חוזה העסקה בין האדם שמונה לו אפוטרופוס באמצעות האפוטרופוס, לבין המטפלת

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

על האפוטרופוס לערוך חוזה העסקה בין האדם שמונה לו אפוטרופוס, לבין המטפל.

בחוזה העסקת מטפל לאדם שמונה לו אפוטרופוס, יש לציין את הפרטים הבאים:

1. שמו הפרטי ושם משפחתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

שמו הפרטי ושם משפחתו של המטפל, מספר הדרכון שלו וארץ מוצאו.

מספר הטלפון הנייד של המטפל.

כתובת המטפל בארץ מוצאו.

רצוי מאוד לצרף לחוזה תצלום דרכון של המטפל.

2. תפקידיו של המטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס:

סעיף זה חייב לכלול התחייבות המטפל לטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס בנאמנות ובמסירות, לדאוג לכל צרכיו, להשכים אותו מדי בוקר בשעה קבועה ולסייע לו ברחצה, אם יש צורך בכך.

על המטפל לדאוג שהמטופל יתגלח מדי יום ולסייע לו בכך, אם יש צורך.

על המטפל להקפיד על סדר יום קבוע לאדם שמונה לו אפוטרופוס,

לדאוג לעריכת קניית מצרכי מזון ו/או מוצרי היגיינה עבורו (אם האפוטרופוס או קרוב משפחה אחר אינם עושים זאת).

לבשל ולהגיש לו את ארוחותיו בשעות קבועות.

מי חותם על חוזה העסקה עם המטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס?

על חוזה העסקת מטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס חותם האפוטרופוס בשם האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס מצד אחד, והמטפל באותו אדם מצד שני.

משך תקופת העסקת המטפל

יש לציין את התאריך המדויק בו החל המטפל לטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס ויש לקבוע את משך תקופת העסקתו.

לדוגמא, יש לקבוע כי המטפל יעבוד במשך שנה אחת או במשך שנתיים וכו'.

ניתן לקבוע כי תקופת העסקת המטפל תוארך מדי שנה, אלא אם הודיע האפוטרופוס למטפל, חודשיים מראש, על הפסקת עבודה.

תקופת ניסיון

רצוי לציין בחוזה העסקת מטפל כי 6 החודשים הראשונים להעסקה או 9 חודשים ראשונים להעסקה מהווים תקופת ניסיון עבורו.

תנאי העסקת מטפל לאדם שמונה לו אפוטרופוס

יש לקבוע בחוזה העסקת מטפל את ימי העבודה וכן את שעות העבודה בהם יטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס.

שכרו של המטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס

יש לכלול בחוזה העסקת מטפל סעיף הקובע מהו שכרו החודשי של המטפל ומתי הוא ישולם לו.

יש לקבוע אם שכרו של המטפל ישולם לו בשקל חדש או בדולר ארה"ב או במטבע זר אחר.

זכויות סוציאליות המגיעות למטפל על פי החוק

יש לקבוע בחוזה ההעסקה כי המטפל יהיה זכאי לזכויות סוציאליות על פי החוק.

תשלום שכר עבודה למטפל

האפוטרופוס חייב לשלם למטפל את שכרו ואת התשלומים הנלווים ו/או את הזכויות הסוציאליות המגיעות.

מהן הזכויות הסוציאליות המגיעות למטפל, על פי החוק?

חופשת חג, חופשה שנתית, חופשת מחלה.

אם המטפל חולה ואינו מסוגל, לטענתו, לטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס, עליו להביא אישור רפואי מרופא, הקובע כי אינו מסוגל לעבוד בגלל מצבו הבריאותי.

חשוב לדעת

על פי החוק, אין האדם שמונה לו אפוטרופוס חייב לשלם לעובד שחלה שכר עבודה עבור יום המחלה הראשון. עבור יום המחלה השני, זכאי העובד לקבל מחצית מהשכר המגיע לו.

עבור היום השלישי של היעדרות המטפל מהעבודה, הוא זכאי למחצית שכרו.

האמור לעיל כפוף לכך שהמטפל ימסור לאפוטרופוס של האדם שמונה לו אפוטרופוס אישור מחלה בחתימת רופא הקובע כי המטפל היה חולה ונבצר ממנו לעבוד בגלל מחלתו.

האדם שמונה לו אפוטרופוס, באמצעות האפוטרופוס, רשאי לנכות ממשכורתו של העובד את הימים בהם נעדר מעבודתו בגלל מצבו הבריאותי.

הכול בתנאי שהמטפל מסר לאפוטרופוס של האדם שמונה לו אפוטרופוס אישור רפואי כי נבצר ממנו לעבוד בגלל מחלתו.

מתי זכאי המטפל לחופשה מהעבודה?

יש לקבוע בחוזה ההעסקה עם המטפל באיזה יום הוא רשאי לצאת לחופשה שבועית ובאיזה יום ובאיזה שעה עליו לחזור לביתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

חופשה בחגים

על האפוטרופוס להעניק לעובד הזר חופשה בחגים, כל עובד על פי דתו.

העובד הנוצרי זכאי לחופשה בחגים הנוצריים, העובד הבודהיסטי זכאי לחופשה בחגים הבודהיסטים והעובד המוסלמי זכאי לחופשה בחגים המוסלמיים.

עובד זר זכאי ל-9 ימי חג בשנה.

חופשה שנתי

יש להעניק לעובד חופשה שנתית.

כל עובד בין אם מדובר בעובד ישראלי ובין אם מדובר בעובד זר, זכאי, על פי החוק, לקבל חופשה שנתית

תשלום דמי הבראה

כל עובד זכאי, על פי החוק, לקבל ממעסיקו דמי הבראה, בתום שנת עבודה.

לא רק עובד ישראלי זכאי לקבלת דמי הבראה ממעסיקו, גם עובד זר זכאי לכך, בתום שנת עבודה.

מעסיקו של העובד הזר הוא האדם שמונה לו אפוטרופוס, והתשלום מתבצע באמצעותו.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן