בחשיבה, ובכושר השיפוט, אין ההורה מסוגל לשמש אפוטרופוס לרכוש ילדיו הקטינים ו/או אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של ילדיו הקטינים.

 

מי ידאג לילד הקטין של הורה שאינו מסוגל לדאוג לילדו הקטין?

 

מי יחליף את ההורה המשמש אפוטרופוס טבעי לענייניו האישיים והרפואיים ו/או אפוטרופוס טבעי לרכוש של הילדים הקטינים?

 

מסמך הבעת רצון הוא הפתרון

במסמך הבעת רצון מציין ההורה (אמא או אבא) מי יחליף אותו כאפוטרופוס טבעי לעניינים אישיים ורפואיים ומי יחליף אותו כאפוטרופוס טבעי לרכוש ילדו הקטין במקרה ולא יהיה מסוגל לדאוג לילדו הקטין בגלל מחלה.

ההורה רשאי לציין במסמך הבעת רצון את שמו של האדם שהוא סומך עליו שיחליף אותו כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של ילדו הקטין וכאפוטרופוס לרכוש ילדו הקטין.

לעיתים, קובע ההורה במסמך הבעת רצון שברצונו שבת זוגו דהיינו אמו של הקטין תשמש אפוטרופוס בלעדי לענייניו האישיים והרפואיים ולענייני הרכוש של הבן או הבת הקטינים במקרה שלא יוכל לשמש אפוטרופוס לבתו ו/או לבנו הקטינים.

לעיתים מציין האב, במסמך הבעת רצון, שברצונו שהוריו, דהיינו הסבתא והסבא של הקטין או אחד מהם ישמש אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של נכדם הקטין במקרה שיחלה ולא יהיה מסוגל, מבחינה נפשית ו/או שכלית לשמש אפוטרופוס טבעי לילדיו/נכדיהם הקטינים.

לעיתים קובע ההורה שאחותו או אחיו דהיינו הדודה או הדוד של ילדיו הקטינים, ישמשו אפוטרופסים לרכוש של ילדיו הקטינים, במקרה שלא יהיה מסוגל, מבחינה נפשית ו/או שכלית לשמש אפוטרופוס, לילדיו הקטינים.

 

היתרונות שבחתימת ההורים על מסמך הבעת רצון

חתימה על מסמך הבעת רצון תמנע, במקרה הצורך, התדיינות משפטית בבית המשפט בין קרובי ההורים שחלו ו/או בשאלה מי ישמש אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ומי ישמש אפוטרופוס לרכוש לילדים הקטינים במקרה שאחד ההורים חלה.

 

האם בית המשפט ימנה את מי שקבע ההורה במסמך הבעת רצון כאפוטרופוס מחליף לעניינים אישיים ורפואיים ואפוטרופוס מחליף לרכוש לבנו הקטין?

 

דיון בבית המשפט בשאלה מי יתמנה אפוטרופוס לעניינים אישיים ו/או אפוטרופוס לרכוש של הילדים הקטינים שאחד מהוריהם אינו מסוגל לשמש אפוטרופוס טבעי לילדיו הקטינים

בבוא בית המשפט למנות לילד קטין אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש במקום ההורה שאינו מסוגל, מבחינה נפשית ו/או שכלית, להמשיך ולשמש אפוטרופוס לבנו הקטין, ימנה בית המשפט את מי שנראה לו המתאים ביותר לשמש אפוטרופוס לילד הקטין במקום ההורה.

לנגד עיניו של בית המשפט עומדת טובתו של הילד הקטין.

יחד עם זאת, בית המשפט יביא בחשבון במכלול שיקוליו את רצונו של ההורה, כפי שהביע במסמך הבעת רצון, למנות אדם מסוים כאפוטרופוס חלופי.

בית המשפט אינו חייב לקבל את בקשת ההורה למנות לילד הקטין את האפוטרופוס שציין ההורה במסמך הבעת הרצון אבל אין ספק שבית המשפט יתחשב ברצונו של ההורה כפי שהביע אותה במסמך הבעת רצון.

 

מסמך הבעת רצון של הורה על ילד בגיר

 

הורה המשמש כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש לבתו או לבנו הבגיר/ה.

 

מתי יש צורך במינוי הורה כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש על הבת או הבן הבגירים?

בגיר פרושו בת או בן מעל גיל 18 שנים.

כשהבן הבגיר אינו מסוגל לנהל את ענייניו מבחינה נפשית או שכלית כגון במקרה של פיגור שכלי ו/או במקרה של מחלה הפוגעת בזיכרון, בריכוז בחשיבה ו/או בכושר השיפוט, מתמנה ההורה אפוטרופוס לרכוש ו/או אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים של הבן/הבת הבגירים.

 

מי יחליף את ההורה המשמש אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש של בנו הבגיר?

הורה המשמש אפוטרופוס לעניינים אישיים ואפוטרופוס לענייני רכוש לבנו הבגיר הולך ומזדקן במהלך השנים.

ישנם הורים המשמשים אפוטרופסים לבת או לבן הסובלים מפיגור שכלי ו/או לבת או לבן הסובלים ממחלות שונות הפוגעות בזיכרון, בחשיבה ובכושר השיפוט.

מי יחליף את ההורה הקשיש המשמש אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש של הבן הבגיר?

חשוב ביותר שהורה המשמש אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש של הבן הבגיר, יחתום על מסמך הבעת רצון וימנה את בתו או את בנו הבריאים כאפוטרופוס מחליף במקרה וההורה הקשיש לא יהיה מסוגל להמשיך לשמש כאפוטרופוס לעניינים אישיים ואפוטרופוס לרכוש של בנו הבגיר.

 

האם בית המשפט ימנה את מי שקבע ההורה במסמך הבעת רצון כאפוטרופוס מחליף לעניינים אישיים ורפואיים ואפוטרופוס מחליף לרכוש לבנו הבגיר?

 

טובתו של הבן הבגיר הוא העיקרון שינחה את בית המשפט בבואו להחליט מי יתמנה כאפוטרופוס מחליף להורה ששימש אפוטרופוס לרכוש הבן הבגיר.

האם בית המשפט ימנה כאפוטרופוס חלופי את מי שההורה קבע במסמך הבעת רצון?

במקרה שטובתו של הילד הבגיר תואמת את רצון ההורה כפי שהביע אותה במסמך הבעת רצון, ימנה כב' בית המשפט כאפוטרופוס לילד הבגיר את מי שציין ההורה במסמך הבעת רצון.

 

לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו ניסיון בעריכת מסמך הבעת רצון של הורה לילד קטין ושל הורה המשמש אפוטרופוס לרכוש ילדו הבגיר.

לעורך דין עפרה זיו, ניסיון בהגשת בקשות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס מחליף לבן בגיר במקום ההורה שאינו מסוגל לשמש כאפוטרופוס לרכוש בנו הבגיר.

לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן