אפוטרופסות – מדריך משפטי

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

מבוא למדריך אפוטרופסות

אביך שהיה איש עסקים, אינו מסוגל כיום לנהל את חשבון הבנק שלו.

אמך שהיתה אישה פעלתנית אינה יודעת את הדרך חזרה מהסופרמרקט השכונתי לביתה. זה הזמן להפשיל שרוולים ולהתחיל לדאוג להוריך או לקרוב משפחתך הזקוק לעזרתך.

זה הזמן להתמנות כאפוטרופוס על אבא או על אמא, או על קרוב משפחה אחר.

אפוטרופוס ממלא תפקיד משמעותי בחיי החסוי.

אפוטרופוס טוב דואג לבריאות החסוי ולרווחתו.

אפוטרופוס טוב מגן על נכסי החסוי ומשביח אותם.

אפוטרופוס טוב תורם תרומה משמעותית לאיכות חייו של החסוי ולהארכת תוחלת חייו.

תפקידו של האפוטרופוס הוא תפקיד קשה ולעיתים מכביד.

אפוטרופסות – מדריך משפטי ומעשי באפוטרופסות, יסייע לך ויקל עליך למלא את תפקידך הקשה כאפוטרופוס.

המדריך המשפטי והמעשי ילווה אותך ליווי צמוד בתפקידך כאפוטרופוס, המדריך ידריך אותך, יענה על שאלותיך ויאיר לך את הדרך.

עו"ד עפרה זיו משמשת למעלה מ-15 שנים כאפוטרופסית על גופם ורכושם של חסויים רבים.

מדריך האפוטרופסות מבוסס על ידע משפטי ומעשי שצברה במהלך השנים בתפקידה כאפוטרופסית על חסויים ו/או בסיוע לאנשים המשמשים כאפוטרופסיים על קרובי משפחתם.

המדריך מיועד לכל מי שיש לו קרוב משפחה הזקוק למינוי אפוטרופוס, לכל מי שמשמש כאפוטרופוס על קרוב משפחתו, לעובדות ולעובדים הסוציאליים העושים עבודת קודש בכל הנוגע לאפוטרופסות, לפסיכיאטריים ו/או לפסיכוגריאטרים העוסקים באפוטרופסות, לצוות הרפואי והטיפולי בדיור המוגן ו/או בבית האבות ולכל מי שמעונין להציץ לנושא האהוב עלי הן בגלל הפן האנושי שבו והן בזכות האפשרות של ניהול רכוש, הגנה על רכוש והשבחתו.

תוכן ענינים

אפוטרופסות – מדריך משפטי ומעשי

כתבה : עו"ד עפרה זיו

 • כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו.
 • מה משמעות הביטוי אפוטרופוס?
 • מה משמעות הביטוי חסוי/ה?
 • מי זקוק לאפוטרופוס?
 • אפוטרופוס על קשיש חולה במחלת האלצהיימר.
 • אפוטרופוס על קשיש שהחל לסבול מדימנסיה.
 • מוכרת הפיס קנתה את דירתו של יחזקאל במחיר סמלי.
 • אפוטרופוס על חולת נפש.
 • האם ירחמיאל זקוק לאפוטרופוס?
 • ירחמיאל הנושק ל-90 התאהב בסיגלית בת ה-30.
 • יש לך הורה או הורים קשישים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם – זה המקרה להגשת בקשה להתמנות כאפוטרופוס על גופם ו/או על רכושם.
 • כיצד עלי לדעת אם אבא שלי זקוק לאפוטרופוס?
 • אמא שלי שברה את האגן, היא מאושפזת בבית חולים ואחר כך תשהה תקופה ממושכת במרכז שיקום, האם יש למנות לה אפוטרופוס?
 • בית המשפט דחה בקשה למנוי אפוטרופוס של הבן על אביו.

אפוטרופוס על גוף החסוי/ה (מידע תמציתי)

 • הסכמת האפוטרופוס לביצוע ניתוח או פעולה רפואית פולשנית בגופו של החסוי/ה.
 • האפוטרופסים על החסויה בקשו מבית המשפט אישור לביצוע ניתוח של קשירת חצוצרות בחסויה.

אפוטרופוס על רכושו של החסוי/ה (מידע תמציתי)

 • הגנה על רכושו של החסוי/ה מפני אנשים המבקשים לנצל את מצוקתו הבריאותית ולהשתלט על רכושו.
 • השבחת נכסי החסוי/ה.
 • מהי המשמעות המשפטית של מינוי אפוטרופוס על גופו ו/או על רכושו של החסוי?
 • מתילדה האפוטרופסית תנהל את רכושו של ראובן במקומו.

טובת החסוי/ה

 • הגשת בקשה, לבית המשפט, למינוי אפוטרופוס על גופו ועל רכושו של אדם כלשהו.
 • בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף.
 • הליך מינוי אפוטרופוס לאדם מסוים נפתח בהגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • מי יכול להגיש בקשה, לבית המשפט, למינוי אפוטרופוס.
 • מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?
 • מיהו קרובו של אדם על פי החוק.

בקשה למינוי אפוטרופוס

 • הגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס.
 • מבקש/ת הפונה לבית המשפט בבקשה להתמנות כאפוטרופוס חייב לציין בבקשה את פרטיו האישיים.
 • כנגד מי מוגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס.
 • מה הן העובדות שיש לפרט בבקשה למינוי אפוטרופוס.
 • לבקשה למינוי אפוטרופוס חובה לצרף תעודה רפואית בחתימת פסיכיאטר או בחתימת פסיכוגריאטר הקובעת כי החסוי אינו מסוגל לנהל את עניניו מבחינה נפשית ו/או שכלית.
 • מדוע יש למנות אפוטרופוס לחסוי/ה.
 • החסוי מכר את דירתו במחיר מציאה.
 • מדוע את סבורה כי אבא שלי זקוק למינוי אפוטרופוס על רכושו שאלה אותי רבקה.
 • מהם המסמכים שיש לצרף לבקשה למינוי אפוטרופוס.
 • הליך מינוי אפוטרופוס בבית המשפט.
 • האם בית המשפט שומע את דעתו של החסוי בענין הבקשה למנות לו אפוטרופוס?
 • תגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, בענין הבקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי.
 • ניגוד אינטרסים.
 • כמה זמן יש להמתין עד לקבלת תגובת בא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה לבקשה למינוי אפוטרופוס על החסוי?
 • כמה זמן חולף בין הגשת בקשה, לביהמ"ש, למינוי אפוטרופוס על החסוי עד שביהמ"ש ממנה אפוטרופוס לחסוי?
 • תקופת המתנה בין הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס על החסוי ועד למתן צו מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט.
 • בקשה למינוי אפוטרופוס זמני על החסוי.
 • בית המשפט מינה אותך כאפוטרופוס זמני על החסוי, לכמה זמן?
 • הארכת תוקף מינוי אפוטרופוס זמני על גופו ו/או על רכושו של החסוי/ה.
 • את מי ממנה בית המשפט כאפוטרופוס על החסוי?
 • מינוי בת הזוג כאפוטרופסית על בן הזוג שאינו מסוגל לנהל את ענייניו מבחינה נפשית או שכלית.
 • מינוי בן זוג כאפוטרופוס על בת זוגו שאינה מסוגלת לנהל את ענייניה מבחינה נפשית או מבחינה שכלית.
 • בית המשפט דורש הסכמת הילדים למינוי בן/בת הזוג כאפוטרופוס על בן/ת הזוג.
 • הסכמת הילדים למינויה של בת הזוג כאפוטרופסית על אביהם או הסכמתם למינויו של בן הזוג כאפוטרופסית על אמם.
 • הילדים מתמנים כאפוטרופוסים על אמא או על אבא.
 • חלופי תפקידים בין ההורים לילדים.
 • מה שאמא אחת יכולה לעשות עבור 10 ילדים, 10 ילדים אינם יכולים לעשות עבור אמא אחת.
 • מתי ממנה בית המשפט את הבן או את הבת כאפוטרופוסים על אמא או על אבא.
 • הסכמת כל הילדים לבקשתו של אחד מהם להתמנות כאפוטרופוס על אבא או על אמא.
 • מינוי בן או בת יחידה כאפוטרופוס על אחד ההורים שאין לו בן/ת זוג.

ההורה או ההורים מבקשים להתמנות כאפוטרופוסים על בנם או בתם הבגירים

 • ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם עד הגיע כל ילד לגיל 18 שנים.
 • באילו מקרים ימנה בית המשפט את ההורה או את ההורים כאפוטרופוסים על בנם או בתם הבגירים?
 • מינוי ההורים כאפוטרופוסים על בנם או על בתם הבגירים.
 • אפוטרופוס אחד לחסוי או 2 אפוטרופוסים לחסוי?
 • חלוקת תפקידים בין 2 האפוטרופסים.
 • בית המשפט מינה 2 אפוטרופסים על גופו ורכושו של החסוי/ה.
 • לשמשון המתגורר בארה"ב אין אמון באחותו אילנה המתגוררת בארץ.
 • נגישות לחשבון הבנק של החסוי/ה.

הסבתא או הסבא מתמנים כאפוטרופוסים על נכדם או על נכדתם

 • מתי ממנה בית המשפט את הסבתא ו/או את הסבא כאפוטרופוס על הנכד/ה?

מינוי אפוטרופוס על הדוד או על הדודה

 • ללינה היפיפיה לא היו ילדים, היו לה 23 אחייניות ואחיינים.
 • מי יתמנה כאפוטרופוס על גופה ועל רכושה של לינה בת ה-88.

מינוי אפוטרופוס חיצוני,שאינו קרוב משפחה לחסוי/ה

 • כב' בית המשפט מינה אותי כאפוטרופוס על ירחמיאל שהיה ניצול שואה וערירי.
 • סיפורם של מאטה ושמואל – סיפור אמיתי.

התנגדות למינוי אפוטרופוס

 • הילדים או אחד מהם מתנגד למינוי בן/בת הזוג כאפוטרופוס על הורהו.
 • בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה מתנגד למינוי בן/ בת הזוג כאפוטרופוס על בן/בת הזוג..
 • בית המשפט החליט לקבל את התנגדותו של בא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה בענין מינוי בן/ת הזוג כאפוטרופוס על בן/ת זוגו.
 • האח התנגד למינויו של עורך הדין של אחיו כאפוטרופסית על אמו.
 • את מי ימנה בית המשפט כאפוטרופוס על גופה ועל רכושה של סוניה האם הקשישה?

בטוחות למילוי תפקידיו וחובותיו של האפוטרופוס צו מינוי אפוטרופוס

 • בדיקת צו מינוי אפוטרופוס.
 • הגשת בקשה לבית המשפט לתקון טעות קולמוס שנפלה בצו מינוי אפוטרופוס.
 • בית המשפט מינה אותך כאפוטרופוס על גופו ועל רכושו של החסוי/ה.
 • מה הלאה?
 • תפקידיו של האפוטרופוס על גופו ועל רכושו של החסוי.
 • טובת החסוי מהי?
 • יחסי האפוטרופוס והחסוי.
 • האם האפוטרופוס חייב לשמוע ולהתחשב בדעתו של החסוי?
 • החסוי חייב למלא את הוראות האפוטרופוס.
 • האפוטרופוס חייב לדאוג לחסוי/ה ולעשות פעולות לטובת החסוי/ה כאילו היה החסוי/ה קרוב משפחה של האפוטרופוס.
 • דירת החסויה – שושנה מתגוררת בדירתה בר"ח משמר הירדן בגבעתיים.
 • האם דירת החסוי/ה כוללת את כל האביזרים ו/או המתקנים הדרושים לחסוי/ה?
 • התאמת חדר האמבטיה לצרכי החסוי/ה.
 • הטמפרטורה בדירת החסוי/ה.
 • התקנת מעקה, לשמירת בטיחותו של החסוי/ה בצד המדרגות המוליכות לבנין בו מתגורר החסוי/ה.
 • התקנת מדרון בכניסה לבנין בו מתגורר החסוי/ה.
 • התקנת מעקה על יד מיטתו ואו בחדר האמבטיה ובשירותים על מנת לסייע לחסוי/ה הקשישה.
 • התקנת מעקה על המדרגות המוליכות לבנין יסייעו לסבא הקשיש ובמרוצת הזמן ישמש גם אתכם.
 • ראיתי את עמוס מוביל את אשתו ציפי השברירית בכסא גלגלים קטן מידות כאילו היה זה עגלת תינוק.

האפוטרופוס החליט כי החסוי יעבור להתגורר בבית אבות

 • מציאת בית אבות מתאים לצפורה.
 • ביקור האפוטרופוס את החסוי/ה.
 • חשוב מאוד לבקר את החסוי/ה.
 • העסקת מטפלת הדוברת את שפת אמו של החסוי.

שמירה על בריאות החסוי

 • על האפוטרופוס לדאוג כי החסוי יהנה מאיכות חיים טובה.
 • מה אוכל /ת החסוי/ה?
 • בדיקת החסוי על ידי רופא.
 • התייעצות עם רופא נוסף- חוות דעת שניה – second opinion.
 • ביטוח בריאות משלים בקופת חולים.
 • קניית תרופות עבור החסוי.
 • האפוטרופוס חייב לדאוג כי החסוי/ה יעבור בדיקות רפואיות שגרתיות.
 • בדיקת עיניים, בדיקת ראיה אצל אופטומטריסט, בדיקת שמיעה ובדיקת שיניים שגרתיות לחסוי/ה.
 • בדיקת שמיעה לחסוי/ה.
 • בדיקת שיניים שגרתית אצל רופא שיניים.
 • אביזרי עזר לחסוי/ה.
 • רכישת טיטולים, סדיניות ומכנסונים עבור החסוי/ה.
 • הזנת החסוי/ה לא דרך הפה – פיום קיבה או התקנת פג.
 • הסכמת האפוטרופוס לביצוע פעולה פולשנית בגופו של החסוי/ה ו/או לביצוע ניתוח.
 • הניתוח להתקנת פג בגופה של נחמה הצליח אבל בסיומו של יום.
 • הרופא סרב להעניק טפול רפואי לחולת אלצהיימר.
 • הרופא סרב לבצע בדיקת קולונוסקופיה בחסויה שלי.
 • הסכמת האפוטרופוס לביצוע פעולה רפואית ו/או ניתוח חדשני ובלתי שגרתי בחסוי/ה.
 • סיכויים וסיכונים בביצוע פעולה רפואית חדשנית ו/או בלתי שגרתית בחסוי.

העסקת עובד/ת זר/ה עבור החסוי/ה

 • רישיון העסקת עובד/ת זר/ה עבור החסוי/ה.
 • צפו את הנולד ותכננו את העתיד.
 • תוקף רישיון העסקת עובד/ת זר/ה.
 • חידוש רישיון העסקת עובד/ת זר/ה.
 • אשרת שהיה בארץ והתר עבודה למטפל/ת בחסוי/ה.
 • בדיקת רישיון השהיה בארץ של העובדת הזר/ה.
 • טפח את העובד/ת הזר/ה ושמור עליו, לרווחתו של החסוי/ה.
 • האפוטרופוס וחברת הסיעוד
 • מהי חברת סיעוד?
 • הליך מציאת מטפל/ת זר/ה לחסוי/ה.
 • האם יש לפנות לחברת סיעוד אחת או האם רצוי לפנות למספר חברות סיעוד בבקשה למצוא מטפל/ת עבור החסוי/ה.
 • חברת הסיעוד מציעה לאפוטרופוס להביא, לחסוי, עובד זר המתגורר בחו"ל.
 • אם התקשרת לחברת סיעוד שהתחייבה להביא עבור החסוי מטפל/ת מחו"ל, האפוטרופוס חייב להמתין להבאתו של העובד הזר מחו"ל ולא להתקשר עם כל חברת סיעוד אחרת.
 • האם החסוי מבין את שפתו של העובד הזר? שבעים לשונות.
 • מטפל/ת דובר/ת עברית.
 • מהם הפרטים שעל האפוטרופוס למסור לחברת הסיעוד אודות החסוי/ה?
 • מצבו התפקודי של החסוי/ה.
 • האם החסוי/ה מתנועע בכוחות עצמו?
 • מי הוא המטפל המתאים לחסוי/ה?
 • האם החסוי /ה מחבב/ת את המטפל/ת?
 • קבלת המלצות על המטפל/ת לפני קבלתו לעבודה.
 • על האפוטרופוס של החסוי לתחקר את המטפל הזר ולדלות ממנו את מירב המידע אודות עצמו ו/או לקבל עליו המלצות בטרם קבלתו לעבודה כמטפל בחסוי.
 • האפוטרופוס קיבל המלצות טובות על מטפל/ת המיועד לטפל בחסוי, האם הוא חייב לקבלו לעבודה?
 • בתה של חולת האלצהיימר היתה בטוחה כי תינה היא מטפלת מעולה. המציאות היתה שונה לחלוטין.
 • שחדה המטפלת ההודית של אמי ז"ל..
 • האפוטרופוס חייב להדריך את המטפל/ת בחסוי.
 • האפוטרופוס חייב להדריך את המטפל/ת בחסוי כיצד לשמור על בריאות החסוי.
 • האפוטרופוס חייב להדריך את המטפל בחסוי בכל הנוגע לשמירה על בריאות החסוי.
 • המטפלת והחסויה האידאלית.
 • תלותה של החסויה הערירית ו/או החסויה הבודדה במטפלת.
 • שביעות רצון החסוי/ה מהמטפל/ת.
 • טיפוח ותגמול מטפלת טובה.
 • האם להציב מצלמה נסתרת בחדר האמבטיה הצמוד לחדרה של החסויה בבית אבות יוקרתי?
 • המטפלת כמעט הצליחה לרשום את דירת החסויה על שמה בטאבו.
 • האם לצוות את הדירה או את הכסף בבנק למטפלת המסורה.
 • עשיית צוואה לטובת המטפלת, זוהי זכותו של הקשיש/ה אם עשה זאת בדעה צלולה ללא כל לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת.
 • החסוי/ה חולה סעודי או החסוי/ה דמנטי לחלוטין.

תפקידיו של המטפל/ת בחסוי/ה

 • נטילת תרופות.
 • מה צריכה להיות הטמפרטורה בחדרו של החסוי?
 • האם החסוי /ה נהנה מהחיים?
 • האפוטרופוס חייב לוודא כי המטפל/ת בחסוי/ה דואג להנאותיו של החסוי?
 • טיול יומי.

זכויותיו של העובד/ת המטפלת בחסוי/ה

 • יש קו לעובד, אין קו למעביד.
 • חוזה העסקה בין החסוי/ה באמצעות האפוטרופוס, לבין המטפל/ת.
 • מי חותם על חוזה העסקה עם המטפל/ת בחסוי/ה?
 • משך תקופת העסקת המטפל/ת.
 • תקופת ניסיון.
 • תנאי העסקת מטפלת לחסוי/ה.
 • שכרו של המטפל/ת בחסוי/ה.
 • מהן הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד /המטפל, על פי החוק?
 • מתי זכאי המטפל לחופשה מהעבודה?
 • חופשה בחגים.
 • חופשה שנתית.
 • תשלום דמי הבראה.
 • התחיבויותיו של העובד הזר כלפי החסוי.
 • ניקיון הדירה בה מתגורר/ת החסוי/ה.
 • המטפלת מתחיבת, בחוזה העסקה, לקחת את החסויה לטיול יומי.
 • המטפלת מתחיבת, בחוזה ההעסקה, להשמיע מוסיקה לחסויה חובבת מוסיקה.
 • המטפלת מתחיבת לקחת ולהחזיר את החסויה למועדונית.
 • החסוי/ה מתעורר/ת בלילה ורוצה לרדת לשירותים.
 • החסוי/ה מתעוררת בלילה וזקוקה למטפלת.
 • הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה.
 • המטפלת עוזבת את החסוי/ה ללא הודעה מוקדמת.
 • החסוי/ה האפוטרופוס והמטפל/ת.
 • תקופת חפיפה בין המטפל החדש למטפל העוזב.
 • המטפל/ת החליט/ה לנסוע לחו"ל לחופשת מולדת.
 • האפוטרופוס החליט להפסיק את עבודתו של המטפל בחסוי.
 • הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, לפני תום תקופת העסקה, הן על ידי האפוטרופוס והן על ידי המטפל/ת בחסוי/ה.
 • האפוטרופוס חייב לדאוג למטפל חלופי לחסוי, אם המטפל בחסוי נעדר מעבודתו מסיבות בריאותיות או מכל סיבה אחרת.
 • פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת על ידי המטפל/ת על הפסקת עבודה לפני תום חוזה העסקה.
 • תרגום תוכנו של החוזה מעברית לשפה בה שולט/ת העובד/ת הזר/ה.
 • פיקוח האפוטרופוס על העובד/ת הזר/ה- התקנת מצלמה נסתרת בדירת החסוי/ה.
 • ביקור האפוטרופוס את החסוי.

אפוטרופוס על רכושו של החסוי/ה

 • האפוטרופוס על רכוש החסוי.
 • תפקידיו של האפוטרופוס על רכוש החסוי.
 • כיצד מגן האפוטרופוס על רכוש החסוי?
 • רישום צו מינוי אפוטרופוס על כספי החסוי.
 • האפוטרופוס בלבד רשאי לפעול בחשבון הבנק של החסוי. החסוי אינו רשאי למשוך כספים מחשבונות הבנק המתנהלים על שמו.
 • רישום צו האפוטרופסות על נכסי החסוי.
 • רישום צו מינוי אפוטרופוס על נכסי החסוי בחברה המשכנת ו/או במינהל מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
 • רישום צו מינוי אפוטרופוס על דירה ו/או על חנות ו/או על מגרש ו/או על בניין הנמצאים בבעלות ו/או בחכירת החסוי.
 • האפוטרופוס רשאי למכור את דירת החסוי אך ורק באשור בית המשפט.
 • על האפוטרופוס לאתר ולכנס את נכסי החסוי.
 • הנכס של החסוי/ה אינו רשום בטאבו.
 • הנכס של החסוי/ה רשום בחברה המשכנת.
 • מדוע חשוב כי הדירה הנמצאת בבעלות החסוי, תהיה רשומה על שמו בטאבו.
 • לעיתים הדירה אינה רשומה בטאבו על שם החסוי, חובת האפוטרופוס על רכושו של החסוי היא לבדוק אם הדירה של החסוי רשומה על שמו בטאבו.
 • דירת החסוי רשומה בטאבו על שם אמו של החסוי.

ניהול שוטף של נכסי החסוי

 • תשלום הוצאות אחזקת הדירה.
 • שמירה על תקינות הדירה ועל תקינות המיטלטלין שבדירה.
 • התקנת מפסקי חשמל בדירת החסוי.
 • שמירה על כללי בטיחות בדירת החסוי.
 • על האפוטרופוס לבטח את דירת החסוי.
 • ביטוח מכשירי החשמל בדירת החסוי.

השקעת כספי החסוי

 • השכרת דירת החסוי/ה אם לחסוי/ה דירה פנויה או אם החסוי/ה עבר להתגורר דרך קבע בדיור מוגן.
 • מי חותם על חוזה השכירות להשכרת דירת החסוי?
 • האם בית המשפט צריך לאשר את השכרת דירת החסוי?
 • לחסוי דירה או חנות המושכרת בשכירות מוגנת, בדמי מפתח.
 • מהו נכס המושכר בשכירות מוגנת?
 • השבחת נכס החסוי.
 • היוון דירת החסוי.
 • התחדשות עירונית.
 • מקורות המימון למחיית החסוי.

זכויות סוציאליות המגיעות לחסוי/ה

 • קבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • קבלת כסף ו/או קבלת גמלה חודשית מחברת ביטוח פרטית אם החסוי מבוטח בחברת ביטוח פרטית.
 • השגה על החלטת חברת הבטוח לדחות את התביעה לקבלת גמלת סיעוד.
 • הגשת השגה תוך המועד הקובע להגשת השגה.
 • זכויות החסוי בקופת חולים.
 • שדרוג הביטוח הרפואי בקופת חולים.
 • מימוש זכויות חסוי ניצול שואה.
 • לחסוי אין מקורות מימון מספיקים המאפשרים לו מחייה סבירה, מה על האפוטרופוס לעשות?
 • בית מניב – הלוואה שזמן פרעונה לאחר אריכות חיי החסוי.
 • מכירת דירת החסוי/ה.
 • מכירת דירת החסוי על ידי האפוטרופוס.
 • הליך מכירת דירת החסוי על ידי האפוטרופוס.
 • הליך מכירת דירתה של ד"ר לבנון.
 • הוצאות האפוטרופוס.

החסוי האפוטרופוס ובית האבות

האפוטרופוס והאפוטרופוס הכללי

 • מיהו האפוטרופוס הכללי?
 • מהו תפקידו של האפוטרופוס הכללי?
 • כיצד ממלא האפוטרופוס הכללי את תפקידו?
 • האפוטרופוס חייב להגיש פרטה לאפוטרופוס הכללי.
 • מהי פרטה?
 • מהם המסמכים שעל האפוטרופוס לצרף לפרטה?
 • רישום צו האפוטרופסות על כל אחד ואחד מנכסי המקרקעין של החסוי.
 • מסמכים המעידים על חובות החסוי.
 • דו"ח כספי שנתי לאפוטרופוס הכללי.

החסוי האפוטרופוס והמוסד לביטוח לאומי

 • טיפול האפוטרופוס בענייניו של החסוי/ה במוסד לביטוח לאומי.
 • פירוט הקצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי.
 • תביעת החסוי למוסד לבטוח לאומי לקבלת קצבה.
 • מתי זכאי החסוי לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי?
 • מבחן הכנסות.
 • האם לחסוי/ה בן/בת זוג?
 • קבלת גמלת סיעוד חלקית מהמוסד לביטוח לאומי.
 • על האפוטרופוס להימנע מהגשת תביעות סרק למוסד לביטוח לאומי.
 • מבחן תפקודי.
 • החסוי זקוק להשגחה, החסוי זקוק למלווה.
 • תביעה לגמלת סיעוד.
 • האפוטרופוס מגיש השגה על דחיית תביעה שהגיש, בשם החסוי לקבלת גמלה.
 • השגה על דחיית התביעה לקבלת גמלת סיעוד.
 • מתי יש להגיש השגה, ערעור, על החלטת המוסד לביטוח לאומי הדוחה את תביעת החסוי/ה לקבלת גמלת סיעוד?
 • האפוטרופוס חייב להגיש את ההשגה, הערעור, על החלטת המוסד לביטוח לאומי, תוך המועד שקבע המוסד לביטוח לאומי.
 • מיצוי זכויות ניצולי שואה.
 • פקיעת תפקידו של האפוטרופוס.
 • הגשת דוח סופי לאחר פטירת החסוי, לאפוטרופוס הכללי.
 • שכר טרחתו של האפוטרופוס.
 • התקנות קובעות שכר חודשי לאפוטרופוס על החסוי/ה.
 • האם האפוטרופוס על החסוי זכאי לתגמול בגין תרומתו לשיפור איכות חיי החסוי ולהארכת תוחלת חייו?
עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן