אפוטרופוס על בגיר – מסמך הבעת רצון

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

מי יחליף את האפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים ו/או את האפוטרופוס לרכוש של הורה קשיש?

מי יתמנה אפוטרופוס במקומי במקרה ולא אהיה מסוגל לשמש אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש של הורי הקשישים?

אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של הורה קשיש רשאי לחתום על טופס הבעת רצון ולציין מי הוא רוצה שיתמנה כאפוטרופוס במקומו במקרה שלא יהיה באפשרותו לשמש אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של ההורה קשיש.

 

חנן משמש אפוטרופוס לרכוש של אביו דן.

לרוע המזל נפגע חנן בתאונת דרכים והוא עובר הליך שקומי ארוך וממושך במוסד שיקומי.

בתקופת השיקום נבצר מחנן לשמש אפוטרופוס לרכושו של אביו דן.

 

מי ישמש אפוטרופוס לרכושו של דן במקומו של חנן בנו בתקופה הזמנית או הקבועה בה לא יוכל חנן לשמש אפוטרופוס לגופו ולרכושו של אביו?

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ואפוטרופוס לרכוש להורה קשיש, רשאי לחתום על מסמך הבעת רצון ולציין מי ברצונו שישמש אפוטרופוס מחליף, במקומו, לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש של הורהו הקשיש במקרה ולא יהיה מסוגל, מבחינה נפשית ו/או שכלית, להמשיך לשמש אפוטרופוס לרכושו של אביו.

הבן המשמש כאפוטרופוס לענייניו האישיים הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של אביו הקשיש, רשאי לתן הנחיות, הוראות מקדימות, לאפוטרופוס שימנה בית המשפט כמחליפו, כיצד לטפל בהורה הקשיש ו/או כיצד לנהל את רכושו של ההורה הקשיש.

בהנחיות המקדימות אפשר לפרט את רצונותיו של ההורה הקשיש, את מנהגיו, את אופן הטיפול בו ואת השקפת עולמו.

בהנחיות המקדימות אפשר לתת הוראות בעניין ניהול רכוש, השקעת כספים ו/או השבחת הרכוש.

למרבה המזל, חנן חתם על מסמך הבעת רצון וקבע שאשתו חדוה תתמנה אפוטרופוס מחליף לחנן, במקרה שחנן לא יהיה מסוגל, מבחינה נפשית ו/או שכלית, לשמש אפוטרופוס לרכוש ו/או אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביו הקשיש.

 

מי יחליף את רבקה המשמשת אפוטרופוס לרכוש על בן זוגה, במקרה שלא תהיה מסוגלת להמשיך בתפקידה כאפוטרופוס לרכושו של בן זוגה?

רבקה משמשת אפוטרופוס לענייניו האישיים ואפוטרופוס לרכוש של בן זוגה שמעון חולה אלצהיימר, רבקה אינה צעירה במיוחד ומה יהיה אם רבקה תחלה ולא תהיה מסוגלת, מבחינה נפשית ו/או שכלית, לדאוג לבן זוגה ולקבל החלטות בשמו ובמקומו לעניינים אישיים, רפואיים וכאפוטרופוס לרכושו.

 

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף באוקטובר 2016 קובע כי: אדם רשאי לציין במסמך הבעת רצון את שמו של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לבנו או לקרובו כאפוטרופוס, אם יחדל להיות מסוגל לדאוג לבנו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.

 

מה יקרה אם רבקה תחלה חלילה ולא תהיה מסוגלת, מבחינה נפשית ו/או שכלית, לדאוג לבן זוגה שמעון?

החוק מאפשר לרבקה לקבוע במסמך הבעת רצון את שמו של האדם שהיא מבקשת שבית המשפט ימנה אפוטרופוס לענייניו האישיים הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של שמעון בן זוגה במקומה.

רבקה תוכל לציין במסמך הבעת רצון את שמה של דפנה בתה כמי שהיא מבקשת מבית המשפט למנות אותה כאפוטרופוס לענייניו האישיים של שמעון בן זוגה ואת אבנר בנה, כמי שיתמנה אפוטרופוס לרכוש של שמעון בן זוגה במקרה שרבקה לא תהיה מסוגלת, מבחינה נפשית ו/או שכלית, לדאוג לבן זוגה שמעון ולקבל החלטות לגביו.

 

האם בית המשפט ימנה את דפנה אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים של שמעון כפי שבקשה רבקה אמה במסמך הבעת רצון?

האם בית המשפט ימנה את אבנר אפוטרופוס לרכוש של שמעון כפי שבקשה רבקה אמו במסמך הבעת רצון?

בית המשפט יבחן מהי טובתו של שמעון חולה האלצהיימר, אם בית המשפט ישתכנע שדפנה בתו של שמעון תדאג לו ותפעל לטובתו של אביה, ימנה אותה בית המשפט כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביה שמעון.

אם בית המשפט ישתכנע שאבנר, בנו של שמעון, ידאג לרכושו של אביו, ימנה אותו בית המשפט אפוטרופוס לרכוש של אביו שמעון כפי שבקשה רבקה במסמך הבעת רצון שעשתה.

 

מתי יקוימו ההנחיות (ההוראות) המקדימות שכתבה רבקה במסמך הבעת רצון?

במקרה שרבקה לא תהיה מסוגלת, מבחינה נפשית ו/או שכלית, לדאוג לבן זוגה שמעון ו/או לקבל החלטות ולבצע פעולות בשמו ובמקומו של בן זוגה ובית המשפט ימנה את דפנה כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים ואת אבנר כאפוטרופוס לרכוש של שמעון אביהם, דפנה ואבנר יפעלו בהתאם להנחיות (ההוראות) המקדימות שקבעה אמם רבקה במסמך הבעת רצון.

 

עריכת מסמך הבעת רצון בפני עו"ד שהוסמך על ידי משרד המשפטים לערוך מסמך הבעת רצון

רבקה תחתום על מסמך הבעת רצון ועל גבי ההנחיות המקדימות בפני עו"ד שהוסמך על ידי משרד המשפטים לערוך מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות.

 

מה יקרה עם רבקה תלך לעולמה לפני בן זוגה שמעון, מי ידאג לבריאותו של שמעון במקומה של רבקה אשתו שהסתלקה מהעולם ומי ינהל את רכושו של שמעון?

רבקה תוכל לעשות צוואה ולבקש מבית המשפט, בצוואתה, למנות את דפנה בתה, המתגוררת בסמוך אליה, כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של בן זוגה שמעון ואת אבנר בנה רו"ח במקצועו אפוטרופוס לרכושו של בן זוגה שמעון.

במקרה ובית המשפט ישתכנע שדפנה היא המתאימה ביותר לשמש כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביה שמעון ימנה אותה בית המשפט כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביה שמעון כפי שבקשה זאת רבקה אמה בצוואתה.

במקרה ובית המשפט ישתכנע שאבנר הוא המתאים ביותר לשמש אפוטרופוס לרכוש של אביו שמעון ימנה אותו בית המשפט אפוטרופוס לרכושו של אביו שמעון כפי שביקשה אמו רבקה בצוואתה.

 

לעורך דין עפרה זיו ניסיון בעריכת מסמך הבעת רצון של בת או בן המשמשים אפוטרופוס לרכוש ההורה וכן יש לה ניסיון בעריכת מסמך הבעת רצון של בן/בת זוג המשמש/ת אפוטרופוס לרכוש בן/בת הזוג ובהגשת בקשות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס מחליף להורה הקשיש ו/או לבן/בת הזוג.

לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן