האם אפשר לבטל ו/או לשנות ייפוי כוח מתמשך?

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות

האם ממנה ומיופה כוח, בייפוי כוח מתמשך מתחתנים בחתונה קתולית?

האם הממנה רשאי לפטר את מיופה הכוח שמינה לנהל את ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים?

שאלה זו מתחלקת לשתי שאלות נוספות:

מתי ברצונך לפטר את חיים אותו מינית כמיופה כוחך בייפוי הכוח המתמשך לנהל את ענייניך האישיים, הרפואיים והרכושיים?

האם החלטת לפטר את חיים לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף או האם החלטת לפטר את חיים לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

הממנה מפטר את מיופה הכוח לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

במקרה והחלטת לפטר את חיים לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף אין כל בעיה.

אתה רשאי לפטר, בכל עת, את מיופה הכוח שבחרת לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

אם החלטת שחיים אינו מתאים או אינו מסוגל או אינו ראוי לשמש כמיופה כוחך בייפוי הכוח המתמשך, תוכל לפטר אותו בכל עת, בתנאי שאתה בדעה צלולה וייפוי הכוח המתמשך טרם נכנס לתוקף.

אינך צריך להסביר ו/או לנמק מדוע החלטת לפטר את חיים מלשמש כמיופה הכוח שלך בייפוי הכוח המתמשך.

ההחלטה אם לפטר את חיים כמיופה הכוח היא החלטה שלך לטוב או לרע.

האם אתה רשאי לפטר את חיים מלשמש מיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך שלך לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

נראה לי, שאם בני משפחתו של חיים ו/או עובדת סוציאלית ו/או פסיכיאטר יקבעו שחיים מסוגל ו/או אינו מתאים ו/או אינו ראוי לשמש כמיופה כוח, אפשר יהיה לפטר אותו.

האם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

ברוך חתם על ייפוי כוח מתמשך, ברוך צלול בדעתו וייפוי הכוח המתמשך לא נכנס לתוקף.

האם ברוך רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך?

התשובה חיובית, ברוך רשאי לבטל את ייפוי הכוח, בכל עת, לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

ביטול ייפוי הכוח המתמשך לפני כניסתו לתוקף, ייעשה בהודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי.

אל לך להסתפק בהודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי על רצונך לבטל את ייפוי הכוח המתמשך.

עליך לקבל אישור בכתב מהאפוטרופוס הכללי כי הודעתך בעניין ביטול ייפוי הכוח המתמשך התקבלה על ידו וכי האפוטרופוס הכללי רשם ברישומיו כי ייפוי הכוח המתמשך שלך מבוטל .

האם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

הפסיכיאטר קבע שברוך אינו מבין בעניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך וייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף.

האם ברוך רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

בטופס/שאלון משרד המשפטים מופיעה שאלה שהממנה חייב לענות עליה.

להלן מובאת השאלה כפי שהיא מופיעה בטופס/שאלון משרד המשפטים:

אם ברצונך להשיב בחיוב על השאלה הנ"ל יש לסמן את האות V בטופס/שאלון משרד המשפטים ואם ברצונך להשיב על השאלה בשלילה אין לסמן סימון כלשהו בטופס/שאלון משרד המשפטים.

אני מציעה ללקוחותיי אפשרות ביניים כדי לא לחסום בפניהם את הדרך ו/או את האפשרות לבטל את ייפוי הכוח המתמשך גם לאחר שפסיכיאטר קבע שהממנה אינו מבין בעניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך וייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף.

ישנם מקרים מעטים בהם אדם שאיבד את צלילות דעתו, לאחר תאונה או לאחר אירוע מוחי, חוזר לתפקוד חלקי או מלא ואינו זקוק למיופה כוח.

אני מציעה ללקוחותיי לקבוע בהנחיות המקדימות בייפוי הכוח המתמשך שבמקרה והממנה מבקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לאחר כניסתו לתוקף, יש צורך בחוות דעת של שני פסיכיאטרים שיקבעו שהממנה חזר לאיתנו והוא מבין בעניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך.

אם אכן שני פסיכיאטרים יקבעו בחוות דעת רפואית שהממנה מבין את משמעות העניינים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך, יבוטל ייפוי הכוח המתמשך.

שינוי ייפוי הכוח המתמשך

ערכתי ייפוי כוח מתמשך ליזהר גולד (שם בדוי).

יזהר חתם בפני על ייפוי הכוח המתמשך ונתן הנחיות מקדימות למיופה כוחו.

יזהר מינה את זהבה בתו כמיופת כוחו בענייניו האישיים והבריאותיים, ואת בנו שחר, העוסק בתחום ההיי-טק, כמיופה כוח בענייני הרכוש שלו.

יזהר נתן הוראה חד משמעית בייפוי הכוח המתמשך שברצונו להתגורר בוילה שלו בקיסריה עד לאריכות ימיו.

שגרתי את ייפוי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי וקיבלתי הודעה שייפוי הכוח המתמשך נבדק ואושר.

לאחרונה הודיע שחר לאביו כי בדעתו לנסוע לשנתיים לארצות-הברית.

יזהר החליט לבטל את מינויו של בנו שחר כמיופה כוחו בענייני הרכוש שלו ולמנות במקומו את רו"ח שלו.

האם יזהר רשאי להחליף את שחר בנו כמיופה כוחו לענייני רכוש בייפוי כוח מתמשך ולמנות במקומו את רואה החשבון שלו וזאת לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

התשובה לשאלה הנ"ל חיובית.

יזהר רשאי לבטל את מינויו של מיופה הכוח שבחר ומינה בייפוי הכוח המתמשך ולמנות במקומו מיופה כוח אחר.

שינוי הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך.

יפה ומיכאל שכניו של יזהר עברו, לפני כחצי שנה, להתגורר בדיור מוגן והם מרוצים מאוד.

יהודה ותלמה חבריו הטובים של יזהר, עברו אף הם להתגורר בדיור מוגן והזמינו את יזהר לבקר אותם בדיור המוגן בו הם מתגוררים כיום.

יזהר התרשם מאוד מהדיור המוגן ומשביעות רצונם של שכניו וחבריו מהדיור המוגן.

יזהר החליט לעבור להתגורר בדיור מוגן יוקרתי.

האם יזהר רשאי לשנות את ההנחיות המקדימות ולקבוע שברצונו להתגורר בדיור מוגן ולא בוילה שלו בקיסריה כפי שקבע בהנחיות המקדימות?

התשובה לשאלה הנ"ל חיובית.

כל עוד ייפוי הכוח המתמשך לא נכנס לתוקף יזהר רשאי לשנות את ההנחיות המקדימות ולתת במקומן הנחיות מקדימות אחרות.

כל שינוי בייפוי הכוח המתמשך ו/או בהנחיות המקדימות מחייב עריכת ייפוי כוח מתמשך חדש ו/או הנחיות מקדימות חדשות, שיגורם לאפוטרופוס הכללי, בדיקתן ואישורן על ידי האפוטרופוס הכללי.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן