צרו קשר
ּ

אפוטרופוס על בגיר

עו"ד עפרה זיו מתמחה בהגשת בקשה, לבית המשפט, למינוי אפוטרופוס לגופו לרכושו של בגיר, הן על בגיר קשיש הסובל מדמנסיה לרבות אלצהיימר או שעבר אירוע מוחי והן על בגיר הלוקה בנפשו ו/או בשכלו.

עו"ד עפרה זיו, משמשת אפוטרופוס, מכוח צו מינוי של כב' בית המשפט לבגיר הסובל מדמנסיה לרבות אלצהיימר או שעבר אירוע מוחי ולבגיר הלוקה בנפשו ו/או לבגיר הלוקה בשכלו.

לייעוץ ולייצוג משפטי ניתן לפנות אלי בטלפון 03-6730117 או למלא טופס צור קשר ואחזור אליכם בהקדם.

הבעת רצון של אפוטרופוס על בגיר

רבקה משמשת אפוטרופוס על גופו ורכושו של בעלה שמעון חולה אלצהיימר, רבקה אינה צעירה במיוחד ומה יהיה אם רבקה תחלה ולא תהיה מסוגלת לדאוג לבעלה ולקבל החלטות לגביו?

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי: אדם רשאי לציין במסמך הבעת רצון את שמו של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לבנו או לקרובו כאפוטרופוס, אם יחדל להיות מסוגל לדאוג לבנו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.

מה יקרה אם רבקה תחלה חלילה ולא תהיה מסוגלת לדאוג לבעלה שמעון?

החוק מאפשר לרבקה לקבוע בטופס הבעת רצון את שמו של האדם שהיא מבקשת שימונה אפוטרופוס לשמעון בעלה במקומה.

רבקה תוכל לציין בטופס הבעת רצון את שמה של דפנה בתה כמי שתתמנה כאפוטרופוס לגופו של שמעון בעלה ואת אבנר בנה כמי שיתמנה כאפוטרופוס לרכושו של בעלה במקרה ורבקה תחדל להיות מסוגלת לדאוג לבעלה שמעון ולקבל החלטות לגביו.

מה יקרה עם רבקה תלך לעולמה לפני בעלה שמעון, מי ידאג לבריאותו של שמעון במקומה של רבקה אשתו שהסתלקה מהעולם ומי ינהל את רכושו?

רבקה תוכל לעשות צוואה ולקבוע בצוואתה מי האדם שברצונה שיתמנה אפוטרופוס לגופו ולרכושו של שמעון בעלה במקומה.

באפשרותה של רבקה לצוות בצוואתה כי דפנה בתה המתגוררת בסמוך אליה תתמנה כאפוטרופוס לגופו של שמעון ותדאג לבריאותו ואילו אבנר בנה שהוא רו"ח במקצועו יתמנה כאפוטרופוס לרכושו של אביו.

האם בית המשפט ימנה את דפנה כאפוטרופוס לגופו של שמעון כפי שבקשה רבקה אמה בטופס הבעת רצון ו/או בצוואתה?

האם בית המשפט ימנה את אבנר כאפוטרופוס לרכושו של שמעון כפי שבקשה רבקה אמו בטופס הבעת רצון ו/או בצוואתה?

בטרם יתן בית המשפט את החלטתו האם למנות את דפנה ואבנר אפוטרופוסים לגופו ולרכושו של שמעון אביהם כפי שבקשה רבקה אמם בטופס הבעת רצון יבדוק בית המשפט:

  1. האם שמעון חולה האלצהיימר נתן, בעת שהיה בריא והבין בדבר, הנחיות מקדימות המתייחסות למינוי אפוטרופוס לגופו ולרכושו.
  2. האם ההנחיות המקדימות שנתן שמעון הן לטובתו.

הערה: האפשרות לחתום על טופס הבעת רצון היא יציר כפיו של המחוקק מאפריל 2017, סביר להניח ששמעון שהיה חולה אלצהיימר מזה שנתיים לא חתם על טופס הבעת רצון.

בית המשפט ימנה את דפנה כאפוטרופוס לגופו של אביה שמעון כפי שאמה רבקה בקשה בטופס הבעת הרצון ו/או בצוואתה אם ראה בית המשפט, שהדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של שמעון.

בית המשפט ימנה את אבנר כאפוטרופוס לרכושו של שמעון אביו, כפי שבקשה רבקה בטופס הבעת הרצון ו/או בצוואתה אם ראה בית המשפט, שהדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של שמעון.

הנחיות מקדימות של האפוטרופוס לאפוטרופוס שיתמנה במקומו.

רבקה תהיה רשאית ליתן הנחיות מקדימות לאפוטרופוס שיתמנה במקומה כיצד לטפל בענייניו האישיים של בעלה שמעון וכיצד לנהל את רכושו.

מתי יקוימו ההנחיות המקדימות שכתבה רבקה?

ההנחיות המקדימות יקוימו במקרה שרבקה לא תהיה מסוגלת לדאוג ולקבל החלטות לגבי שמעון בעלה.

ההנחיות שקבעה רבקה בצוואתה יקוימו לאחר פטירתה.

עו"ד יאשר את חתימתה של רבקה על גבי טופס הבעת רצון

רבקה תחתום על מסמך הבעת רצון ועל גבי ההנחיות המקדימות בפני עו"ד שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות.

האם בית המשפט יקיים את ההנחיות שנתנה רבקה לדפנה ולאבנר האפוטרופוסים שיתמנו במקומה?

ראשית, יבדוק בית המשפט אם שמעון נתן הנחיות מקדימות לאפוטרופוס שיתמנה לגופו ולרכושו.

במקרה ששמעון נתן הנחיות בכתב המתייחסות לאפוטרופוס, יתחשב בית המשפט בהנחיות אלו.

החוק קובע שאם אפוטרופוס נתן הנחיות, במסמך הבעת רצון ו/או בצוואה, לאפוטרופוס שיתמנה במקומו, יורה בית המשפט לאפוטרופוס לפעול בהתאם להן, אם ראה שהדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של האדם שהוא אפוטרופסו, ובלבד שאותו אדם לא נתן הנחיות מקדימות שונות בעניין לפי חוק זה.

אם מצא בית המשפט שההנחיות שנתנה רבקה בטופס הבעת רצון לילדיה דפנה ואבנר הינן לטובתו של שמעון, יורה בית המשפט לדפנה ולאבנר לקיים אותן ולפעול על פיהן.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ