לפגישת היכרות התקשרו לטלפון 03-6730117

יש קו לעובד, אין קו למעסיק
זכויות העובדת הזרה המטפלת באישה שיש עליה אפוטרופוס

זכויות העובדת הזרה

רוב המטפלים הזרים מודעים לזכויות המגיעות להם על פי החוק. עובד זר החושש כי מעסיקו קיפח אותו בתשלום השכר או בקבלת המגיע לו, יש לו כתובת: קו לעובד.

העובד הזר מקבל הסבר ותדרוך לגבי הזכויות המגיעות לו מקו לעובד, ובמקרה הצורך אף זוכה לייצוג בבית הדין לעבודה.

למעסיק אין כתובת לפנות בתלונות כנגד העובד הזר.

אם זכית בעובד זר המטפל במסירות וכראוי באדם שיש עליו אפוטרופוס, אתה בר מזל.