צרו קשר
ּ

אפוטרופוס לגוף ולרכוש

לעו"ד עפרה זיו, ניסיון עשיר, רב שנים בכל הקשור באפוטרופסות החל מהגשת בקשה, לבית המשפט, למתן צו מינוי אפוטרופוס, ייעוץ משפטי שוטף לאפוטרופוס ועד לסיום תפקידו של האפוטרופוס בפטירת האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס.

עו"ד עפרה זיו, משמשת אפוטרופסית לגוף ולרכוש של אנשים רבים, מכוח צו מינוי של כב' בית המשפט.

עו"ד עפרה זיו מבינה היטב את נושא האפוטרופסות כיון שהיא עוסקת בו בפועל ואוהבת הן את הפן האנושי והן את ניהול הרכוש.

עו"ד עפרה זיו, מופיעה בבית המשפט בהתנגדות למתן צו אפוטרופסות ו/או בהליכים אחרים שעניינם אפוטרופסות.

לעו"ד עפרה זיו, ניסיון רב בהתנהלות מול האפוטרופוס הכללי.

לכל שאלה ניתן לפנות אלי בטלפון 03-6730117 או למלא טופס צור קשר ואחזור אליכם בהקדם.

אפוטרופוס לרכוש (מידע תמציתי)

מהי המשמעות המשפטית של מינוי אפוטרופוס לרכוש?

כאשר בית המשפט ממנה אפוטרופוס לרכושו של אדם מסוים, הוא מגביל או שולל למעשה, מאותו אדם ביצוע עסקה ברכושו.

בית המשפט מינה אפוטרופוס לרכושו של ראובן, ראובן שהיה מנכ"ל חברה אינו רשאי למשוך ולו אגורה מחשבון הבנק הפרטי שלו.

שמעון, המשמש אפוטרופוס לרכושו של ראובן, ינהל את רכושו של ראובן וימשוך כספים מחשבון הבנק לצרכיו של ראובן.

האפוטרופוס לרכוש בלבד, רשאי למכור נכס שבבעלות האדם שהוא משמש אפוטרופוס לרכושו ו/או לשעבד אותו נכס.

מכוניתו של ראובן אינה מתאימה לכסא הגלגלים שראובן נזקק לו, שמעון האפוטרופוס לרכושו של ראובן יחליט אם למכור את מכוניתו של ראובן ואם כן איזה מכונית חליפית לרכוש.

אדם שבית המשפט מינה אפוטרופוס לרכושו, אינו רשאי למכור את הנכס שבבעלותו, אינו רשאי ליתן את הנכס שבבעלותו במתנה, ואינו רשאי לשעבד (לקחת הלוואה מובטחת במשכנתא) את הנכס שבבעלותו.

אם ראובן יביע רצון ליתן במתנה את מכוניתו הישנה לנכדו, יהיה זה אך ורק בהסכמת שמעון אפוטרופסו ובאישור בית המשפט.

אם ראובן ירצה ליתן אחת מדירותיו במתנה לבתו, יהיה זה אך ורק בהסכמת שמעון האפוטרופוס שבחן את מצבו הכלכלי של ראובן ובאישור בית המשפט.

האפוטרופוס שמינה בית המשפט פועל במקום ועבור האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס.

אפוטרופוס על רכוש חייב לנהל, להגן, להשקיע ולהשביח את הרכוש של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש ולדאוג לרכוש, כפי שהוא דואג לרכושו שלו.

תפקידי אפוטרופוס על רכוש

האפוטרופוס לרכוש חייב לנהל את הכנסותיו והוצאותיו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

הכנסותיו של אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס על רכוש

אפוטרופוס על רכוש חייב לבדוק כי האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס לרכוש מקבל את כל ההכנסות המגיעות לו:

יונתן משמש אפוטרופוס לרכושו של שאול ועליו לבדוק אם שאול מקבל את כל הכנסותיו כגון:

  • פנסיה ממקום עבודתו בחברת החשמל.
  • דמי שכירות מהשכרת דירה או חנות ו/או בניין.
  • גמלה המשתלמת מהמוסד לבטוח לאומי: גמלת זקנה, גמלת שארים, גמלת סיעוד.
  • גמלת סיעוד המשתלמת מחברת ביטוח.
  • גמלה המשתלמת ממשרד האוצר לנכה רדיפות הנאצים.
  • תשלום משלטונות גרמניה ועוד.

הוצאותיו של אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס על רכוש

האפוטרופוס על רכוש חייב לשלם את כל ההוצאות של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

יונתן חייב לשלם את כל הוצאותיו ו/או את כל חובותיו של שאול כגון:

תשלום הוצאות אחזקת הדירה.

האפוטרופוס על רכוש חייב לדאוג לתשלום מיסי עירייה, תשלום לחברת המים, תשלום לחברת החשמל, תשלום לועד הבית, תשלום לחברת הכבלים ועוד.

התשלום יכול להיעשות בהוראת קבע לבנק.

תשלום למטפל

האפוטרופוס על רכוש חייב לשלם למטפל של האדם שהוא משמש עליו אפוטרופוס את שכרו החודשי וכן את התשלומים הנוספים המגיעים למטפל.

האפוטרופוס על רכוש חייב להגן על הנכסים של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס על רכוש.

אנשים הסובלים מבעיות נפשיות ו/או שכליות הם טרף קל לניצול מצוקתם הנפשית.

יוחנן הקשיש מכר את דירתו בחצי מחיר

טיפלתי במקרה של יוחנן שכל יום היה נוהג ללכת מביתה של בתו שרה, לקיוסק השכונתי ולקנות סיגריות וקוקה קולה, בדרך עצר בדוכן מפעל הפיס לשיחה קלה עם מוכרת כרטיסי הפיס, בין השניים התפתחה ידידות.

מוכרת הפיס שכנעה את יוחנן הקשיש שהחל לסבול ממחלת האלצהיימר, למכור לה את דירתו בחצי מחיר.

עמלתי קשה על מנת לבטל את "המכירה" ולהחזיר את הדירה ליוחנן.

רישום צו מינוי אפוטרופוס על כל נכס שבבעלות ו/או בחכירת האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

האפוטרופוס לרכוש חייב לרשום את צו מינוי האפוטרופוס, בטאבו, על כל נכס ונכס שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

רישום צו מינוי אפוטרופוס בטאבו מונע עשיית עסקה בנכס זה.

האפוטרופוס לרכוש בלבד, רשאי למכור את הדירה של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש, או לשעבדה (לקיחת הלוואה המובטחת במשכנתא) האפוטרופוס לרכוש אינו רשאי למכור ו/או לשעבד את הדירה של האדם שהוא משמש אפוטרופוס לרכושו אלא באישור בית המשפט.

רישום צו מינוי אפוטרופוס בכל חשבון וחשבון בנק

נועם המשמש כאפוטרופוס על נח חייב לרשום את צו מינוי האפוטרופוס בכל חשבון בנק של נח.

נועם בלבד, רשאי למשוך כספים, מחשבון הבנק של נח ולהשתמש בכספים לצרכיו ולרווחתו של נח בלבד.

רישום צו מינוי אפוטרופוס בכל חשבון וחשבון בנק, ימנע משיכת כספים מחשבון הבנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס ויהווה הגנה על הכספים.

האפוטרופוס על רכוש חייב לרשום את צו מינוי האפוטרופוס בקופת הגמל, בקופת התגמולים, בקרן ההשתלמות ובחברת הביטוח של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

רישום צו מינוי אפוטרופוס בטאבו ו/או בכל חשבון בנק ו/או בקופת גמל ו/או בקופת תגמולים ו/או בקרן השתלמות ו/או בחברת הביטוח ו/או במשרד הרישוי, אינו מאפשר לאדם כלשהו, זולת האפוטרופוס, לבצע עסקה בנכסים אלו.

רישום צו מינוי האפוטרופוס על הנכסים הנ"ל מגן עליהם מפני השתלטותם של מי שרוצה לנצל את האדם החלש ולהשתלט על רכושו.

השקעת כספים

נועם חייב להשקיע את כספיו של נח האדם בצורה סולידית ולא בצורה ספקולטיבית והכול בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000.

במקרה וסכום הכסף שיש לאדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש, עולה על סך 500,000 ₪, חייב האפוטרופוס לרכוש לפנות לבית המשפט ולקבל הוראות מבית המשפט כיצד להשקיע את הכספים.

הסכום של 500,000 ₪ מתעדכן מדי פעם.

לנח תיק ניירות ערך בסך של 600,000 ₪ וקופת גמל בסכום של 2,000,000 ₪ נועם חייב לפנות לבית המשפט ולהגיש בקשה למתן הוראות להשקעת הכספים.

בית המשפט ייתן את החלטה בבקשה שהגיש נועם להשקעת כספיו של נח לאחר שקיבל את תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי.

השכרת הנכסים של האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס על רכוש

אם לאדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לרכוש דירה שאינה משמשת למגוריו או נכס אחר שאין בו שימוש, על האפוטרופוס לרכוש להשכיר את הנכס הפנוי בשוק החופשי למרבה במחיר.

בבעלותו של נח 2 חנויות ונועם חייב להשכיר את החנויות לשוכרים טובים.

נועם חייב לערוך חוזה שכירות בין נח לבין שוכר החנות, לקבל ערבויות לתשלום דמי השכירות ועוד.

על חוזה השכירות חותם נועם בשמו של נח.

האפוטרופוס לרכוש חייב להחזיק את הנכסים של האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לרכוש במצב תקין ולבצע את כל התיקונים הדרושים על מנת לשמור על תקינות הנכסים.

באחת מהחנויות שבבעלות נח התקלף הטיח, נועם דאג לתיקון ולסיוד החנות.

השבחת נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

האפוטרופוס על רכוש חייב לבחון אפשרויות להשבחת הנכס שבבעלות האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

אם בעלי הדירות בבנין בו לאדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לרכוש, יש דירה, החליטו לבצע מיזם תמ"א 38 האפוטרופוס לרכוש, חייב לבחון את כדאיות המיזם, ולקבל החלטה לטובת האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש ובהתחשב, ככל האפשר ברצון האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

לסוניה דירה בבניין בו בוצע מיזם תמ"א 38א' חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה ושיפוצו.

עקבתי אחרי תהליך תמ"א 38 א' מתחילתו, קיבלתי הצעות ממספר קבלנים ו/או מיזמים המתמחים במיזם תמ"א 38א'.

בחנתי את ההצעות לפני ולפנים וכן בדקתי את האיתנות הכלכלית של כל קבלן ו/או יזם.

חתמתי, בשם סוניה על החוזה עם גיל היזם, וקבלתי ממנו ערבויות מתאימות. עקבתי אחר התפתחות הליך הבניה, התשלום לגיל היזם בוצע בהתאם לשלבי הבניה.

כיום, לסוניה דירה בבניין יפה, חזק עם מעלית קל לה יותר לצאת לקניות, ו/או למועדון השכונתי בלויית המטפלת.

רצוי מאוד כי האפוטרופוס לרכושו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש, יתייעץ עם עו"ד המתמחה במקרקעין ובמיוחד במיזם תמ"א 38.

אפוטרופוס לגוף (מידע תמציתי)

אפוטרופוס על גוף הוא אפוטרופוס המוסמך לטפל בכל ענין הקשור במישרין ו/או בעקיפין בגופו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס.

האפוטרופוס על גוף חייב לדאוג לאדם עליו הוא משמש אפוטרופוס כפי שהוא דואג לעצמו או כפי שהוא דואג לבן משפחה קרוב.

פירוט הפעולות שמבצע אפוטרופוס על גוף:

קביעת מקום מגורים לאדם עליו הוא משמש אפוטרופוס האם מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס יתגורר בביתו עם מטפלת צמודה או יתגורר בדיור מוגן או בבית אבות.

האפוטרופוס על גוף קובע באיזה בית אבות ישהה האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס, הכל בהתאם למצבו הבריאותי של מי שהוא משמש אפוטרופוס עליו ובהתאם ליכולתו הכלכלית.

האפוטרופוס חייב להתחשב ברצון האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס.

האפוטרופוס חייב להתחשב, ככל שאפשר, ברצונו של האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס.

התפיסה החברתית השתנתה ועימה בא שינוי החוק.

האפוטרופוס חייב לשמור, ככל שאפשר על עצמאותו של האדם עליו הוא משמש כאפוטרופוס ולהתחשב ברצונו.

רצון האדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס קודם לטובתו.

במקרה של סתירה בין רצון האדם עליו מונה אפוטרופוס לטובתו, רשאי האפוטרופוס לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות כיצד לפעול.

האפוטרופוס על גוף חייב לדאוג לבריאותו של מי שהוא משמש לו אפוטרופוס

האפוטרופוס חייב לדאוג לבריאותו של מי שהוא משמש לו אפוטרופוס

לדאוג כי יבקר, בתדירות סבירה, אצל רופא משפחה, יבקר, במידת הצורך, אצל רופא מומחה, לקבלת חוות דעת שנייה.

נטילת תרופות

האפוטרופוס חייב לדאוג שמי שהוא משמש לו אפוטרופוס ייקח את התרופות בהתאם למינון שקבע הרופא המטפל ובמועדים שקבע הרופא המטפל.

אין הכוונה שהאפוטרופוס יעמוד על יד מי שהוא משמש לו אפוטרופוס 3 פעמים ביום וידאג ללקיחת התרופות.

האפוטרופוס על גוף חייב להעסיק מטפל שידאג שמי שיש עליו אפוטרופוס ייקח את התרופות בהתאם להוראות הרופא.

האפוטרופוס על גוף חייב לדאוג שמי שהוא משמש לו אפוטרופוס, יעבור בדיקות מעבדה, מידי פעם בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

העסקת מטפל

האפוטרופוס על גוף חייב להעסיק מטפל מתאים על מי שהוא משמש לו אפוטרופוס על גוף.

חשוב שהמטפל ידבר בשפה המובנת למטופל.

אפוטרופוס על גוף חייב לבדוק שהדרכון של המטפל בתוקף וכי בידו אשרת עבודה לטפול באדם סיעודי.

האפוטרופוס על גוף חייב לדאוג למחליף למטפל במקרה שהמטפל יוצא לחופשה שבועית או לחופשת מולדת ו/או נעדר מהעבודה מכל סיבה שהיא.

העובד הזר זכאי לחופשת מחלה, לחופשה שבועית, לחופשה בחגים, לחופשה שנתית בדיוק כמו שעובד ישראלי זכאי להם על פי החוק.

הסכמת האפוטרופוס לבצוע ניתוח או פעולה רפואית פולשנית בגופו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס

אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס אינו מסוגל, בדרך כלל, ליתן הסכמה לביצוע ניתוח או לביצוע פעולה פולשנית בגופו כגון בדיקת קולונוסקופיה (בדיקת המעי הגס).

האפוטרופוס על גוף נותן הסכמתו, בכתב, במקום האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לביצוע ניתוח ו/או לביצוע פעולה רפואית פולשנית בגופו .

אפוטרופוס על גוף חייב להיפגש עם הרופא המנתח ולקבל מידע על הסיכויים והסיכונים שבניתוח ו/או בפעולה הפולשנית שעומדים לבצע באדם עליו הוא משמש אפוטרופוס.

מרדכי הקשיש היה נשוי לעמליה ולהם 2 ילדים, עמליה היתה קשישה וסבלה מבעיות נפשיות ולא היתה מסוגלת לשמש אפוטרופוס למרדכי בעלה לו היתה נשואה במשך 50 שנה.

מרדכי היה אדם נורמטיבי שעבד שנים רבות כשכיר בחברה גדולה, בנו הבכור יגאל אהב הימורים הפסיד כספים לקח הלוואות בשוק האפור וסיבך את אביו בחובות כבדים.

בנו השני של מרדכי יהודה לא התעניין כל כך באביו.

אשתו וילדיו של מרדכי לא הגיעו להסכמה מי מביניהם ישמש אפוטרופוס על מרדכי.

בית המשפט לענייני משפחה מינה אותי כאפוטרופוס לגוף ולרכוש של מרדכי.

מרדכי לא היה מסוגל לעכל מזון וסבל מדלקת ריאות חוזרת ונשנית.

הרופאה המליצה להתקין בבטנו של מרדכי פג כדי שיקבל מזון מהבטן ולא דרך הפה.

הבאתי את מרדכי לבית החולים בלויית העובד הזר כדי שהרופא יתקין פג בבטנו.

לאחר שמרדכי הורדם, הודיע לי הרופא כי אין אפשרות להתקין פג בבטנו של מרדכי, התייעצתי עם רופא מומחה מבית חולים אחר, העברתי את מרדכי לטיפולו של הרופא המומחה בבית חולים איכילוב שהתקין את הפג בהצלחה בבטנו של מרדכי.

מרדכי המשיך לחיות כשנה כשהוא מקבל מזון דרך הפג שהותקן בבטנו.

האפוטרופוס על גוף ביקשה מבית המשפט אישור לביצוע ניתוח של קשירת חצוצרות בבתה עליה היא משמשת אפוטרופוס .

האם המשמשת אפוטרופוס על גוף בתה פנתה לבית המשפט ובקשה מבית המשפט להורות לרופא לבצע ניתוח של קשירת חצוצרות בבתה עליה היא משמשת כאפוטרופוס על גוף.

רינה בת ה 35 היא חולת סכיזופרניה.

רינה הרתה והילד שהיא עתידה ללדת יימסר לאמוץ, רינה אינה מסוגלת לגדל את ילדה.

אמה של רינה המשמשת כאפוטרופוס על גוף בתה רינה פנתה לבית המשפט בבקשה להורות כי בעת הניתוח הקיסרי שתעבור רינה יבוצע ניתוח נוסף של קשירת חצוצרות למניעת הריון נוסף בלתי רצוי.

בית המשפט דחה את הבקשה מהנימוק כי קשירת חצוצרות הוא הליך בלתי הפיך וכי ניתן להשיג את המטרה של מניעת הריון באמצעים רפואיים קלים יותר והפיכים.

ניתן לפנות אלי לייעוץ משפטי ו/או לטיפול משפטי בנושא אפוטרופוס.

שלכם,

עו"ד עפרה זיו

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ