לפגישת היכרות התקשרו לטלפון 03-6730117

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

סעיף 34 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 (להלן החוק) קובע: יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה:

  1. יחיד.
  2. תאגיד (כגון עמותה).
  3. האפוטרופוס הכללי.
  4. ועדת נפגעים לנפגעי השואה.