אפוטרופוס לגוף

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף)

מידע כללי

 

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (בעבר קראו לאפוטרופוס זה אפוטרופוס לגוף).

תפקידו של האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) לדאוג לענייניו האישיים ולרווחתו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס.

 

 

האפוטרופוס חייב להתחשב ברצון האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס.

האפוטרופוס חייב להתחשב, ככל שאפשר, ברצונו של האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף).

התפיסה החברתית השתנתה ועימה בא שינוי החוק.

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב לשמור, ככל שאפשר על עצמאותו של האדם עליו הוא משמש כאפוטרופוס ולהתחשב ברצונו.

רצון האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) קודם לטובתו.

במקרה של סתירה בין רצונו לבין טובתו של האדם לו הוא משמש אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף), רשאי האפוטרופוס לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות כיצד לפעול.

 

בקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים

אביהן של אלה ויונה הסובל ממחלת האלצהיימר, בשלב בינוני של המחלה, עומד לעבור ניתוח.

"אבא שלנו חייב לעבור ניתוח ואנו נמצאות פה, בבית המשפט וממתינות להחלטת בית המשפט למנות אותנו כאפוטרופסיות לענייניו האישיים והרפואיים של אבינו".

את אלה, חברת ילדות שלי, ואת אחותה יונה פגשתי במסדרון בית המשפט, לאחר שלא היה לי עמן קשר הרבה שנים.

"מה אתן עושות פה?" שאלתי אותן.

הן ספרו לי כי אבא שלהן מאושפז בבית החולים וחייב לעבור ניתוח.

"אבא שלנו אינו צלול בדעתו ואינו מסוגל לחתום על הסכמה לניתוח דחוף שעליו לעבור.

הגשנו בקשה לבית המשפט להתמנות כאפוטרופסיות לענייניו האישיים והרפואיים של אבינו."

אלה ויונה הוסיפו שהן מאוד מודאגות ממצב בריאותו של אביהן ובמקום לשבת על יד מיטתו של אביהן החולה הן נאלצות להמתין, במסדרון בית המשפט, להחלטת השופט.

ניסיתי להרגיע אותן, אמרתי להן כי מספיק שאחת מהן הייתה מגיעה לבית המשפט ומגישה את הבקשה והבת השנייה הייתה נשארת על יד מיטת אביהן החולה.

רציתי לסייע להן בהחשת קבלת החלטת השופט, אולם באותו רגע יצאה מתמחה מלשכת השופט ובידה החלטה חתומה על ידי השופט הממנה את אלה ויונה כאפוטרופסיות זמניות על אביהן, הן נשמו לרווחה ומיהרו לחזור לבית החולים לסעוד את אביהן החולה.

המתמחה של השופט הוסיפה כי המזכירות תעביר את צו מינוי האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים לאביהן של אלה ויונה, באמצעות הפקס לגורמים המוסמכים בבית החולים.

לאחר מספר ימים התקשרה אלי אלה וביקשה שאגיש בקשה למינויה כאפוטרופוס לרכוש של אביה כדי שיהיה באפשרותה לנהל את סוכנות הנדל"ן שבבעלותו.

 

תפקידו של האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף)

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים קובע

היכן יתגורר האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) : האם בביתו בסיוע מטפל/ת צמוד/ה או בבית אבות?

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים בוחר את המטפל המתאים עבור האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים, דואג לתקינות המתקנים והמכשירים שבבית האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס, דואג להתאמת דירת המגורים לצרכיו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס, במקרה והאדם עליו הוא משמש אפוטרופוס זקוק לבית אבות ו/או למוסד סיעודי, יבחר האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים את בית האבות המתאים ו/או את המוסד הסיעודי המתאים.

 

אפוטרופוס לעניינים רפואיים

אפוטרופוס לעניינים רפואיים תפקידו:

לדאוג לבריאותו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לעניינים רפואיים ולטפל בכל ענייניו הרפואיים.

 

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב לדאוג לבריאותו של מי שהוא משמש לו אפוטרופוס

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב לדאוג לבריאותו של מי שהוא משמש לו אפוטרופוס.

לדאוג כי יבקר, בתדירות סבירה, אצל רופא משפחה ויבקר, במידת הצורך, אצל רופא מומחה, לקבלת חוות דעת שנייה.

 

נטילת תרופות

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב לדאוג שהאדם שהוא משמש לו אפוטרופוס ייקח את התרופות בהתאם למינון שקבע הרופא המטפל ובמועדים שקבע הרופא המטפל.

אין הכוונה שהאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) יעמוד על יד מי שהוא משמש לו אפוטרופוס שלוש פעמים ביום כדי שהחסוי יקח את התרופות במינון ובזמן שקבע הרופא .

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב להעסיק מטפל שידאג שהאדם שמונה לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ייקח את התרופות בהתאם להוראות הרופא.

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב לדאוג שהאדם שהוא משמש לו אפוטרופוס, יעבור בדיקות מעבדה, מידי פעם בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

 

העסקת מטפל

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב להעסיק מטפל מתאים לאדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף).

חשוב שהמטפל ידבר בשפה שהמטופל מבין אותה.

 

האם העובד הזר המטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס, הוא עובד חוקי?

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב לבדוק שהדרכון של המטפל בתוקף וכי בידו אשרת עבודה לטפול באדם סיעודי.

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב לדאוג למחליף למטפל במקרה שהמטפל יוצא לחופשה שבועית או לחופשת מולדת ו/או נעדר מהעבודה מכל סיבה שהיא.

 

זכויות סוציאליות של העובד הזר המטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף)

לעובד הזר מגיעות אותן הזכויות הסוציאליות המגיעות לכל עובד ישראלי כגון:

חופשת מנוחה שבועית, חופשה שנתית, חופשת מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין ועוד.

 

הסכמת האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) לביצוע ניתוח או פעולה רפואית פולשנית בגופו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס

אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) אינו מסוגל ו/או אינו מוסמך, בדרך כלל, ליתן הסכמה לביצוע ניתוח או לביצוע פעולה פולשנית בגופו כגון בדיקת קולונוסקופיה (בדיקת המעי הגס).

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) נותן הסכמתו, בכתב (במקום האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס) לביצוע ניתוח ו/או לביצוע פעולה רפואית פולשנית בגופו.

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) חייב להיפגש עם הרופא המנתח ולקבל מידע על הסיכויים והסיכונים שבניתוח ו/או בפעולה הפולשנית שעומדים לבצע לאדם שהוא משמש אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף).

 

עמליה אשתו של מרדכי ושני בניו לא הגיעו להסכמה מי יתמנה אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ומי יתמנה אפוטרופוס לרכוש של מרדכי

מרדכי הקשיש היה נשוי לעמליה ולהם שני ילדים, עמליה הייתה קשישה, סבלה מבעיות נפשיות ולא הייתה מסוגלת לשמש אפוטרופוס למרדכי בעלה לו הייתה נשואה במשך 50 שנה.

מרדכי היה אדם נורמטיבי שעבד שנים רבות כשכיר בחברה ביטחונית גדולה, בנו הבכור יגאל, אהב הימורים, הפסיד כספים, לקח הלוואות בשוק האפור וסיבך את אביו בחובות כבדים.

בנו השני של מרדכי, יהודה, לא התעניין כל כך באביו.

אשתו ושני ילדיו של מרדכי לא הגיעו להסכמה מי מבניהם ישמש אפוטרופוס לרכוש של מרדכי.

בית המשפט לענייני משפחה מינה את עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ולענייני רכוש של מרדכי.

מרדכי לא היה מסוגל לעכל מזון וסבל מדלקת ריאות חוזרת ונשנית.

הרופאה המליצה להתקין בבטנו של מרדכי פג כדי שיקבל מזון דרך הבטן ולא דרך הפה.

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו הביאה את מרדכי לבית החולים בליווית העובד הזר כדי שהרופא יתקין פג בבטנו.

לאחר שמרדכי הורדם הודיע הרופא לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו כי אין אפשרות להתקין פג בבטנו של מרדכי, עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, התייעצה עם רופא מומחה מבית חולים אחר, העבירה את מרדכי לטיפולו של הרופא המומחה בבית חולים איכילוב שהתקין את הפג בהצלחה בבטנו של מרדכי.

מרדכי המשיך לחיות כשנה כשהוא מקבל מזון דרך הפג שהותקן בבטנו.

 

האפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ביקשה מבית המשפט אישור לביצוע ניתוח של קשירת חצוצרות לבתה עליה היא משמשת אפוטרופוס.

האם המשמשת אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) לבתה רינה פנתה לבית המשפט ובקשה מבית המשפט להורות לרופא לבצע ניתוח של קשירת חצוצרות בבתה עליה היא משמשת כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף).

רינה בת ה-35 היא חולת סכיזופרניה.

רינה הרתה והילד שהיא עתידה ללדת יימסר לאימוץ, רינה אינה מסוגלת לגדל את ילדה.

אמה של רינה המשמשת כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) לבתה רינה פנתה לבית המשפט בבקשה להורות כי בעת הניתוח הקיסרי שתעבור רינה יבוצע ניתוח נוסף של קשירת חצוצרות למניעת הריון נוסף בלתי רצוי.

בית המשפט דחה את הבקשה מהנימוק כי קשירת חצוצרות הוא הליך בלתי הפיך וכי ניתן להשיג את המטרה של מניעת הריון באמצעים רפואיים קלים יותר והפיכים.

 

עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו נותנת ייעוץ משפטי לאפוטרופסים לעניינים אישיים ורפואיים, (אפוטרופוס לגוף) כיצד למלא את תפקידם כאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים.

לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן